Kärnkraften har legat nere under långa tider – så varför ha den kvar?

Det är ju sanningen, den har fungerat dåligt under långa tider, helt enkelt stått stilla. Långvariga och kostsamma reparationer har och varit direkt olönsamma. Vindkraften fungerar faktiskt bättre och är både billigare och stabilare drift. Nåväl, det kan vi fundera över?

Problemet är dock den våldsamma utvecklingen den fått i landet, inte bara i Norrland, överlag i landet förutom städerna. Folk klagar i princip överallt över den spridda vindkraften som är och ses som en olägenhet och är motbjudande och ett direkt miljöproblem.

Varför bygger inte de industrier som anser sig behöva mer el sina egna vindkraftverk intill sina industrier? Den marken är ju redan exploaterad. Sätt verken på taken där också i dessa stora industribyggen. De tål visst. Vi kan inte förstöra den svenska naturen med vindkraft över hela Sverige. Vad beträffar Norrland har vi inga problem med strömförsörjningen, det är i den södra delen den eventuellt saknas och kommer saknas allt eftersom den gamla kärnkraften fasas ut. Att behålla de gamla omoderna och utslitna kärnkraftverken är ingen lösning på de eventuella elbrister vi har. Jag poängterar än en gång, det är nog med vindkraft nu, både ute i skogsmarkerna och överallt på andra ställen där de är och blivit ett rejält miljöproblem.  Det finns bara två lösningar, sätt snurrorna där strömbehoven finns, eller också bygga ny kärnkraft. Alternativet med lagrad energi kan också vara en del i lösningen med hjälp av vätgas. Jag vet inte hur det fungerar, jag nämner det bara.

Vi hör nu också snurrorna ska börja byggas i trä. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med detta. Fördelarna kan vara att de inte bara är lättare utan också tar trä upp vibrationer lättare. Jämför en träbåt med en i metall eller plast. Jag tänker på mindre båtar. Känn så mjukt en gammal hederlig träbåt känns i vattnet, hur den tar upp stötar, är inte stel och stum utan formbar utan att ge vika. Men det räckte inte, det skulle vara plast och glasfiber och även metall. Det var underhållsfria jämförelse med träbåten. Här var inte frågan om hur klimatsmarta man skulle vara. Plasten, plåten/metallen och glasfibern skulle till. Vad ska vi egentligen tro på våra miljövänner eller de som säger sig vara de, när vi samtidigt ser hur de alltmer direkt förstör vår natur med dessa snurror över hela vårt land, ja t o m världen.

Energimyndigheten måste börja arbeta hårdare. Just nu gör de det lätt för sig genom att bara ha vindkraften i sikte.

Stadens problem måste lösas på plats, inte långväga ifrån. Städernas utveckling har också sitt pris, det priset ska inte betalas med hjälp att vi förstör hela Sverige, framförallt Sveriges fina natur. Gör vi det kan vi få ett ännu värre miljöproblem än vi har. Har alla blivit vandaler, de som egentligen ska värna om oss och vår natur.

PS. Hur mycket skog finns egentligen kvar här? Timmerbilarna går i skytteltrafik dag som natt med tre travar varje. Vi går mot undergång om det fortsätter. Inga träd, ingen skog, vi blåser bort. Med det är kanske det som är meningen, bara blåst och vindkraftverk?

Människans verk är lika med Satans. Vi förgör oss själva.

9 kommentarer

 1. Brorson

  Jag kan inte finna något stöd för ditt påstående att kärnkraften har fungerat dåligt och stått stilla under långa tider. Jag har hittat data från Forsmark, som tvärtom visar på en mycket hög leveranssäkerhet, förmodligen bättre än vattenkraftens, som är beroende av nederbörden. Bränslebyte och planerat underhåll samordnas med den neddragning av produktionen, som ändå måste göra p.g.a. minskad efterfrågan under sommarhalvåret. Detta innebär att kärnkraftel inte behöver ersättas med annan elproduktion, när en reaktor står stilla.p.g.a planerat underhåll De oplanerade driftstoppen har blivit allt färre p.g.a. ständigt förbättrad säkerhet. Men det problemet kan tänkas uppstå, om fler reaktorer tas ur drift för gott. Då kan det bli svårt att ersätta kärnkraft med kärnkraft.

  Det är vindkraften som har problem. Oseriösa kärnkraftmotståndare försöker pådyvla kärnkraften vindkraftens problem, för det är ju vindkraften so står stilla under långa tider, som dessutom inte kan planeras och schemaläggas. Vindkraften bör inte sina verkliga kostnader.

  Vi behöver fler och inte färre kärnkraftverk.. Med mindre reaktorer, som har kortare start- och stopptider kan vi uppnå ännu bättre säsongsanpassning av elproduktionen. Och kärnkraften skulle då kunna stå för en större andel av den totala elproduktionen än idag. . Det behövs ett omedelbart stopp för all vindkraftutbyggnad. Fortsatt vindkraftutbyggnad vore en totalt onödig naturförstörelse.

  • G E Abrahamsson (inläggsförfattare)

   Nämen nog är det så att kärnkraften stått stilla under långa tider, om det är Forsmark är det andra. En vinter vet jag (kommer inte ihåg vilket år) var det nere i princip hela vintern. Kommer du inte ihåg slarvet med ”dammsugaren” där man fick riva stora delar för att ta ut den. Bortfallet blev i alla fall både dyrt och långvarigt och därmed bristande elleveranser. Sverige har hitintills inte haft några direkta dödliga utgångar i samband med kärnkraft, sedan vet vi inte om vi ser till världen totalt vad den orsakat. Det är ju ingenting som man ser direkt de flesta gånger, de smyger på och med tiden blir man svårt sjuk. Varifrån kommer all cancer? I Sverige har vi dock haft stora säkerhetsmarginaler och vid minsta upptäcka fel har vi stängt ner kärnkraften till följd att den stått stilla. I andra länder kunde man säkert strunta i detta och kört vidare tills det havererat.

   Nu var det inte det vi diskuterade, utan vilken nytta kärnkraften eventuellt skulle ha när det gäller tillförsel av energi och visst är det en effektiv källa. Som jag säger är det inte Norrlands problem lösa energibristen i södra Sverige och dess städer, det måste man själva lösa. Vi behöver ingen kärnkraft här, vi har vattnet och nu även vindkraften som inte bör byggas ut mer.

   Jag kan inte göra något med min röst, om det vore så väl kunde jag sitta här och skriva ner olika rekommendationer och att de genomfördes. Jag tror inte heller du kan påverka så mycket egentligen. Vi kan tycka på varsitt håll, men får vi någon genomslagskraft någon av oss? Om du vänder dig till mig, kärnkraftsbeivrare som du är kan jag tyvärr inte hjälpa dig.
   Vattenkraften är redan utbyggd och den blir nog kvar så länge både du och lever och några 100 år till, eller kanske aldrig. Det är den NU säkraste och bästa energikällan vi har.
   Ha en trevlig

 2. Brorson

  Anledningen till att industrin inte bygger vindkraftverk inom sina industriområden, som de redan äger, utan mycket långt därifrån, är att vindkraft inte är en pålitlig energikälla, så man hade ändå köpt el från kärnkraft eller vattenkraft.. Så varför utsätta industriarbetarna för riskerna med kringflygande isbitar, som lossnat?

  Nej, det behövs inga kärnkraftverk i Norrland. Forsmark levererat årligen tre gånger så mycket el som Stockholms hela förbrukning, så det räcker nog till Norrland också, om vi bortser från industrins behov. Norrland behöver varken vindkraft eller vattenkraft … om vi resonerar på samma sätt som MP, som bara räknar med årsproduktionen. Men verkligheten är att vindkraften inte alls behövs och att vattenkraften behövs för att klara efterfrågetopparna.

  Läste nu på morgonen att ”kylan” (minus tio grader – kan det kallas kyla?) i förra veckan knäckte hemtjänstens elbilar i en kommun i södra Sverige, så att hemtjänstpersonalen inte kunde komma till de gamla. Är inte det lika allvarlig, som trygghetslarm som inte fungerar?

  Jag tycker att de politiker eller tjänstemän, som beslutat köpa in elbilar till hemtjänstpersonalen bör dömas för brottet allmänfarlig vårdslöshet.

  De ville kanske gynna vindkraften? Den duger kanske till batteriladdning, om det blåser, men inte till att driva industrier och eltåg.

  Vindkrafttorn av trä torde vara välkommet, speciellt i skogsbygder, där varannan boende äger en motorsåg …

  • G E Abrahamsson (inläggsförfattare)

   Jobbar industriarbetarna ute och på taket och vad menar du för isbitar, vingarna är eluppvärmda, varma och sköna. Industrin, ingen ström, vindkraften ger för lite? Men så lägg ner industrin då, den behövs inte i de mängder vi har. Den går på den gamla linjära ekonomiska linjen den med förbrukning, tillverkning och slit och släng principen. Det nya moderna och miljö- och klimatvänliga är den cirkulära ekonomin, återvinning av olika material. T o m bullar och limpa kan omvandlas till konjak. Det är väl bara gamla konservativa dumskallar som längtar till kärnkraft precis som Trump och Sverigedemokraterna. Är du en sån, liksom Kristersson M och Sabuni L?

   Utan att vara alltför hård mot dig så hur kommer nästa regering se ut? Centern kan ju omöjligt regera i en regering där Kristersson blir statsminister med hjälp av SD och deras kärnkraftsvurmande där eventuellt även L skulle ingå om det håller sig över spärren.
   Det blir en hård match vid nästa röstning om vem som kommer leda nästa regering. Löfven tror jag inte blir så långvarig till, men jag vet inte. Kanske någon Sthlm kis träder in? För mig får det bli nästan vad det vill, huvudsaken jag får höjd pension och kan köpa en elbil.

   Per Bolund och MP det är grejer, mera grönt. Muuu…
   Fram för vindkraft på husen i söder.

   Strömbrist? Ja man får väl anpassa efter tillgången på strömmen. När det är lite får man ta paus, röka fredspipa eller spela kort. Man får helt enkelt börja ta ur kapitalen som byggts upp under alla år där man inte betalat skatt på elen som vi andra måste göra. Skamlöst!.

   Det är också så i Sverige vi har inget förbud mot byggande av ny kärnkraft. Den som vill får bygga hur mycket som helst, varför bygger inte industrin själva och den eller de som känner för det. Ägarna av nuvarande kärnkraft lägger för att de anser det blir för dyrt. Det är fritt fram både för dig, Kristersson och alla som skriker efter (mera) kärnkraft.

 3. Olle

  Tillgängligheten i kärnkraften har varit 87 % övrigt är service och underhåll. Så jag vill nog säga att detta är bra
  Vindkraften producerar 12 procent av installerad vindkraftseffekt under 90 procent av tiden

  Fakta finns

  • G E Abrahamsson (inläggsförfattare)

   Riktar du det till mig? Vad vill du, starta upp kärnkraften igen, eller vad är syftet med ditt engagemang till mig? Vänd dig till Kristersson eller Åkesson kanske det hörsammar dig. Jag tror det är få andra du kan påverka. Ingen vettig människa vill ha kärnkraft om det går klara sig utan. Om sedan vindkraften är mindre effektiv är den ju ofarlig i jämförelse med allt vad kärnkraft och kärnvapen heter. Vi har trots allt bra mycket kärnkraft fortfarande, varför då gnälla i onödan. Jag är heller inte intresserad vare sig vad du tycker eller någon annan. Jag har tillräckligt med ström eller omkring där jag bor. Så vad är problemet? Inte för mig i alla fall. Vad det gäller vindkraften kan du ju vända dig till regeringen, men tyvärr har vi ingen direktdemokrati så går inte heller. Hur ska du bära dig för att få gehör för dina synpunkter? Det får du själv lösa.

   Det är fritt fram bygga ny kärnkraft, gå med i ett projekt med någon/några och satsa pengar i det. Det är inget som hindrar.

 4. Brorson

  Hur nästa regering kommer att se ut, är en intressant fråga, Med samma valresultat i nästa val som i förra valet, kan Löfvén att sitta kvar med passivt stöd av SD. Enligt reglerna för statsministeromröstning i den svenska grundlagen. Hur sossarna kommer att agera i det läget, om SD avstår från att rösta, tiger de som muren om.

  Om MP åker ur riksdagen, vilket de troligen gör efter deras storskaliga naturförstörelse över hela Sverige, kommer Bolund att sitta kvar som ”opolitisk” klimatminister.

  Intressant det här med norrländsk vindkraft, som behöver kärnkraftel för att smälta bort isen under vindstilla dagar för att inte isbitar ska slungas omkring när de börjar blåsa. Vattenkraften är ju fullt intecknadunder de dagarna, när de är både kallt och vindstilla.

  • G E Abrahamsson (inläggsförfattare)

   Det blir andra bullar nu med Biden. Miljöpolitiken kommer få första fokus och dra med sig hela världen. Du är åter ute och cyklar käre vän.
   Vad beträffar blåst, kyla och vindstilla fungerar verken bäst vid -3 till – 5. Fakta finns. Har du andra teorier eller vetande är det märkligt. Vad är du sur över, att allt inte går din väg och som tycker?
   Det är bara roligt trilskas med dig. Har inte haft så kul på länge.
   Lyckat till

   • Brorson

    Förstår det. Det är därför jag fortsätter skriva här, fastän jag redan har vunnit debatten, Väntar på ditt nästa svar. Vi är några som skrattar tillsammans. Och nu senast har du ju skrivit om Austin A35. En sådan har jag haft, Den kunde man starta med vev. Fanns med som tillbehör. Kanske något för våra vindkraftkramare att ta till när det inte blåser. Jodå, precis som du skriver, fanns det en elektrisk startmotor, men den krävde extra kräm vid minusgrader, som vi ofta hade på den tiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.