Viktigt med att hitta organdonatorer

Av , , Bli först att kommentera 5

Socialstyrelsen har gjort en sammanställning över vilka län som varit duktiga på att identifiera donatorer av organ. I den sammanställningen visar det sig att Västerbotten är en av de bästa länen i Sverige. Västerbotten får positiv kritik för sitt sätt att ha organiserat arbetet med organdonation. Något som känns jättekul. En enskild organdonator kan rädda livet och öka livskvalitet för ett flertal andra människor. Därför är det extra kul att vi kommit långt med det arbetet.

Doktorspromotion på Aula Nordica

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är jag inbjuden till Umeå universitets doktorspromotion. Doktorsexamen är den högsta examen och den finaste examen som ett universitet kan dela ut.  Under dagen fick nästan ett hundratal doktorander sin doktorsexamen. Ceremonin är väldigt speciell och fylld av symboler.

 
I programmet fanns en kort presentation om varje doktorands examensarbete vilket var spännande att läsa. Kan konstatera att Umeå universitet har massor av duktiga nyblivna doktorander som kommer att förändra världen med sin strävan att söka ny kunskap.

Bra med SMS-påminnelse till tandläkaren

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu meddelar Socialstyrelsen att de nu ändrar sig kring deras tidigare förbund att påminna patienter med SMS och mejl. Det tidigare förbundet upphävs och nu kan tandvården återigen skicka ut ett SMS eller mejl för att påminna om ett inbokat besök. Socialstyrelsen motiverade sitt tidigare beslut med att det skulle hota patientsäkerheten. Ett rätt korkat ställningstagande att en påminnelse om en tidsbokning skulle vara intighetskränkande. Kan i så fall känna att en kallelse med brev skulle vara ett större ”hot” än att få ett SMS till mobiltelefonen. Från verksamheten har de tyckt att detta var ett bra sätt för att påminna sina patienter om sin inbokade tid vilket medfört att färre uteblir. Nu är det bra att detta blir tillåtet igen.

Strategi kring folkhälsoarbetet med Norrlandsregionen

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag och i morgon är jag på sammanträdde i Luleå med Norrlandstingens regionförbund. Första dagen kommer till största del att ägnas åt gemensamma strategier kring det förebyggande folkhälsoarbetet. Är i många sammanhang att jobba med förebyggande arbetet är viktigt men jag kan känna att landstinget till stora delar misslyckats med sitt arbete, om inte annat då det i praktiken inte finns någon evidens att alla de miljoner som landstingen satsat gett något tillbaka. Om det ska bli någon skillnad behöver en större del av det förebyggande arbetet ske i primärvården i läkarkontakten.

 
Rastande delen av sammanträdet kommer att behandla gemensamma frågeställningar kring specialiserade sjukhusvården.

 

Solidariskt finansierad vård är en självklarhet för Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag skriver jag tillsammans med riksdagsledamoten Edward Riedl en replik i VF om Moderaternas syn på hur tillgängligheten i vården ska bli bättre.

Solidariskt finansierad vård är en självklarhet för Moderaterna

Socialdemokraterna Peter Olofson och Lars Lilja anklagar i VF 17/5 Moderaterna för att vilja skapa gräddfiler i vården. Inget skulle kunna vara mer felaktigt. För oss Moderater är det självklart att vi ska ha en gemensamt finansierad vård. Om detta är alla svenska partier överrens.

De privata vårdförsäkringar som finns idag etablerades under de Socialdemokratiska regeringsåren då vårdköerna var långa och försäkringarna har nu bitit sig fast. Vi kan inte förbjuda människor att teckna privata försäkringar men det bästa sättet att motverka att sådana över huvudtaget behövs är att satsa tillräckligt med resurser för att få vården att bli bättre, mer flexibel och mer tillgänglig.

Därför har alliansregeringen varit tydliga med att kvaliteten och tillgängligheten i vården är det som ska fortsätta prioriteras. Den vårdkömiljard som redan har satsats på från Regeringen har gjort att andelen patienter som får vänta längre än 90 dagar på behandling har krympt från runt 25 procent 2006 till strax under 10 procent idag.

Satsningen på ökad tillgänglighet fortsätter och totalt under mandatperioden tillförs närmare 4 miljarder kronor. Utöver det har Regeringen satsat 2,5 miljarder på att öka patientsäkerheten. Tyvärr har inte alla landsting nått lika långt med att garantera patienterna vård i rätt tid. I Västerbotten, där Peter Olofsson (S) är landstingsråd, så hade i mars 16 procent av patienterna fått vänta längre än i 90 dagar på att få en beviljad operation genomförd. Det kanske vore en lämplig uppgift för landstingsrådet att börja med att åtgärda det istället för att konstruera politiska motsättningar som inte finns. Motsvarande siffra för det moderatledda Halland är 2 procent, uppenbarligen fungerar den gemensamt finansierade vården minst lika bra eller bättre än under Socialdemokratisk ledning. Moderaterna är och kommer att vara tydliga med att vi kommer att fortsätta prioritera jobbskapande åtgärder och fortsatta satsningar på välfärdens kärna, där sjukvården är en av de viktigare delarna, framför ökade bidrag.

Fortsatta satsningar på vår gemensamt skattefinansierade sjukvård kräver en regering som klarar jobb och företagande. Dessutom krävs landstingsledningar i de olika landstingen som har ordning och reda på skattebetalarnas pengar för att sjukvården ska kunna utvecklas istället för att möta ständiga sparpaket.

Edward Riedl, Riksdagsledamot (M).

Niklas Sandström, Oppositionslandstingsråd (M).

 

Alliansens vårdpolitiska konferens

Av , , Bli först att kommentera 4

 
Fortsätter min vistelse i Stockholm med två dagars vårdpolitiska nationella konferens med Alliansen. På plats finns företrädare från nästan alla landsting och regioner från alla partier för att få inspiration och ny kunskap för att utveckla hälso- och sjukvården. Konferensen började med att Socialminister Göran Hägglund höll ett inspirerande anförande. Andra pass under konferensen är psykiatri i världsklass som är en av Allianens stora satsningar under mandatperioden. Därefter kommer mer information kring vårdgarantin, vårdvalet och patientsäkerhet med mera. Ska bli riktigt intressant men det som är mest givande är att få träffa vårdpolitiska företrädare från alla allianspartier runt om i landet.

Barn och ungas psykiska hälsa, LSS, med mera

Av , , Bli först att kommentera 3

Sammanträde med SKL-beredningen för Primärvård- och äldreomsorg
 
I dag har jag sammanträde med SKL:s beredning för Primärvård- och äldreomsorg. Några av de ärenden som det ska diskuteras kring är en ny överenskommelse med Socialdepartementet om ett fortsatt utvecklingsarbete kring barn och ungas psykiska hälsa, en översyn av LSS utjämningen för kommunerna samt evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård att hitta, utveckla och använda bästa tillgängliga kunskap. Det med fler intressanta ärenden.

Besök på Barn- och ungdomskliniken i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I tisdags morse var jag på verksamhetsbesök på Barn- och ungdomskliniken i Västerbotten. Verksamheten är uppbyggd som en länsklinik med avdelningar i Lycksele, Skellefteå och vid NUS. Kliniken är också ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården och tar emot patienter från hela norra regionen.
 
Det som berör en allra mest och som ger perspektiv i tillvaron är att få träffa cancersjuka barn och nyfödda bebisar i vecka 24. Då om någon gång vet man att svensk sjukvård uträttar stordåd varje dag då vi kan rädda liv som annars hade varit omöjligt.

Massor av tänder

Av , , 1 kommentar 4

Under måndagen var jag på verksamhetsbesök på Folktandvården i Västerbotten. Dels har tandvården ett stort uppdrag att laga tänder och säkerhetsställa en god tandhälsa för länsborna men har även ett stort utbildningsuppdrag för Umeå universitets studerande till tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Tandvården i Västerbotten presterar goda resultat och har lyckats få mycket forskningsresurser knuta till sig. Tandvården har en styrmodell med en beställar- utförarmodell som fungerar mycket bra. Det gör att landstinget är tydlig med var uppdraget är och vad som ska beställas men även för beställaren, Folktandvården, att leverera det som är beställt. En styrmodell som skulle behövas på fler områden inom sjukvården i länet.

 

Under min rundvisning fick jag en av många utbildningsmiljöer för tandläkarstuderande som övar praktiskt på patienter.

 

Långa väntetider för ambulans

Av , , 2 kommentarer 4

 

En bild från då jag var och auskulterade på ambulansstationen
 
 
I dagens VK (papperstidningen) finns en artikel om väntetiderna för att få en ambulans. Kan konstatera att artikeln faktiskt ger en bättre bild än vad läget faktiskt är. Många gånger i Umeå kan man få vänta 45-50 minuter för att få en ambulans. Kötiden för ambulans är faktiskt sämst i Umeå. Vilket då medför att ambulanser i kranskommunerna får ta körningar i Umeå vilket försämrar tillgängligheten i andra kommuner. Precis som ansvarig på ambulansen lyfter fram har det inte satsats några ytterligare resurser sen 90-talet och därtill har Umeå som stad vuxit. Tyvärr har läget rätt lika runt om i länet.
 
I den budgetprocessen som sker i landstinget är en ny ambulans högt upp på önskelistan från verksamheten. Från Moderaterna och Alliansens håll har vi genom åren valt att i våra budgetar satsa mer resurser på ambulansen. Vår ambition är att även fortsätta med den satsningen framöver.