Utökade satsningar på välfärden med fortsatt alliansstyre

Av , , Bli först att kommentera 5

Under den gångna mandatperioden har Alliansen genomfört många reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i den svenska välfärden. Viktiga steg har tagits för en säker vård utan köer och en värdig och trygg omsorg. När det efter hand vänder i Sveriges ekonomi vill Alliansen förstärka arbetet för höjd kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i välfärden.

 
Under nästa mandatperiod vill Alliansen därför se reformer och förstärkningar på en rad områden inom sjukvården och äldreomsorgen:
 
Inom sjukvården föreslår Alliansen reformer för förstärkt patientsäkerhet, en utvecklad tandvårdsreform, en permanent psykiatrisatsning och fortsatta insatser för förbättrad tillgänglighet genom en vidareutveckling av kömiljarden och skärpt vårdgaranti.
 
Inom äldreomsorgen föreslås reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.
 
Totalt innebär förslagen en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014. Detta utöver de tidigare aviserade satsningarna på förstärkta statsbidrag till kommuner och landsting.

Ny satsning på jobbskapade åtgärder

Av , , 1 kommentar 4

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg presenterade igår ett förslag om förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning med över 3 miljarder kronor under 2011 och 2012. Jobbpaketet innehåller förstärkta insatser för korttidsarbetslösa, förstärkta insatser för långtidsarbetslösa och förstärkta insatser för ungdomar. Totalt innebär förslagen över 31 000 nya platser i coachning, praktik och utbildning kommande år. Därutöver tillförs Arbetsförmedlingen resurser för förstärkt förmedlingsverksamhet. Den här satsningen tillsammans med övrig allianspolitik för fler jobb skapar bättre förutsättningar för att Sverige snabbare ska återhämta sig från den djupa internationella lågkonjunkturen som varit.
 
 
 
 
 

Tråkigt besked om längre öppettider på Umeås krogar

Av , , 2 kommentarer 5

Som jag tidigare bloggat om så har vi från Moderaternas sida föreslagit längre öppettider på Umeå krogar. Vi har föreslagit att en testperiod på två år där krogarna, om de vill, kan ha öppet till 03.00. Detta röstade idag alla andra partier utom FP emot. Mycket tråkigt för Umeås uteliv och för vuxna människor att ha kul när de går ut.

Nu höjs tempot ytterligare i valrörelsen

Av , , Bli först att kommentera 2

I helgen som var hade Moderaterna i länet sin valupptakt och huvudtalare var handelsminister Ewa Björling. Ewa pratade om de viktigaste valfrågorna inför valet. Upptakten bjöd på många aktiva Moderater som inspirerades samt en stor M-kampanj på torget.
 
Ett annat tydligt tecken på att valrörelsen börjat är att valskyltarna kommit upp. Nu börjar valet på allvar!

 

Nu verkar det ha vänt

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter att Sverige har genomgått den värsta internationella lågkonjunkturen sedan 30-talet så verkar det nu börja vända åtminstone i Västerbotten. Arbetsgivarna i länet anmälde 97 procent fler lediga jobb till Arbetsförmedlingen i juli i år jämfört med juli 2009. Sverige har till skillnad från många andra länder klarat sig mycket bra trots att det blåst hårt. Att vi har gjort det beror på att alliansregeringen varit ansvarsfulla med de gemensamma skattepengarna.

MUF protesterade med en gris

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
Idag gästade Moderata Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman Umeå och ett av stoppen var utanför arbetsförmedlingen där det protesterades mot de rödgrönas förslag om en ungdomsskatt. För att illustrera detta på bästa sätt hade en gris tillverkats. Ett riktigt kul sätt att uppmärksamma ett riktigt grisigt förslag från det rödgröna som skulle göra det mycket svårare för unga att kunna få jobb.