Gasa och bromsa i sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 7

Under våren genomförde Västerbottens läns landsting som enda landsting i Sverige en andra omgång av en övergripande prioriteringsprocess. Processens ändamål var att överföra resurser från som inte längre behöver göras till nya metoder och läkemedel. Trots svårigheter att göra dessa ställningstaganden lyckades 52 miljoner kronor identifieras för att kunna omfördelas. Det rör sig knapp om 1 procent av landstingets i Västerbottens vårdbudget. Detta ska ställas mot de allt växande behov och ökade förväntningar som finns på sjukvården. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta att samtidigt gasa men även bromsa för att fortsätta att hushålla med skattebetalarnas pengar.
 
Några av alla dessa utmaningar är de allt ökade medicinska behoven då vi blir allt äldre och därmed hinner bli allt sjukare. Här finns även en stor utmaning att inte vårda eller försöka bota det som har med det naturliga åldrandet att göra.
 
En av de stora utmaningarna är de nya medicinerna som kommer. Nya mediciner kan vara 10 gånger bättre men 10 gånger dyrare men ibland kan de även vara nyhetens behag och traditionella läkemedel kan fungerar lika bra. Samtidigt finns all anledning att se över hur vi nyttjar våra läkemedel, varje år slängs läkemedel för 1 miljard kronor.
 
Ibland glöms tyvärr enkla metoder bort. Alla gånger är det inte med läkemedel som ger störst effekt utan enkla råd och tips som har till ändamål att förändra livsstilen som är det bästa. En nyligen publicerad vetenskaplig rapport ger evidens till att friskvård på recept ger en långvarig effekt.
 
Nya medicinteknisk utrusning utvecklas och behöver bytas ut. En annan utveckling som ständig sker är vidgade indikationsgränser för behandlingar. Till exempel så kan riskfaktorer och förstadier till riskfaktorer lanseras som behandlingskrävande sjukdomar, exempel på det kan vara pre-osteoporos och pre-hypertoni. Det andra är indikationsglidning där tillstånd som liknar varandra behandlas lika trots att evidens saknas vilket leder till överbehandling.
 
Sammantaget har sjukvården en enorm utmaning att samtidigt som det ska satsas på nya behandlingar och läkemedel ha en förmåga att ständigt omprioritera och utrangera gammalt.

Repliksvar: Solidarisk vård är en självklarhet

Av , , Bli först att kommentera 7

 
I gårdagens nummer av Västerbottens folkblad har jag och riksdagsledamoten Edward Riedl inne ett repliksvar på debattsidan. Vi svarar de socialdemokratiska debattörerna Lars Lilja och Peter Olofsson att med Alliansregeringen har fler fått vård med satsningen på kömiljarden. De landsting som lyckats sämst med ökad tillgänglighet är de landsting som är s-styrda som till exempel Västerbotten.

Lugn sommarsituation på NUS

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag har VF en artikel om sommarsituationen på NUS. Ungefär 70 vårdplatser är lediga vilket beskrivs som den bästa situationen på mycket länge. I många år har det varit reportage om överbeläggningar med stor personalbrist vilket mycket glädjande inte blivit verklighet i år.  Även på akuten som jag besökte för tre veckor sedan beskrevs situationen som förhållandevis lugn för perioden. Det är förstås mycket glädjande att sommaren 2011 verkar gå bra än så länge. Men mycket kan hända på kort varsel men det är förstås mycket bra att situationen är så pass bra som den här jämfört mot hur det har varit.
 
På längre sikt måste det förstås rykryteras fler specialistutbildade sjuksköterskor och fler läkare åtgärdas. Från Alliansen föreslog vi i vårt budgetförslag att 40 miljoner ytterligare på tre år för att ha råd med det. Det blir förstås bara en början men en viktig sådan som vi från Alliansen är ensamma om att se behovet av.
 
 
 
 
 
 

Besök på Akutmottagningen

Av , , Bli först att kommentera 3

 
Igår kväll besökte jag Akutmottagningen i Umeå för att auskultera under ett kvällspass. Jag fick gå med en av sjuksköterskorna under kvällen för att få se och lära mig från deras vardag. Trots att kvällen beskrevs som förhållandevis rätt lugn så tyckte jag att det var intensivt. Jag slogs verkligen av hur blandat det är med patienter som söker sig till en akutmottaning en lördagskväll. Det är verkligen en mix från de flesta patientgrupper. På så sätt är också jobbet på akuten något som det aldrig går att planera.
 
Blev mycket väl omhändertagen och jag fick med mig massor av intryck och lärdomar från min kväll. Min kväll var verkligen mycket intressant och berikande. Så avslutningsvis ett stort tack till alla som jag träffade under kvällen för att de tog så väl omhand om mig och delade med sig av sina erfarenheter och intryck. Det är med dem jag kommer att vara med och utforma Moderaternas politik framöver.
 

 

 

 

Möjliggör kommersialisering och försäljning av landstingsinnovationer

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 110707: Sandström (M): Möjliggör kommersialisering och försäljning av landstingsinnovationer

Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget ska inrätta ett landstingsägt bolag som ska jobba för att möjliggöra kommersialisering och försäljning av innovationer som växer fram och utvecklas inom landstinget.

 
– Varje dag utvecklas nya teknologier, nya metoder och produkter som hjälper människor att bli friska. En del innovationer har mer av en lokal nytta medan andra har en potential att få ett kommersiellt värde och sedan säljas till andra län och sjukhus säger Sandström i en kommentar.

Genom lagen om kommunal tjänstexport som tillkom 2001 finns inget som hindrar kommuner och landsting att sälja sitt kunnande på affärsmässiga grunder. För några månader sedan öppnade landstinget upp för att påbörja arbetet med att sälja vård vilket detta förslag är en naturlig fortsättning på.

 

För mer information
Nicklas Sandström
070-2544515

Motionen i sin helhet:

Möjliggör att sälja landstingsinnovationer
Varje dag i länets sjukhus utvecklas någon ny metod, ny produkt eller något som aldrig förr har gjorts. Vissa av innovationerna har endast lokal nytta på avdelningen medan andra har ett högt kommersiellt värde. Ett kommersiellt värde som det idag där det inte finns några landstingsövergripande verktyg eller en organisation som stöd för att kommersialisera och sälja.

Sedan 2001 finns lagstiftning på plats för kommunal tjänsteexport där det öppnas upp för kommuner och landsting att sälja sitt kunnande på affärsmässiga grunder. Lagstiftningen utvecklades ånyo 2009 med än fler möjligheter. Umeå kommun tog till vara på denna möjlighet 2009 och inrättade en särskild organisation för detta genom kommunala bolag. En verksamhet som har slagit väl ut och inneburit ökade intäkter.

En sådan lösning skulle även Västerbottens läns landsting kunna starta för att kunna börja sälja sitt kunnande till andra offentliga myndigheter eller privata aktörer.

Utifrån ovanstående yrkar jag:

Att Västerbottens läns landsting påbörjar arbetet med att möjliggöra samt kommersialisera och sälja innovationer som sker inom landstinget.

Nicklas Sandström, (M)
Oppositionslandstingsråd