Öppet m-möte i Dorotea

Av , , 1 kommentar 5

Ikväll kommer jag att medverka tillsammans med moderata riksdagsledamöter i socialförsäkringsutskottet på ett öppet informationsmöte om Moderaterna i Dorotea på Hotell Nordica. Du som har möjlighet att komma är varmt välkommen.
 
 

Landstinget kommer inte att klara ekonomin

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag har vi behandlat delårsrapporten för landstinget verksamhet. Sjukvården fortsätter att leverera goda resultat i vården även om tillgängligheten kan bli en aning högre. Något som är mycket bekymmersamt är ekonomin. Årsprognosen pekar på ett underskott i verksamheten på runt 90 miljoner kronor.

 
Nu sträcker sig förvisso rapporten endast till sista juli så de tidens internationella oroligheter kring ekonomin med nedskrivningar av skatteintäkter samt finansnettot har inte fullt ut fått genomslag.
 
Den sammantagna bilden för året är att landstinget INTE kommer att klara målsättningen om god ekonomisk hushållning vilket är mycket oroväckande. Det vi sa från Moderaterna och Alliansen om att de styrande Socialdemokraterna använder sig av önsketänkande då de lägger sin budget visar sig återigen vara sant. Att inte ta ansvar för ekonomin nu leder till att kraven växer på att kommande år. En utmaning som inte är den lättaste då kostnaderna för sjukvård ständigt ökar i takt med utvecklingen av nya metoder och mediciner.
 

 

Göra rätt sparar lidande och pengar

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I fredags besökte jag Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). De har de mycket viktiga uppdraget att utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder, de analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas. Ett inte allt för lätt uppdrag alla gånger men resultatet har stor betydelse för hur vården fungerar och borde fungera.
 
Uppgiften är inte den lättaste alla gånger då det finns 19 miljoner medicinska artiklar publicerade och varje år tillkommer den 1,4 miljoner. Av alla dessa miljoner artiklar är det bara runt 10-15 procent som har ett bestående vetenskapligt värde. Att göra den gallringen som enskild doktor eller verksamhetschef är en omöjlig uppgift. Många gånger kan rätt använd praxis förutom att spara liv medföra stora effektiviseringar i behandlingar och medicinering som leder till lägre kostnader.
 
Ett av många exempel är förändrade rutiner kring hjärnskakning där datormografi samt tidig hemgång är mer kostnadseffektivt än övervakning på sjukhus. Ett år efter den aktuella rapporten presenterades minskade antal vårdagar med 4810 stycken och efter två år 6600 vårddagar.

Verksamhetsbesök på Läkemedelscentrum

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I måndags gjorde jag ett verksamhetsbesök på Läkemedelscentrum. De jobbar med att få en effektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning inom Västerbottens län och i tillämpliga delar i norra sjukvårdsregionen. En av deras viktigaste uppdrag är att verka för att läkemedels­användningen är kostnadseffektiv för individ, sjukvård och samhälle. Inte ett allt för lätt uppdrag alla gånger.
 
Just läkemedelsfrågorna förtjänar större uppmärksamhet då nästan var tionde skattekrona som landstingen tar in går just till läkemedel. Å det är det som vi gemensamt står för därtill kommer egenfinansieringen av läkemedlen. Det finns starka skäl att jobba medvetet med frågor kring att minska användandet av onödig läkemedelskonsumtion och att använda billigare läkemedel som är minst lika bra. På så sätt skapas ett större utrymme till mer sjukvård.
 
 

 

 

Lika rätt till assisterad befruktning

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens VK och VF skriver jag tillsammans med min fullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök om att det borde vara lika rätt till assisterad befruktning oavsett om man är samkönad eller olikkönad.


Lika rätt till assisterad befruktning

Genom rapporten Sverigebarometern 2011, som Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) har tagit fram, har Moderaterna i Västerbottens läns landsting noterat att det förekommer en diskriminering mot de lesbiska par i Västerbotten som vänder sig till vården för att få hjälp med assisterad befruktning. Idag får lesbiska par själva betala cirka 12 000 kr per inseminationsförsök medan heterosexuella par får hjälp med tre försök till vanlig patientavgift på 300 kr fram till att kvinnan har fyllt 37 år.
 
Det huvudsakliga argumentet som uppges för denna diskriminering är att det hos samkönade par inte finns medicinska skäl för barnlösheten. I den nya rapporten Gör det bättre – en lägesrapport kring assisterad befruktning, framtagen av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), påtalas dock att det hos många heterosexuella par inte upptäcks något påvisbar medicinskt hinder mot att bli biologisk förälder hos någondera parten i förhållandet. Inget landsting har dock valt att sätta upp särskilda regler för olikkönade par utan medicinska skäl för barnlöshet.
 
Grundmålsättningen för Moderaternas sjukvårdspolitik är att sjukvården ska bli jämlik. Det ska finnas en god och solidariskt finansierad sjukvård för alla. Vi anser att alla Sveriges invånare ska ha rätt till lika bra sjukvård. Det ska inte spela någon roll vem man är, var man bor eller om man har lite eller mycket pengar.
 
När vi nu ser hur Västerbottens läns landstings uppsatta regler för assisterad insemination har en diskriminerande effekt för lesbiska par så vill vi ta politiska steg för att förändra detta. Vi vill se förändringar i avgifter och regelverk så att dessa inte diskriminerar samkönade par. Vi vill också se en harmoniering av regelverken bland landstingen, i ett första steg i den norra sjukvårdsregionen. Detta är viktiga steg för att nå Moderaternas långsiktiga mål om en jämlik vård för alla.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Andreas Löwenhöök (M)
Ledamot i landstingsfullmäktige

 

Bild från dagens VF

Fråga till Landstingsrådet Peter Olofsson (S): Hur ser användandet av homeopati ut i landstinget?

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Interpellation till Landstingsrådet Peter Olofsson (S) 110824: Hur ser användandet av homeopati ut i landstinget?
 
Socialdemokraterna i Jämtland driver att staten ska öppna upp för licensutbildningar för homeopater (alternativmedicinare). I praktiken skulle detta innebära att ge en statlig legitimation till människor som ska försöka bota cancer med icke vedertagna vetenskapliga metoder.
 
Min invändning handlar om att skattebetalarnas pengar ska gå till finansiering eller ge legitimitet till en metod som det saknas tydlig evidens kring. Om någon vill använda homeopati för egenvård och anser sig bli bättre är det självklart jättebra och utgör samtidigt en vinst för samhället. Däremot ska inte skattepengar användas till denna form av så kallad vård.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående ställer jag min fråga till landstingsrådet Peter Olofsson:
 
Hur ser användandet av homeopati ut i landstinget i Västerbotten?
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

 

Ska sockerpiller bota cancersjuka även i Västerbotten?

Av , , 7 kommentarer 7

 

 
Det Socialdemokratiska landstingsrådet i Jämtland Robert Uitto föreslår i ett inlägg i Östersundsposten förra veckan att staten skulle öppna upp för licensutbildningar för Homeopater (alternativmedicinare). I praktiken skulle det betyda att ge en statlig legitimation till människor som ska försöka bota cancer med sockerpiller.
 
Min invändning handlar om då det offentliga ska gå in i form av finansiering eller ge legitimitet till en metod som det saknar evidens kring. Om nu någon vill använda homeopati för egenvård och blir bra av det så är det självklart jättebra och en vinst för samhället.
 
Homeopatin är trots allt den raka motsatsen till den klassiska skolmedicinen som utövas på landets sjukhus och på alla andra ställen där det erbjuds offentligt finansierad sjukvård. Trots att denna form av skolbildning funnits i flera hundra år har än så länge ingen homeopat lyckats bota en patient utöver placeboeffekten.
 
Frågan är om även Socialdemokratin i Västerbotten kommer att anamma sin partikamrats förslag och påbörja läkemedelsordination av Dextrosol för cancertumörer?
 
 
 

 

Kungligt besök på sjukhuset i Umeå

Av , , 1 kommentar 6

Foto: Jan Lindmark
 
I dag besökte prinsessan Madeleine för första gången Västerbotten och Norrlands universitetssjukhus. Hon besökte alla de sjuka och svårt sjuka barnen på lekterapin. Kan vitna om hur otroligt positivt mottagandet blev hos alla barn. Många hade förberett teckningar, prinsesskronor och en liten flicka hade gjort ett par örhängen till prinsessan.
 
Stiftelsen min stora dag gör verkligen skillnad för alla sjuka barn. Att få förverkliga en stor dröm betyder så mycket för ett litet barn och samtidigt bidrar det positivt i läkandeprocessen. Är övertygad om att prinsessans besök idag gjorde stor skillnad för alla de barn som fick möjlighet att träffa henne.
 
Från landstinget sida hälsade vi henne varmt välkommen åter.

Besök av prinsessan Madeleine

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag besöker prinsessan Madeleine Umeå och Norrlands universitetssjukhus för att information om den vård och behandling av sjuka barn som bedrivs i sjukhusets nyaste vård- och behandlingsbyggnad som invigdes våren 2010. Madeleine ska bland annat besöka barn på lekterapin där stiftelsen min stora dag anordnat besöket.
 
Själv har jag fått möjlighet att delta på den gemensamma lunch som anordnas på Länsresidenset samt på eftermiddagen vid besöket på sjukhuset. Känns otroligt kul att få den möjligheten att delta på denna dag.
 
Stiftelsen min stora dag som är anordnar besöket på lekterapin är verkligen en organisation som gör stor skillnad för alla de svårt sjuka barn som måste vistas i sjukhusmiljö i flera veckor och upp till månader. Känns enormt glädjande att de finns och allt det arbete som de gör.

Skippa det administrativa krånglet för det öppna patientnätet

Av , , 3 kommentarer 4

Pressmeddelande 110822: Sandström (M): Skippa det administrativa krånglet för det öppna patientnätet
 
Från och med i våras blev det möjligt för patienter, anhöriga och andra som vistas på länets sjukhus att surfa fritt och kunna surfa från sin sjukhussäng. Det la tyvärr grunden för skapandet av administrativt krångliga regler för att komma ut på nätet anser oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M).
 
–          Det är bestämt idag att personal måste hämta ett lösenord och användarnamn som endast räcker i ett dygn. Efter det dygnet måste nya användaruppgifter hämtas. Det skapar ett merarbete främst för personalen ute på avdelningarna men också för informatikavdelningen. En tid som skulle kunna användas betydligt bättre, säger Sandström i en kommentar.
 
 
Redan idag erbjuds öppna nät utan användarnamn och lösenord på offentliga platser och till hösten kommer exempelvis stadsbussarna i Umeå att erbjuda en sådan tjänst. Det vore både lättare och bekvämare om Norrlandsuniversitetssjukhus kunde erbjuda ett öppet patientnät för såväl besökare som personal utan administrativt krångel.
 
 
 
För mer information:
 
Nicklas Sandström
070-2544515
 

Interpellationen i sin helhet:
 
 
Skippa det administrativa krånglet för det öppna patientnätet
 
 
Från och med i våras blev det möjligt för patienter, anhöriga och andra som vistas på länets sjukhus att surfa fritt och kunna surfa från sin sjukhussäng. Detta är en mycket positiv förändring för alla som vistas på sjukhuset, men kanske  särskilt för de som ligger inne en  länge tid.
 
Tyvärr skapades det administrativt krångliga regler för surfandet. Som det är bestämt nu
 måste personal tillhandahålla ett lösenord och användarnamn som endast räcker i ett dygn. Efter det dygnet måste nya användaruppgifter hämtas. Det skapar ett merarbete främst för personalen ute på avdelningarna men även för informatikavdelningen. En tid som skulle kunna användas betydligt bättre.
 
Redan idag erbjuds öppna nät utan användarnamn och lösenord på offentliga platser och till hösten kommer till exempel stadsbussarna i Umeå att erbjuda en sådan tjänst.
 
Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)
 
Är du beredd att jobba för att ta bort de administrativt krångliga reglerna för det öppna patientnätet?