G7, klimat och skatter

G7: ”Group of Seven är en informell grupp som består av sju av världens största industrialiserade ekonomier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Även Europeiska unionen deltar i gruppens möten. Föregångaren G6 bildades år 1975 som en utveckling av G10-gruppen.”

Kina och Ryssland inte medtaget vilket är lite konstigt, framförallt Kina. Sedan kan man undra att Italien finns, med sin sargade ekonomi och ständiga politiska kriser. Just nu en igen. Världen är förunderlig.

Ser vi då till klimatet och de klimatåtgärder som förespråkas inte minst av Sverige borde dessa ingående i ”Group of seven” bära det största ansvaret för hur klimatet utvecklas. Stora ekonomier = stora utsläpp. Det är vad man kort kan sammanfatta det till. Skulle (koldioxid)-utsläppen ligga nära noll för dessa länder skulle de knappast tillhöra de ledande 7.

Som det nu ser ut ökar bara utsläppen. Regnskogen brinner vilket får betecknas som en stor katastrof. Sverige är inte helt oskyldiga till regnskogens utveckling eller inte delaktiga: Se och lyssna.

Samtidigt beräknas Sverige bli fossilfritt någon gång underr 2030. Bidrag utgår för miljövänliga transportmedel. Inte minst bilar och där inga traditionella bilskatter behöver erläggas. Hur länge framgår inte, eller hur man tänkt sig i framtiden, ännu längre fram än exempelvis efter 2030?

Det är ju på det viset – enligt mig veterligt – att de tradionella skatterna för olika fordon i stora drag varit tänkta gå till vägunderhåll. Här måste det bli enorma bortfall om alla – teoretiskt – skulle ha de miljövänliga produkter där inga skatter behöver erläggas att det kommer att bli ett stort hål just där.

Vi kan redan se hur det sparas på vägar som inte av befiolkningen i övrigt anser att standarden inte är tillräckligt bra, eller t o m mycket usel på sina ställen. Även politikerna på sina ställen är missnöjda.

Ser vi då till elbilarna med deras batterier i underredet hur blir då om inte vägarna håller en standard som är accepttabel. Guppiga, knöliga och även kan det vara ryggar i mitten eller andra ojämnheter överlag med nivåskillnader med risk att det tar i underredet.

Ska vi alla beräknas köra elbilar måste standarden över Sveriges vägnät förbättras. Det blir inte billigt samtidigt som man ger skattebefrielse. Hur har man här räknat eller tänkt sig?

Det stora utsläppen vi nu ser synes bara öka och det stora problemet, det globala kan vi knappast påverka i någon större mening. Samtidigt gör man det svårare för människor som absolut behöver bilen. Hela Sverige ska leva. Jovisst, men så ser det inte ut idag. Förfallet ökar på vissa ställen medan det byggs på andra och i verkligheten blir skillnaderna bara större och större.

Naturligtvis tror jag knappast någon är emot bättre miljö, men då måste förutsättningarna ändras så att alla har möjlighet till det. Som det nu ser ut är den klyftan djup och verkar bara bli brantare och djupare. Somliga försätts i djupa raviner där de aldrig kommer ta sig upp. Nu måste politikerna börja tänka om man vill landet Sverige ska bli ett jämlikt land – inte bara på ett plan. Nu är det inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.