Cykeln i centrum.

En av de viktigaste uppgifter vi har är att uppmuntra fler människor gör hållbara och klimatsmarta val. Med detta är det viktigt att man som politiker inte ger upp eller surar för att majoriteten delar ens uppfattning. Vi måste skapa förutsättningar för hållbara transporter och vi måste börja planera våra städer utifrån att bilen ska ta så lite plats som möjligt, utan staden ska byggas utifrån att främja cykel och kollektivtrafik.

Cykeln som transportmedel är bra både för folkhälsan och klimatet. Och efter år av minskat cyklande måste vi vända utvecklingen. Som ett led i cykelstrategi lanseras nu landets första nationella cykelcentrum. Ökad forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning är vägen till ökat cyklande. Cykelcentrum ska bland annat samla och sprida kunskap och öka det tvärvetenskapliga samarbetet. I Cykelcentrums uppgift ingår även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet.

En nationell cykelstrategi kommer ge en ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Och detta måste vara en prioriterad fråga. Genom den nationella cykelstrategin kan vi utveckla och stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. Syftet med strategin är bland annat att medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

I Umeå är vi duktiga på att cykla där vi går emot trenden och fler och fler tar cykeln.  Vi i kommunen har jobbat fram ett uppdaterat cykeltrafikprogram där trafiksäkerheten och förutsättningar för cyklister förbättras. Genom cykeltrafikprogrammet kommer vi kunna planera en bättre infrastruktur och framkomlighet för en cykel stad som är tillgänglig alla. Jag hoppas också att vi i Umeå kan bli ett föredöme och kunna inspirera det nya centret i dess arbete.

En kommentar

  1. Malin

    Jag tycker det är bra att det satsas på cykeltrafiken. Jag har uppmärksammat att många övergångsställen tagits bort i Ersboda-Marieområdena. När man går eller cyklar på en gå/cykelbana och ska korsa en väg finns inget övergångsställe! Det verkar vara mer regel än undantag.Jag tycker överlag att det är dåligt med övergångsställen i stadsdelarna. Det borde finnas fler övergångsställen vid till exempel busshållplatser. Många genar och utsätter sig för risker när vägar ska korsas. Kommunen borde underlätta för gång- och cykeltrafik även i stadsdelarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.