Massivt motstånd mot höjda bensinskatter

Av , , 1 kommentar 5

Igår blev det så offentligt att miljöpartiet fick igenom sina krav på kraftigt höjda bensinskatter. Nu blev det inte fullt ut de 2 kr per liter som de föreslagit tidigare utan endast 49 öre på bensin och en ännu högre höjning på diselskatten. Det innebär att drivmedelskostnaden för genomsnittsbilisten skulle öka med mellan 500 och 600 kronor per år. För den som har en dieselbil uppgår de ökade drivmedelskostnaderna för genomsnittsbilisten till ungefär 1 200 kronor per år. Protesterna har inte låtit vänta på sig.

 
Det rödgröna experimentets skattehöjningar skulle slå hårt mot dem som behöver bilen – för att handla, skjutsa barnen eller för andra aktiviteter. Särskilt allvarliga skulle konsekvenserna bli för låginkomsttagare som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop.
 
Konsekvenserna är än allvarligare för entreprenörer inom transportsidan. Höjda drivmedelsskatter med förslaget om återinförd kilometerskatt gör att kostnaderna ökar.
 
Med den här skattepolitiken hotar jobb och försämra möjligheterna att leva och bo i Norrland.

Sveriges kommuner och landsting uppmanar till debatt på skolorna

Av , , Bli först att kommentera 2

I går gick Sveriges kommuner och landsting (SKL) ut i ett gemensamt pressmeddelande med samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund där de uppmanar att landets gymnasieskolor att ta emot kampanjbesök från politiska partier och ungdomsförbund. Anders Knape som är ordförande i SKL säger i en välformulerad kommentar: ”– SKL stöder ungdomsförbundens uppfattning i denna fråga. Att kunna möta skolelever för att diskutera politik och inspirera till politiskt engagemang är centralt i en vital demokrati, säger Anders Knape.”

 
Förhoppningsvis väljer Umeås skolor att ta till sig av uppmaningen.

Splittring inom de rödgröna i EU-politiken

Av , , Bli först att kommentera 37

Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson har låtit riksdagens utredningstjänst gå igenom hur de olika partierna har agerat i EU-nämnden sedan 2007. Sveriges agerande i ministerrådet, alltså inför skarpa EU-beslut, förankras och kontrolleras i EU-nämnden där samtliga partier är representerade. Sedan 2007 finns en möjlighet för de partier som vill anmäla avvikande mening, vilket gör det tydligt och lätt att mäta hur brett stödet för regeringens agerande är.

 
Sammanställningen visar, för det första, att stödet är bredare än det ofta låter som i debatten ibland. Alliansen har hållit ihop hela mätperioden, i tre frågor av fyra är alla partier överens och i nio av tio håller S med alliansen. Men när det blir splittring är socialdemokrater oftare oense med V och Mp än med oss. Av rubriken att döma drar Birgitta Ohlsson slutsatsen att S borde jobba tillsammans med oss i ministerrådet och EU-arbetet i övrigt. Men den viktigaste slutsatsen är att låta dem slippa regera med V och Mp, som inte delar grundsynen på samarbetet och skulle driva den svenska politiken i viktiga frågor i orealistisk riktning. Då skulle vi tappa makt och inflytande som vi byggt upp.
 
De rödgröna saknar visioner och en gemensam värdegrund för att möta unionens stora utmaningar. Socialdemokraterna säger ja till EU men partiet är splittrat. Miljöpartiet "accepterar EU", men partiet är fortfarande djupt EU-skeptiskt. Vänsterpartiet förordar i sitt partiprogram att Sverige lämnar EU.
 
Om Sverige inte ska tappa i inflyttande i EU krävs att man kan regera tillsammans. Då håller det inte att samarbeta med partier som vill lämna EU. Sverige är och behöver vara en kraftfull röst inom EU.

Politiska ungdomsförbund stängs ute från Umeås gymnasieskolor

Av , , 4 kommentarer 104

Problemet fortsätter för de politiska ungdomsförbunden att finnas ute bland Umeås elever. Igår då ett gäng från Moderata Ungdomsförbundet skulle kampanja på en av de större kommunala skolorna blev det utslängda. Även om det enligt uppgift gick trevligt till så kvarstår problemet – kommunens elever får det mycket svårare att ta del av de olika partiernas budskap och visioner. Ansvarig politiker för gymnasienämnden, Hans Lindberg (S), har i senaste kommunfullmäktige framfört hur viktigt det är att partierna ska kunna få finnas på skolorna. Nu är det hög tid för honom att agera!

 
 
 
Pressmeddelande som gick ut igår:
 
Politiska ungdomsförbund stängs ute från Umeås gymnasieskolor
 
Det är mycket olyckligt att Umeås gymnasieskolor väljer att stänga ute de politiska ungdomsförbunden. Rektorerna som beslutat detta är skyldiga ett svar på varför man valt att hantera situationen på detta sätt. Detta går tyvärr tvärs emot såväl Skolverkets riktlinjer samt den politiska viljan hos Umeås kommunpolitiker.
 
– Vi, liksom de andra partierna, har alltid varit välkomna att kampanja på Umeås gymnasieskolor när som helst, tills nu. Det känns mycket tråkigt att vi blev avvisade därifrån idag när vi skulle prata med eleverna i cafeterian, säger Katja Isacsson, MUF Umeå. De nya policys som hänvisades till är mycket oklara och varierar från skola till skola.
 
Moderata Ungdomsförbundet tycker det är viktigt att värna det demokratiska arbetet ute på skolorna, där ungdomarna finns. Kampanjerna på skolorna är en essentiell del av de politiska partiernas arbete. Att en elev får träffa andra unga engagerade föder en nyfikenhet och en vilja till delaktighet som kan vara svår att skapa av lärare på lektioner. Utan mötet med unga människor stannar också partiernas rekrytering till de organ som håller demokratin vid liv.
 
Om dessa policys beror på en rädsla för odemokratiska partier vars värdegrund inte överrensstämmer med skolans så är det beklagligt att utestängning av samtliga partier blir konsekvensen. Det är förståeligt att oreda på skolan inte är önskvärt men skolan har då ett ansvar att avvisa dessa i fall då det allvarligt stör ordningen. Att begränsa de demokratiska partierna är allvarligt.
 
För frågor kontakta
Katja Isacsson
 

 

Ökat trygghet för landets företagare

Av , , Bli först att kommentera 85

Ett av alliansens vallöften var att förbättra tryggheten för företagare. Nu genomförs reformer inom sjuförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för att göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska våga satsa.

 
Dessa reformer träder i kraft från och med 1 juni 2010:
 
1. Ett uppbyggnadsskede på två år i sjuk- och föräldraförsäkringen för egenföretagare
 
2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.
 
3. Egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid i sjukförsäkringen.
 
4. ”Jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.
 
5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.
 
6. Möjligheten till havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön för företagare ska analyseras.
 
7. Ökade incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.
 
8. Enklare att göra uppehåll i näringsverksamheten och få arbetslöshetsersättning.
 
9. Tydligare regler för kombinatörer och för personer som driver företag som bisyssla.
 
10. Generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare.
 
Sverige behöver fler jobb i fler och växande företag, inte minst nu under rådande lågkonjunktur. Det är viktigt att stärka företagsklimatet för att öka incitamenten att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Ökad trygghet för företagare är en viktig del av företagsklimatet. Inte minst för att fler ska våga lämna en anställning och ta steget till att starta ett eget företag.