Välkommet då privata bolag vill satsa på vård- och omsorg

Av , , 4 kommentarer 8

Läser att Investor nu vill göra en storsatsning inom vårdsektorn. Tycker att det berikar en allt för ofta rätt sluten offentlig verksamhet som vården då fler aktörer kommer in och erbjuder sina tjänster till landets patienter. Som politiker ser jag att mitt huvudansvar är att erbjuda bästa möjliga vård med bästa möjliga kvalité – om det då sker genom privat eller offentligt driven vård har mindre betydelse. Om nu Investor väljer att satsa på vårdsektorn betyder det även att mer resurser tillförs vilket på sikt gynnar alla.

Alliansen hade redan med pengarna till tågpendeln i sitt budgetförslag

Av , , Bli först att kommentera 11

Från Alliansen i Västerbotten har vi under en lång tid argumenterat för att pendeltågslösningen mellan Umeå och Vännäs skulle bli verklighet med start så tidigt som möjligt. Dels för att det underlättar för alla som vill pendla mellan orterna på ett snabbt och effektivt sätt. Dessutom är det betydligt mer miljövänligt att åka tåg tillsammans en köra bil ensam.

 
Trots att landstinget hade budgetdebatt för knappt en månad sen så fanns inga pengar från de rödgröna till någon pendelstågslösning. Nu en månad senare har plötsligt har de rödgröna lyckats hitta de pengar som behövs och så hade inte Vännäs kommun behövt förskottera några pengar. Från Alliansen fanns det avsatt 5,5 miljoner för att starta tågpendeln snabbare. Från Alliansen får vi helt enkelt välkomna de rödgröna upp på banan och välkomna deras kursändring i frågan om vikten av att komma igång snabbare med Umeå-Vännäs pendeln.

Viktig framtidssatsning på vården

Av , , 1 kommentar 5

Nästa år satsar regeringen en halv miljard kronor på att höja säkerheten i vården. För att landstingen ska få del av pengarna krävs att de satsar på att minska förskrivningen av antibiotika. Det är redan idag ett stort problem med allt för många fall av antibiotikaresistenta bakterier inom vården. Nu kommer riktade pengar för att göra insatser för att få ner sådana fall. Jag kommer att bevaka frågan i Västerbottens läns landsting för att vi ska få ta del av regeringens pengar.

 

Ny styrelse för fortsatta framgångar för Moderata Studenter

Av , , Bli först att kommentera 4

 

 
 
Igår hade Moderata Studenter vid Umeå universitet sitt årsmöte. Till ny ordförande för föreningen valdes Micaela Molin. Till 1:e vice valde årsmötet Terese Andersson och till 2:e vice Natalja Kaganovitch.
 
Till styrelseledamöter valdes:
Simon Vallin (omval)
Lisa Nilsson (omval)
Max Persson (nyval)
Zakarias Pante (nyval)
Inge Breed (nyval)
Antonia Boman (nyval)
Viktor Sjödin (nyval)
 
På årsmötet fick jag det stora förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna. Moderata Studenter har det sista året haft massor av framgångsrika kampanjer och värvat många nya medlemmar till Moderaterna. Jag vill verkligen skicka ett stort lycka till för den nya styrelsen!
 
 

 

 

Sverige blir ett friare och friare land

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I torsdag tog riksdagen beslut om att avskaffa den statliga filmcensuren. En skapelse som föddes biografförordningen anno 1911. I nästan hundra år har alltså staten granskat vilka filmer som kan visas för den svenska befolkningen. Ett hundraårsjubileum hade varit allt annat en önskvärt. Med avskaffandet har Sverige blivit ett aningen friare land. Än finns det mycket kvar att göra.

Vård med valfrihet för Västerbottningarna

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag skriver jag tillsammans med mina allianskollegor i landstinget om att vårdvalet som är infört i länet måste förändras och förbättras.
 
Länken till artikeln finns här.
 
Här är själva artikeln:
Vård med valfrihet för Västerbottningarna
 
Sedan 1 januari 2010 har landets landsting infört ett vårdvalssystem i primärvården. Sen införandet har reformen lett till att fler privata vårdmottagningar har etablerat sig. Något som i sin tur gett större möjligheter för patienter att själva välja vilken vårdgivare de vill ha sin vård ifrån.
 
Vårdvalet innebär att alla länsinvånare får fritt bestämma sin vårdgivare men leder dessutom till en större mångfald. En ökad mångfald ökar möjligheterna för vårdpersonalen genom fler arbetsgivare att välja mellan. Genom fler valmöjligheter stiger kvalitén i offentlig verksamhet.
 
På uppdrag av regeringen har konkurrensverket granskat och följt upp vårdvalsreformens effekter. Enligt den utvärdering som gjorts är slutsatsen mycket positiv. Vårdvalsreformen har inneburit en framgång då fler vårdsmottagningar/vårdcentraler öppnats och förenklat för många patienter att själva få bestämma sin vårdgivare.
 
I Västerbottens län har antalet vårdmottagningar ökat från 37 till 39 sedan vårdvalet infördes, vilket motsvarar 5 procent. Den blygsamma ökningen placerar Västerbotten i botten i jämförelse med andra landsting.
 
Västerbotten är ett stort län och på sina håll glest befolkat. Det är viktigt att alla länsbor får en likvärdig vård med hög kvalité. Länets stora avstånd innebär att det måste hittas lösningar som passar såväl för Dorotea och Vilhelmina som för Skellefteå och Umeå. Ersättningssystemet måste anpassas därefter.
 
Alliansen vill helst att varje västerbottning gör ett aktivt val av vårdcentral. Den som inte gör ett aktivt vårdval blir passivt listad och hänvisas till närliggande vårdenhet. Denna passiva listning kan ha en negativ påverkan för hur många entreprenörer som vågar gå in i vårdvalet. Enligt konkurrensverkets rapport finns det tydliga tecken på att vårdgivarnas förtroende för landstinget har påverkat viljan att starta upp nya vårdenheter eller vårdcentraler.
 
För Västerbotten framgår det tydligt att konstruktionen av ett stort och omfattande basuppdrag för vårdgivarna har effektivt lett till att hindra mindre aktörer att etablera sig. Om basuppdraget hade varit mindre hade valfriheten för patienter och personal blivit större. Ett exempel är att rehabiliterande insatser som sjukgymnastik borde ha legat utanför basuppdraget. Bara det att den rödgröna majoriteten valt att kalla vårdvalet för ett hälsoval visar att ambitionen är lägre i Västerbotten än på andra håll i landet.
 
Det finns stor potential i vårdvalet. Nu gäller det för Västerbottens läns landsting att skapa ett konkurrensneutralt vårdvalssystem för att främja att fler privata vårdgivare vågar satsa på primärvården. Vårdgivarna måste ha ett förtroende för landstinget och våga starta upp nya verksamheter – för patienternas skull.
 
Vårdvalet förbättrar kvalitén inom primärvården och ökar tillgängligheten för patienten. Alliansen vill att de reglerverk som finns för vårdvalet förändras så att fler vårdgivare kan etablera sig länet. En förändring som skulle ge stora vinster för alla som bor i länet då det skulle leda till en större valfrihet att själv välja vårdgivare.
 
 
Nicklas Sandström, (M)
Landstingsråd
Marianne Normark, (FP)
Gruppledare
Olle Edblom, (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall, (KD)
Gruppledare