Forskning är viktigt för att fortsätta att vara världsledande

Ledande cancerforskare skriver i dag på DN-debatt om att läkare måste få använda mer tid till forskning. De beskriver att hur landstingens hårda budgetbesparingar leder till att universitetssjukhusen är mer att likna vid en sjukvårdsfabrik.
 
Läkarna beskriver att bara under 2010 har antalet igångsatta kliniska prövningar av nya läkemedel minskat med 25 procent jämfört med ett år tidigare. Andelen cancerpatienter som ingår i kliniska studier ligger, högt räknat, kring 10 procent. Deras bedömning är att den siffran borde vara minst tre gånger större.
 
Det som skribenterna lyfter fram är i grunden en resursfråga. Men de lyfter även fram två nationella omtag som skulle gå att göra i form av att stärka meritvärdet av klinisk forskning och organisera cancersjukvården så att alla patienter oavsett var de bor kan få möjlighet att remitteras till klinik där lämplig klinisk läkemedelsstudie pågår. Resursfrågan är känd sedan tidigare men de två andra förslag är något som borde gå att komma tillrätta med lite snabbare.
 
Nu är det inte bara cancerläkare som upplever att det finns för lite tid åt forskning. Tidsbristen är en genomgående hos fler forskargrupper med inriktning mot sjukvård. För att komma tillrätta med det behövs det dels ett lokalt arbete men även ett omtag på nationell nivå.
 
Om vi inte nu börjar arbetet med att behålla vår starka roll som forskningsland så kommer vi inte heller att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.