Skogsbruket styrs utifrån det svenska storkapitalet

Det är vad som skett omkring det senaste seklet. Värre har det naturligtvis blivit sedan vi fick maskinerna som tuggar ner skogen utan hänsyn till skogsvård. Att det manuella slitet kom bort kan naturligtvis vara en fördel men det har också sina negativa effekter. Tidigare gav det mera manuella skogsjobben (avverkning) arbetstillfällen. Sedan de ”tuggande” maskinerna kom in i bilden blev det naturligtvis olönsamt med det manuella.
Vi ser också vilka problem vi fått bara med älgarna hur de invaderar de enorma kalhyggena som blir och på rekommendation av det svenska storkapitalet som styr skogsbruket. Sedan kommer man och säger vi måste skjuta älgarna, ett problem som man själva skapat och att det sedan tror sig lösa problemet med större avskjutningar oavsett årstid. Det finns en rad problem med det svenska skogsbruket som måste lösas på ett mera hållbart sätt.
Att man sedan tar ned all skog, även lövet skapar enorma problem för djurlivet i övrigt. Den vitryggiga hackspetten är i det närmaste utrotad men som nu förökat sig tack vare man börjat spara mera på lövskogen. En så liten åtgärd kostar inte ens något men gör stor nytta. Den gamla skogen är naturligtvis värdefull ur en annan synpunkt för andra växter, djur och insekter.
Vi kan inte alltid bara se kortsiktigt på allting, låt oss säga planera bara framåt i tiden för 50 år. Här gäller det att vi människor ska ha en bra relation till naturen långt fram i tiden och då kan det kosta lite i reda pengar att minska ner på (kal)-avverkningarna. Det blir en besparing också i plantering (återföryngring) om mindre kalhyggen tillämpas. Främst de stora skogsbolagen (SCA kan nämnas som ett, men även det statligt ägda där Göran Person – en ulv i fårakläder – satt som VD under tidigare år) tar sitt ansvar och tänker mer på naturen att det gynnar både människor och djur. Nu som det är, är bara vinster det intressanta. Hur man sedan ödelägger naturen är ointressant för dessa ”herrar”.

Det är tråkigt att S företräder storkapitalet. Se bara på Västerbottens största städer hur de hanterar den situationen. Moderater och Socialdemokrater är lika goda kålsupare i det fallet. Det är på de premisserna vi fått det Sverige vi nu har där det svenska storkapitalet styr.

Skulle jag säga något mer föredrar jag Löfven framför exempelvis en som Göran Person.

Det skulle behövas en revidering av olika myndigheter (även länsstyrelser) i vårt land. Har människorna där blivit förslöade och rena sömngångarna?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.