Vård med valfrihet för Västerbottningarna

I dag skriver jag tillsammans med mina allianskollegor i landstinget om att vårdvalet som är infört i länet måste förändras och förbättras.
 
Länken till artikeln finns här.
 
Här är själva artikeln:
Vård med valfrihet för Västerbottningarna
 
Sedan 1 januari 2010 har landets landsting infört ett vårdvalssystem i primärvården. Sen införandet har reformen lett till att fler privata vårdmottagningar har etablerat sig. Något som i sin tur gett större möjligheter för patienter att själva välja vilken vårdgivare de vill ha sin vård ifrån.
 
Vårdvalet innebär att alla länsinvånare får fritt bestämma sin vårdgivare men leder dessutom till en större mångfald. En ökad mångfald ökar möjligheterna för vårdpersonalen genom fler arbetsgivare att välja mellan. Genom fler valmöjligheter stiger kvalitén i offentlig verksamhet.
 
På uppdrag av regeringen har konkurrensverket granskat och följt upp vårdvalsreformens effekter. Enligt den utvärdering som gjorts är slutsatsen mycket positiv. Vårdvalsreformen har inneburit en framgång då fler vårdsmottagningar/vårdcentraler öppnats och förenklat för många patienter att själva få bestämma sin vårdgivare.
 
I Västerbottens län har antalet vårdmottagningar ökat från 37 till 39 sedan vårdvalet infördes, vilket motsvarar 5 procent. Den blygsamma ökningen placerar Västerbotten i botten i jämförelse med andra landsting.
 
Västerbotten är ett stort län och på sina håll glest befolkat. Det är viktigt att alla länsbor får en likvärdig vård med hög kvalité. Länets stora avstånd innebär att det måste hittas lösningar som passar såväl för Dorotea och Vilhelmina som för Skellefteå och Umeå. Ersättningssystemet måste anpassas därefter.
 
Alliansen vill helst att varje västerbottning gör ett aktivt val av vårdcentral. Den som inte gör ett aktivt vårdval blir passivt listad och hänvisas till närliggande vårdenhet. Denna passiva listning kan ha en negativ påverkan för hur många entreprenörer som vågar gå in i vårdvalet. Enligt konkurrensverkets rapport finns det tydliga tecken på att vårdgivarnas förtroende för landstinget har påverkat viljan att starta upp nya vårdenheter eller vårdcentraler.
 
För Västerbotten framgår det tydligt att konstruktionen av ett stort och omfattande basuppdrag för vårdgivarna har effektivt lett till att hindra mindre aktörer att etablera sig. Om basuppdraget hade varit mindre hade valfriheten för patienter och personal blivit större. Ett exempel är att rehabiliterande insatser som sjukgymnastik borde ha legat utanför basuppdraget. Bara det att den rödgröna majoriteten valt att kalla vårdvalet för ett hälsoval visar att ambitionen är lägre i Västerbotten än på andra håll i landet.
 
Det finns stor potential i vårdvalet. Nu gäller det för Västerbottens läns landsting att skapa ett konkurrensneutralt vårdvalssystem för att främja att fler privata vårdgivare vågar satsa på primärvården. Vårdgivarna måste ha ett förtroende för landstinget och våga starta upp nya verksamheter – för patienternas skull.
 
Vårdvalet förbättrar kvalitén inom primärvården och ökar tillgängligheten för patienten. Alliansen vill att de reglerverk som finns för vårdvalet förändras så att fler vårdgivare kan etablera sig länet. En förändring som skulle ge stora vinster för alla som bor i länet då det skulle leda till en större valfrihet att själv välja vårdgivare.
 
 
Nicklas Sandström, (M)
Landstingsråd
Marianne Normark, (FP)
Gruppledare
Olle Edblom, (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall, (KD)
Gruppledare
 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.