Asylrätten?

Vad innehåller asylrätten? Inte vet jag i detalj vad den innehåller eller innebär, men ett förstår jag (tror jag) att alla har rätt söka asyl eller ett uppehållstillstånd. Sedan hur många ett land kan ta emot finns inte i regelsystemet som innefattar asylrätten. Det är min tolkning.

Att frångå asylrätten kan inga länder som skrivit under denna rätt frångå, gör man det är det närmast på olagliga grunder. Sverige är ett av de länder som erkänt asylrätten och skrivit under. Jag vill dock poängtera än en gång, det står ingenting om hur många som får sin asylansökan godkänd eller kan flytta in till det land de söker till.

Det verkar som man gör frågan mer komplicerad än vad den är. Att också ha en täckmantel för sina åsikter emot invandrings och flyktingpolitik tycker jag är svagt. Skulle jag ta SD i försvar tycker jag det är renhårigare säga som det, vi vill inte ha något flyktingmotagande istället för kalla det volymer och annat för att dölja sina åsikter mot invandring/flyktingar.

Det är också inte sant vad andra partier påstår, exempelvis som C och inte minst MP att vi ska hjälpa människor på flykt och även då innefattar de som nu sitter i läger. Är det verkligen så att de är just dessa vi i första hand hjälper, de som är på flykt eller sitter i läger? Det är inte sant enligt mina åsikter, de är för det mesta de som fortfarande har de största resurserna och varför inte kan betala flyktingsmugglarna hundratusentals kronor.

Den andra delen är knappt några som är direkt utsatta och även betalar smugglarna rejält för att ta sig in i ett land. Det kan helt enkelt vara efterlysta i sitt eget land och fly p g a av detta. Jag tycker flyktingpolitiken inte håller måttet som den fungerat hittills. Mycket går ut på falska premisser. Invandrarverket eller Migrationsverket och allt vad det kan heta verkar vara organisationer som har en självuppfyllande funktion, vill säga det är mer intresserade att just den funktionen finns än att ta hand om utsatta och varför inte från läger. Migrationspolitiken fungerar inte. Nyss lästa jag man skickar tillbaka en fredlig 10-åring vilket ständigt har skett. Man skickar tillbaka arbetande och fredliga människor och behåller det s a s ”skrotet”.
Det finns stora problem i världen, inte minst miljöförstöringarna. Covid19 kan direkt betecknas som ett ”straff” till oss människor hur vi misshandlar vår planet, inte minst djuren och alla skövlingar vi utför. Vi kan inte fortsätta som vi gör. Man betecknar att 2 miljoner kommer att dö bara av destruktiva handlingar mot vår miljö, natur och mot djuren (förgiftad, ger olika sjukdomar p g a vidrig behandling). Jag kan tänka mig vara villig att exempelvis ät sjögräs minst en gång i veckan, minska ner på mat från djuren minst en dag/vecka. Ett dieselutsläpp i Ryssland som innefattar flera miljoner liter har läckt ut (spolats ut) direkt ut i vattnet. Böter på 19 miljarder har ålagts och det kommer ta runt 10 år innan det är färdigsanerat.

Det finns många problem i världen, vart börjar vi? Ökad eller minskad invandring (som ändå inte minskar befolkningen), mindre skövling (då skyller man dålig tillväxt: mindre mat från djur (då svälter man). Vart ska vi börja?

Vi som redan lever någorlunda ”hållbart” ska bestraffas till förmån för den breda allmänheten att de kan leva som ”vanligt” på bekostnad av markexploateringen här i norr. Det enda raka som man får uppfattningen av att vi hugger ner all skog och sätter upp vindkraftparker istället. Låter befolkningen dö ut de som nu finns då är det fritt fram för exploatering till förmån för stadsmiljöerna. Befolkning i norr (kusten undantagen) har inget värde. Är det så man ser det? Det är i alla fall den uppfattning man får.

En rättvis fördelning var det já. Jo, jo.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Det står ingenstans att alla har rätt att söka asyl i Sverige eller något annat EU-land. Så här står det i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, artikel 14:1.

  ”Var och en har rätt att i andra länder söka och
  åtnjuta asyl från förföljelse.”

  För det första framgår klart att denna rätt är begränsad till personer som är utsatta för förföljelse i det land som de befinner sig i. För det andra står ingenting om skyldighet för andra länder att ta emot asylsökande. För det tredje görs ingen åtskillnad mellan rätten att söka asyl och åtnjuta asyl.

  Svenska politiker, som säger att alla har rätt att komma till Sverige och söka asyl men att alla inte har rätt att få asyl. låter kanske trovärdiga eftersom de erkänner att alla inte kan få asyl. Men i själva verket ljuger de. Den som inte har rätt att få asyl har heller ingen rätt att söka asyl. Man ska kanske inte ställa för stora krav på den enskilde att rätt bedöma om han uppfyller kriteriet att vara förföljd, men rena okynnes-ansökningar måste stoppas.

  Detta var mycket kortfattat om det omfattande regelsystemet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.