Det blåbruna mot det gröna

Läget i Sverige ser ungefär ut på det viset. Den ”bruna” delen av befolkningen vägrar bestämt erkänna att jorden snart kokar om vi inte minkar CO2 utsläppen. Visst kan det också vara en naturlig uppvärmning men den blir inte bättre av att koldioxiden som bildar det täcke runt jorden som gör att inte värmen från solen kan stråla ut ur atmosfären igen förvärrar snabbt. Det är den farligaste gasen som bildas i atmosfären och som starkt bidrar till den uppvärmning vi fått den senaste tiden. Det är både dumt och obildat påstå att koldioxiden skulle vara av underordnad karaktär i det fallet med uppvärmningen. Det är uteslutande fel.

Sedan kan vi ju titta på vilka orsaker som bidrar till detta. Det är en mängd, inte bara fordonen och det fossila bränslet. Men naturligtvis går det att förbättra utan att sätta människor i knipa och inskränka i deras överlevnad är det bra. Om exempelvis alla vore pensionärer eller av den typen att de sällan reser, nyttjar inte bilen och sitter ”inlåsta” på sina hem kanske utsläppen skulle vara märkbart mindre från vårt land. Men hur blir det då med den ”tillväxt” vi ändå måste ha. Byggnationer (bostäder), fabriker/tillverkning och allt annat som ger jobb och försörjning. Det blir den svåraste biten lösa samtidigt som koldioxidutsläppen ska ner.

Jag förstår inte heller varför det skulle vara så farligt erkänna att en förändring måste ske. Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Jag ställer mig definitivt bakom en förändring och det är ju också på det viset att det är inte tänkt det ska ske idag. Först nästa generation – eller den nu uppväxande – kanske börjar leva lite smått i vad som idag vi ser fram emot. Ja inte alla förstås. Det finns de som med näbbar och klor påstår allting är påhittat, trots att en rad av experter visar på motsatsen. För dessa motståndare är det bara deras expertis som gäller. Jag förstår inte vilket syfte det skulle tjäna? Jag betecknar det mera som rädsla de uppgifter de motarbetar. Att inte tappa greppet helt enkelt.

Vad beträffar elförsörjning och hur det löses är inte min uppgift eller att jag skulle behöva bekymras över det. Den regering som för tillfället sitter i ledande position tar jag för givet har den insikten och ansvaret att det löser just detta. Vad annat?

Man säger nu också att det inte enbart kommer att finnas elfordon. Flytande gas och även biogas från avfall kommer att först och främst driva den tunga trafiken. Tekniken går ständigt framåt och det forskas intensivt på olika områden för att förbättra vår miljö. Självkörande bilar tror jag mindre på och i vilket syfte skulle det vara? En bil utan chaufför vilken vits är det med det?? Några intjänade kronor på att anställa en chaufför – men hur många vill åka förarlöst? Jag vill då inte.

En kommentar

  1. G E Abrahamsson

    Uttrycket ”blåbruna” kan inte med bestämdhet sägas vilka just dessa är. Det kan gälla exempelvis mera mörkhyade eller varför inte solbrända och därmed ”bruna”. Den blåa delen kan vara de som haft andnöd och blivit blåa i ansiktet eller att de skulle ha utpräglad blå klädsel.
    Däremot skiljer jag på dessa två grupper genom att påskina att den ena (gröna) är för klimatåtgärder medan den andra gruppen mera förnekar att så helt skulle vara fallet att klimatet starkt påverkas av koldioxiden och på det sätt vi lever.

    Den som läser är upp till denne själv tolka skriften. Jag har inte utpekat någon speciell eller namngett någon eller några.

Lämna ett svar till G E Abrahamsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.