Besök i Jönköping

Av , , 1 kommentar 5

 
Idag och igår har jag varit på studiebesök på Jönköpings läns landsting. Där har jag tillsammans Landstingsstyrelsens ordförande PerAnders Johansson (M). Vi har träffat verksamhetsföreträdare för att diskutera ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. Jönköpings läns landsting är ett mycket välskött landsting med god ekonomi och presterar mycket bra resultat i de öppna jämförelser som sker. Därför kändes det mycket intressant att få höra hur de jobbar med dessa frågor.
 
Efter mitt besök har jag med mig massor av goda idéer inför det fortsatta arbetet i Västerbotten. Vill avsluta min blogg med att tacka PerAnders för ett gott värdskap under de två dagar jag gästat honom.
 
 

SKL och missbruksutredningen

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag har jag haft min första träff med min moderata grupp i Sveriges kommuner och landstings beredning för Primärvård- och äldreomsorg. Var rätt spännande då det visade sig att vi var nya i den beredningen. Ska bli riktig kul att få jobba med de här frågorna under mandatperioden.

 
Under dagen har jag fått information angående det förslag som kom igår om missbruksutredningen. Utredningen föreslår att landstinget ska ta över kommunernas ansvar för missbruksvården. Intentionen må vara god men frågan är inte en huvudmanafråga, vilken instans som ansvarar, utan det krävs andra grepp för att nå bättre vård för de som har missbruk. För att nå dit krävs det samverkan mellan landsting och kommun. I det har även de tunga remissinstanserna som SKL och Socialstyrelsen även tyckt i ett tidigt skede. Jag kan bara ställa mig i led med de andra tunga remissinstanserna och ifrågasätta hur det skulle bli bättre för missbrukarna om landstinget fick ett ensidigt huvudansvar.
 
Nu åker jag vidare mot Jönköping för att göra ett studiebesök där. Mer om det i morgondagens blogg.
 
 

Hjärtoperation

Av , , Bli först att kommentera 5

På bilden syns jag i operationskläder

 

Under förmiddagen hade jag det stora nöjet att få vara med under en hjärtoperation där en patients hjärtklaff skulle bytas ut. Jag saknar egentligen superlativ för att kunna beskriva den känsla det var att få stå där i operationssalen och se på. Att först få se hur bröstkorgen öppnas upp för att få se hur hjärtat pumpar blod för att därefter avstannas för att opereras på var något helt annorlunda. Under operationen togs det bort en klaff som skulle bytas ut mot en ny. När klaffen väl var utbytt var det dags att sy ihop och starta upp hjärtat igen.

 

Själva ingreppet tog ungefär 1,5-2 timmar och gick helt utan några komplikationer. Var något enormt att få vara med och få se och uppleva en sådan operation. Kan inte annat än återigen lyfta fram alla de stordåd som uträttas i vården varje dag och varje timma.

Landstingets prioriteringsprocess

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag börjar den politiska delen av andra omgången av prioriteringsprocessen som skett inom landstingets verksamhet. Verksamheterna har identifierat sådant i sin verksamhet som gör minst nytta och som skulle kunna tas bort till förmån för sådant som skulle kunna göra större nytta. Prioriteringarna är en omfördelning, ett nollsummespel. Samma pengar ska användas på bättre sätt.
 
Tanken är mycket god i teorin, tyvärr har upplevelsen från verksamheten varit att processen har varit mycket jobbig då man upplever att man redan har gjort detta arbete flera gånger om och inte längre kan skala bort mer verksamhet. Verksamheten behöver mer av större grep och politiska prioriteringar om vad de röda vill med landstinget. Det hade gjort större nytta.
 
 

Verksamhetsbesök på medicincentrum

Av , , Bli först att kommentera 2

I måndags var jag på verksamhetsbesök på Medicincentrum för att träffa och se verksamheten som finns på den kliniken. Först fick jag träffa verksamhetschefen
Ragnberth Helleday och få en överblick av det som skedde på kliniken. De har specialiteterna endokrinologi, gastroenterologi och hepatologi, nefrologi, lungmedicin och
Vuxenallergologi samt med ett väldefinierat ansvarsområde i närsjukvården: vården av
De allmän internmedicinska patienter som finns på akutmedicinavdelningen (MAVA) och
Strokecenter. Det finns på kliniken totalt 101 slutenvårdsplatser, 20 dialysplatser samt åtta självdialysplatser.
 
Ett av besöken var på Waran-mottagningen där blodförtunnande läkemedel ges ut med stor omsorg.
 
Efter genomgången så fick jag en rundvisning på alla vårdavdelningar vilket var mycket intressant. Är väldigt imponerad över det jag fick se!

Utryckning med en ambulans

Av , , Bli först att kommentera 4

I måndags var jag på verksamhetsbesök på ambulansstationen. Jag hade fått möjlighet att få auskultera med i ambulansen under en förmiddag. Så ombytt och klar så var det bara att vänta på det första larmet vilket inte dröjde särskilt länge.
 
 
Totalt fick jag vara med om tre larmutryckningar. Det var oerhört spännande att få vara med om något sådant. Att få sitta med där i ambulansen och inte veta vad det är som väntar än då man kommer på plats. Nu var det som tur vara inga allvarligare utryckningar till någon stor olycka men ändå.
 
Jag är djupt imponerad övar all den professionella personal som jobbar på ambulansstationen, var ett sant nöje att få vara med ute i deras vardag en förmiddag.

Primärvård som första linjens sjukvård

Av , , 1 kommentar 4

 

I dag har VK ett mycket bra reportage om hur primärvården fungerar i länet. Precis som beskrivs i artikeln är läget mycket problematiskt. Det är primärt två stora problem som ligger till grund för att det ser ut som det gör. Det första är att det s-styrda landstinget inte har valt att satsa resurser på primärvården. I en jämförelse med det Alliansledda Halland är skillnaden i ersättning drygt 780 kronor per patient. Från Alliansen i Västerbotten har vi i vår senaste budget valt att satsa 42 miljoner mer än s-majoriteten på primärvården. Den andra viktiga orsaken är bristen på distriktsläkare. Här behövs det omgående satsas mer på ST-block för distriktsläkare.
 
Som jag förstod artikeln rätt var den första delen av en artikelserie så jag ser fram emot att få läsa nästa reportage i morgon.
 
 

 

 

Det råder stor brist på specialistläkare

Av , , Bli först att kommentera 3

Från lördagens VK där Allians för Västerbotten skriver om bristen på specialistläkare:

I landstingets verksamheter finns en mycket stor rädsla för att i framtiden inte klara personalförsörjningen när det gäller nya specialistläkare. Fyrtio procent av specialistläkarna är idag äldre än 55 år, samtidigt som läkarbristen redan nu är ett stort problem i många verksamheter.
 
 
Sedan våren 1999 har läkarutbildningen i Sverige ökat från 365 intagna studenter per termin till 805 stycken vårterminen 2011. Det är mer än en dubblering på 12 år. Hela Sverige behöver fler läkare. Därför är det bra att utbildningen finns i hela landet och att alliansregeringen satsat på fler utbildningsplatser bland annat i Umeå. Samtidigt är det hela 3000 svenska studenter som årligen väljer att studera till läkare utomlands. Därmed finns en risk att dessa väljer att inte tjänstgöra i Sverige.
 
 
En nyexaminerad läkare kan naturligtvis inte gå direkt in i sjukvården och ersätta de allt äldre specialistläkarna. Först behöver man två års allmäntjänstgöring (AT) och därefter fem års specialistutbildning (ST). Detta tar alltså minst sju år. Idag är snittåldern för personer som tar läkarexamen 27 år och specialistlegitimation 42 år.
 
 
Problemet är att den socialdemokratiska landstingsledningen inte har utökat antalet AT/ST-platser i samma takt som läkarutbildningsplatserna ökat under de senaste tolv åren.  Här finns den huvudsakliga förklaringen till bristen på specialistutbildade läkare. Landstingets politiska ledning måste agera nu. Redan till nästa år bör ytterligare 20 miljoner kronor för nya AT/ST-tjänster avsättas. Om inget sker nu kommer det om några år vara mycket svårt att lösa bristen på duktiga specialistläkare.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 

Akutsjukvård och samtal om döden

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Idag har jag varit på verksamhetsbesök på akutsjukvården i Västerbotten och på avancerad hemsjukvård. Akutsjukvården i länet har 285 medarbetare och innehåller verksamheter som själva akuten men även ambulansverksamheten, akutmedicinskt centrum och sjukvårdsupplysningen (1177).
 
Är oerhört centralt att akutsjukvården fungerar väl då det är för många patienter vägen in till sjukhuset. Därför kändes det mycket lovvärt att verksamheten har som mål att erbjuda den bästa akutsjukvården i landet. Efter mitt besök så känner jag att det inte kommer att bli en allt för stor utmaning.
 
Mitt andra besök på verksamheten för avancerad hemsjukvård. De erbjuder runt 100-120 stycken patienter årligen pallitaitv vård i hemmet. En vårdform som är uppskattat hos många och fungerar som ett mycket bra komplement till att patienten annars skulle ha en vårdavdelning på sjukhuset. Mycket av samtalet med verksamhetsföreträdarna kom att handla om synen på döden och den vård som finns i samband med livets slutskede. Många gånger är vårdapparaten inställd på maximal vård och inte optimal vård för ändamålet. En frågeställning som blir central är när det inte är läge att göra en operation på en patient som är i livets slutskede som förvisso skulle bota åkomman men skulle göra de sista månaderna i livet betydligt sämre än utan operationen. Den palliativa vården gav många intressanta tankeställare och det kändes mycket kul att Västerbotten läns landsting är långt framme inom det här område jämfört med andra.