S bluffar om ”öppet” BB i Lycksele – M betraktar förlossningen som sommarstängd

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags kom besked om att Lycksele BB inte kommer att stänga i sommar, men det kommer samtidigt inte att gå att föda barn på sjukhuset under tre veckor. I huvudsak kommer inlandets gravida kvinnor att hänvisas till BB i Umeå och Skellefteå under dessa veckor, men akuta förlossningsskeenden kommer att tas emot i Lycksele. Moderaterna kommenterar nu beskedet:

– I våra ögon kommer BB i Lycksele att vara stängt, men det är för väl att det finns personal som ställer upp för att hantera akuta förlossningsskeenden. Dock så riskerar detta tvetydiga besked att skapa oro vad som egentligen gäller, säger regionfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M).

Riktar skarp kritik mot den politiska majoriteten

– Att förlossningsverksamheten i Lycksele nu, ännu en sommar, kommer att vara stängd för alla förlossningar utom de riktigt urakuta är ett fortsatt politiskt misslyckande. Trots att det under året både varit sommarstängt och julstängt har den S-ledda politiska majoriteten inte lyckats få ur sig en konkret handlingsplan för att förbättra situationen under ett års tid. Det är under all kritik sett till det mycket allvarliga läge som råder, säger Andreas Löwenhöök (M), som avslutar:

– Den fråga som västerbottningarna ska ställa sig i höstens regionval är om de fortsatt vill ha en trött och idélös S-ledd majoritet, vars misslyckade politik i förlossningsvården hotar BB i Lycksele, eller om de vill ha en borgerlig Allians som återkommande har presenterat förslag för att förbättra situationen, både på kort och lång sikt.

För frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Andreas Löwenhöök (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Bli först att kommentera

S lovar 5 minuter innan man får kontakt med vården medan verkligheten är år av kö

Av , , 3 kommentarer 6

✅ Att korta vårdköerna är vår främsta prioritet om vi vinner regionvalet i höst. Men då behövs en ny politik som vågar skära ned på administration för att kunna satsa på sjukvården och vårdpersonalen för att kunna korta köerna!

👉 Rösta för maktskifte i höst

3 kommentarer

Gäst samt tacktal på Umeå universitets vårpromovering

Av , , Bli först att kommentera 1

I lördags var jag inbjuden som gäst på Umeå universitet vårpromovering för nya doktorer, jubeldoktorer samt utdelande av priser och utmärkelser. Totalt var det 105 personer på scen under ceremonin. Vid den efterföljande festmåltiden var det närmare 500 personer. Jag fick då äran att för gästernas del tacka för maten. Det gjorde jag genom ett tal som dels tackande för för en utsökt festmåltid och väl genomförd ceremoni samt en hyllning till vetenskapen.

Bli först att kommentera

Äntligen säger Sverige ja till Nato – mycket tack vare Moderaterna

Av , , 4 kommentarer 5
Det är med glädje vi tar emot beskedet att Socialdemokraterna har ställt sig på Moderaternas sida och är redo att säga ja till Nato, det är inte en dag för sent. Nu är en bred majoritet i riksdagen eniga om att Sverige hör hemma i Nato. Äntligen.
4 kommentarer

Kostnaden för administratörer i Västerbotten skenar – på sjukvårdens bekostnad!

Av , , Bli först att kommentera 3

Regionen har en allt växande byråkrati och dras med en uppbyggnad av organisationen som är ineffektiv. Därför föreslår vi ett paket på 200 miljoner i besparingar och strukturåtgärder som kan läggas på bättre sjukvård i länet.

Paketet på 200 miljoner:
✅ Riva landstingshuset och sälja marken för bostadsbyggande.
✅ Uppmuntra ökat distansarbete även efter pandemin.
✅ Extern genomlysning för besparingspotential av allt som inte är direkt sjukvård (en åtgärd Norrbotten sparat 400 miljoner på)
✅ Satsa pengarna på mer sjukvård

(I stapeln administratörer i diagrammet är medicinska sekreterare exkluderade)

Bli först att kommentera

Tandvård var femte år är oförsvarbart  

Av , , Bli först att kommentera 3

Den stora styrkan med dagens tandvård är de regelbundna besöken. Något som vi tyvärr kan konstatera är ett minne blott för länets invånare. Rekordlånga köer till tandläkaren innebär att patienter kan få vänta upp till fem år på ett besök idag. Något vi i Alliansen tycker är fullständigt oförsvarbart.  Tandvårdskrisen är ett faktum i länet då det är en stor brist på tandläkare inom folktandvården. Införandet av LOV i tandvården har också visat att region Västerbotten har en av landets lägsta ersättningar för barntandvård. Där har alliansen budgeterade tio miljoner kronor utöver majoritetens förslag.

 

Tandvårdens resurser läggs till viss del idag på fel patientgrupper. Ett viktigt steg är att ta bort dagens reform gällande gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå i stället till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Merparten av våra unga vuxna har i dag en mycket god munhälsa, resurserna behöver i stället läggas på de grupper som löper högre risk för dålig munhälsa. Det finns ett klart samband mellan tandhälsa och allmän hälsa. Genom att regelbundet gå till tandläkaren minskar både den enskilde patientens och statens kostnader eftersom behovet av stora och kostsamma åtgärder minskar. För att det ska vara möjligt krävs det en tillgänglig och nära tandvård i hela regionen.

 

Folktandvården i Nordmaling flyttas över till andra kliniker i Hörnefors, Bjurholm och Vännäs, på grund av byggnads relaterad ohälsa. Tidigare i år öppnade Sorseles tandklinik i nya lokaler efter två års väntan, men med stora rekryteringssvårigheter. I inlandet saknas det idag tandläkare på flera orter och patienter tvingas att resa långt för vård. Samtidigt har Umeå och Skellefteå de längsta köerna i länet. Situationen är ohållbar. Alliansen föreslår tandvårdsbussar som ska kunna åka runt i hela länet i stället för lokaler som står tomma större delen av veckan.

 

I Sverige finns det fyra tandläkarutbildningar, en av dem finns i Umeå. Antalet platser vid utbildningen förväntas dock att minska de kommande åren, på grund av att det inte finns tillräckligt med handledare för utbildningen. Samtidigt finns det en brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor inom regionen. Vi måste göra mer för att knyta kontakter med studenterna för att underlätta framtida rekryteringar. Det behöver finnas goda möjlighet till vidareutveckling inom tandvården.

 

Ingen ska behöva vänta fem år på tandvård, den ska finnas nära och tillgänglig i hela länet.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

 

Artikeln är publicerad i dagens Norran

Bli först att kommentera

Primärvårdskollapsen i Skellefteå och länet måste åtgärdas  

Av , , Bli först att kommentera 2

I början av maj bjöd Alliansen i Region Västerbotten in allmänheten till ett öppet möte för att diskutera situationen i primärvård i Skellefteå. Distriktsläkarföreningen gav en mycket tydlig bild av att läget var djupt problematiskt och att det dagens cirka 12 distriktsläkare måste ökas med 40 för att nå en rimlig nivå och en dräglig arbetsmiljö. Till det saknas det ett flertal andra yrkesgrupper för att få en fungerande primärvård. Utöver det krävs nya ändamålsenliga lokaler och ett bättre samarbete med sjukhuset.

Ytterst ansvarig för situationen är de styrande Socialdemokraterna. De har under årtionden blundat för problemen utan att vidta nödvändiga åtgärder för att vända utvecklingen. Det går inte att hävda att det är svårt att rekrytera till den växande staden Skellefteå. Orsaken handlar i praktiken om att Regionen inte är en tillräckligt attraktiv arbetsplats att jobba på. Vi behöver få en långsiktig handlingsplan på plats som skapar en framtidstro inom primärvården. Det handlar i grunden om att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga anställda där uppdrag och resurser hänger ihop. Förutsättningar för kompetensutveckling behöver säkras, listningstak behöver övervägas och förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation förstärkas. Vi föreslår utöver det en resursförstärkning till primärvården samt en välkomnande inställning till att privata alternativ kan etablera sig. Idag saknar Skellefteå helt andra alternativ att vända sig till, vilket är tämligen unikt för en så pass stor stad.

Privata utförare är dock bara en del av helheten. Problemen i primärvården är så pass allvarliga och djupgående att det kommer att ta både tid och resurser för att vända utvecklingen. Men en sak är säker: att en kursändring bara går att åstadkomma genom ett nytt ledarskap för vården i länet och i Skellefteå.


Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

 

Artikeln är publicerad på Norran.se, länk här.

Bli först att kommentera

Det ska löna sig att jobba och att ha jobbat

Av , , 2 kommentarer 3
Det ska löna sig att jobba och att ha jobbat. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna är överens om att alla pensionärer ska få mer kvar i plånboken, inte bara vissa.
I en tid när priserna stiger kraftigt på just de varor och tjänster som är svårast att avvara – mat, värme och bränsle – är det nödvändigt att förbättra de svenska pensionärernas situation.
Vårt pensionpaket innehåller:
✅ Höjda garantipensioner
✅ Sänkt skatt på pensioner
✅ Ett löfte om höjda pensioner i goda ekonomiska tider
Den här reformen ger 1000 kr mer i månaden för en ensamstående garantipensionär, och 400 kr mer i månaden för en genomsnittlig pensionär. Det är den största förstärkningen av pensionerna sedan det nuvarande pensionssystemet infördes.
Vi upprätthåller arbetslinjen även i pensionssystemet och värnar dess grundprinciper. Det ska alltid löna sig att jobba, att vilja jobba – och att ha jobbat.
2 kommentarer