”Stadsgamarna” likadana allihop

Oavsett vilka paritillhörigeter de tillhör kan man nästan dra alla över en kam. Stadsbor och de som är vana att de får allting – gratis, medan vi andra inte tillhöriga ska nästan böna och be om vi får tillåtelse finnas till.

Vi hör ofta, ja jämt faktiskt att städerna ska växa och inte minst i vårt län (är det längre allas län?) både Skellefteå och inte minst Umeå hur all tillväxten ska dit. Norrbotniabanan är mer eller mindre ett S projekt som stöds av både Mp, V men även C. Hur det sedan går för resten av invånarna skiter man blankt i. Jag tror mycket också är det vi vant oss med, att böja oss för överheten. I det här fallet inte minst Umeå och den stad som är residensstad i länet. Tidigare skulle allting övervakas i Umeå, ännu mer kanske än idag. Det var Länsstyrelse och andra myndigheter – även Lantmäteri – man skulle be om tjänster. Telefonen och pappersposten var den kommunikation som gällde.

Idag är det ju bättre på det viset med den snabba kommunikation som finns, men fortfarande har vi inte haft kraft nog frigöra oss och även våga ta egna beslut och vara mera radikala, kanske våga mera, sticka ut huvudet och ta kampen om det behövs. Vi viker ner oss alldeles för lätt och vad får vi av det? En nysning och bara ännu mer skändande av våra egentliga rättigheter.

Jag har ingenting emot varken Umeå eller Skellefteå på så vis och att det skulle vara fel på alla. Jag välkomnar batterifabriken om det skulle lyckas. Det blir Europas största i så fall. Att också Umeå växer har jag ingenting göra med såvida inte de beter sig som en kolonialmakt och vill lägga allting under sig. Att de (inte vanliga människor) ser sig som överhuvuden och markerar sin makt som gamla hundar och vill gärna göra markeringar som sätter sina spår efter sig. Pissdryga om vill.

Vi har en regering som nu lovat lite bättring inom de områden som blivit falluckor och stupstockar för oss. Men landsbygd och vad där menas är inte samma sak som glesbygd varifrån vattnet kan rinna, eller en gruva varifrån malmen tas, inte heller de luspinnar av skog som finns efter de enorma uttag vi haft. Vad är kvar och vad har vi istället fått? En tom bygd utan människor. Det är klart skattekronor saknas.

När råvaran är slut eller sinar då tar ”herrarna” sitt pick och ger sig av söderut där de kan samla sina mynt och bygga upp nya verksamheter. Finurliga skatteplaneringar – iof sig helt godkända av staten – smetar på deras redan oförskämt höga vinster de haft möjlighet göra utan att någon opponerat sig. Kan det bli bättre.

Vi ska inte längre upplåta vårt område till kolonisatörer. Tacken vi får är utmärglade marker och vatten som vi kunnat använda till vår egen nytta på ett bättre sätt. Det skänker vi bort?

Den välgödda suggan (staten) bär största ansvaret för utvecklingen. Dags att återgälda?

De uppgrävda samiska gravarna så sent som på 50-talet som gjordes i syfte för ”forskning” och mätning av kranier tycker jag säger allt vilka inställningar som funnits. Finns det fortfarande kvar, man tar sig friheten behandla människor häruppe hur man vill och godtyckligt utan några påföljder?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.