Antibiotika är ett av de viktigaste fundamenten i modern sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I dag skriver två tunga nationella företrädare för vården i en debattartikel på DN-debatt om vikten med att få ner antibiotikaanvändandet. Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet, SMI och Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och landsting, SKL lyfter upp problemet med att allt fler bakteriestammar utvecklar motståndskraft mot antibiotika och vanliga sjukdomar blir allt svårare att behandla. De menar att en orsak är vår överanvändning av antibiotika. Användningen driver utvecklingen av bakteriernas motståndskraft – resistensen – och hotar patientsäkerheten i hela vården.
 
Hotet från multiresistenta bakterier blir allt mer alarmerande. Om inte världen agerar riskerar vanliga infektionssjukdomar som lunginflammation och blodförgiftning att återigen bli dödliga farsoter samtidigt som risken för allvarliga infektioner i samband med kirurgiska ingrepp ökar dramatiskt.
 
Få upptäckter har haft så stor betydelse för sjukvårdens utveckling som antibiotika. För de allra flesta är det svårt att tänka sig en värld där ett infekterat sår, lunginflammation eller andra "vanliga infektioner" åter skulle innebära en alvarlig risk. Tillgången till effektiva antibiotika är också helt central för att minska risken för infektioner vid kirurgiska ingrepp och har varit en förutsättning för mycket av den utveckling som skett inom cancerbehandling och vård av för tidigt födda barn. Antibiotika är kort sagt ett av de viktigaste fundamenten i modern sjukvård.
 
I februari lyfte jag upp i en interpellation frågan kring hur Västerbottens läns landsting ska arbeta med frågan om att minska onödig förskrivning av antibiotika. Mycket glädjande pågår det mycket bra arbete och landstinget ligger i framkant när det gäller att inte skriva ut onödig antibiotika. Vilket är förstås är mycket glädjande.
 
 
 
 

Fotoförbudet i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 4

Det har på sista tiden blossat upp en debatt kring fotoförbundet som landstinget har infört. Här är det viktigt att komma ihåg vad syftet med fotoförbudet handlar om att inte patienter eller vårdpersonal ska mot sin vilja bli filmade eller fotograferade. Sen som med allt måste sunt förnuft användas. Sen kanske det finns skäl att lyfta upp frågan i högsta ledning och ställa sig frågan hur fotoförbundet ska förtydligas.

Minskade vårdskador ger enorma vinster

Av , , Bli först att kommentera 6

Varje år dör ett flertal människor av de skador de får inom vården ännu fler får skador. Sett i ett historiskt perspektiv har det blivit oändligt bättre. Trots det finns det mycket kvar att göra. Sett till jämförande statistik mellan landstingen ligger vi näst högst i vårdrelaterade infektioner i sjukhusvård (somatisk). I Undvikbar slutenvård ligger vi högre än riket.  
 
För Västerbotten beräknas de onödiga vårdskadorna och vårdrelaterade infektionerna kosta landstinget 225 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar men framför allt otroligt onödigt lidande för alla patienter.
 
I Alliansens sparpaket har vi en ambition om att sänka vårdskadorna med 30 procent. Vi beräknar att kunna ta hem 13 procent av dessa kostnader för nästa år. Då går det ställa sig frågan varför det inte redan är gjort. Tror helt enkelt att frågan inte blivit tillräckligt uppmärksammad och jobbad med så att det nått ut i hela organisationen. För det är rätt enkla metoder för att få ner vårdskadorna. Det handlar bland annat om att följa de uppställda hygienrutinerna.
 

Tid för ansvar i ett ekonomiskt tufft läge för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

 
I dag har vi i Allians för Västerbotten presenterat vårt förslag till sparpaket vid en presskonferens. Rubriken är Tid för ansvar. Det är en sådan tid i landstinget där flera år av ekonomisk misshushållning av skattebetalarnas pengar nu har nått vägens ände. För behovet av kostnadsreduceringar är omfattande för att både på kort och på lång sikt klara av de utmaningar som finns med att erbjuda sjukvård av hög kvalité och god tillgänglighet även i framtiden. Behovet av kostnadsreduceringar de närmaste 3 åren är handlar om runt 300-400 miljoner kronor.
 
För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder. Ju tidigare vi kan börja arbetet desto snabbare kan vi vända denna atlantångare. Alliansens förslag till besparingar väljer vi att göra besparingar på sådant som inte är sjukvård som exempelvis administration, centrala anslag. Samtidigt som interna förbättringsarbeten behöver ske finns det kapacitet att kunna sälja högkvalitativ och världsledande vård till övriga landsting och världen. Trots att det går att spara och effektivisera på sådant som inte är sjukvård finns tyvärr ett behov av besparingar inom sjukhusvården.
 
Ett bärande inslag, som Alliansen delar med majoriteten, är att flytta över sjukhusvård till primärvården som är närmare medborgarna och mer kostandseffektiv. Däremot drar vi andra slutsatser på vilket sätt och hur det ska gå till väga.
 
I Alliansens förslag värnas de svaga grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, de äldre och de psykiskt sjuka. Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att inlandssjukvården med akutplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Det innebär att i Alliansens förslag till sparpaket blir Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar.
 
Det är tid för ansvar. Alliansen står redo att axla det ansvaret för att leda sjukvården i Västerbotten.
 
 
Läs hela vårt sparpaket genom att klicka på den här länken.

Positivt M-besked i regionfrågan från Jämtland

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag meddelar moderaternas oppositionslandstingsråd Christer Siwertsson (M) att de numera säger nej till en regionbildning tillsammans med Västernorrland. Konsekvenserna av att Jämtlands skulle gå ihop anses dels dyrt men dåligt förberett av socialdemokratin i länet. För sjukvården i Norrland är det bästa nu att fokus flyttas över till en trygg och säker bas för regionsjukvården i Norrland, då krävs alla fyra län i Norrland.

Översyn av läkarutbildning

Av , , Bli först att kommentera 1

I veckan tillsattes en utredning av regeringen om att se över läkarutbildningen. Utredningen ska se över vissa delar men främst den delen i utbildningen som handlar om tiden efter att grundutbildningen är slutförd. När en läkarstudent är klar med grundutbildningen ska en allmäntjänstgöring (AT) på 18 månader slutföras för att få legitimation. Det är i det här skedet då ansvaret går över från universiteten till landstingen som en enorm flaskhals uppstår. Landstingen har allt för få AT-platser att erbjuda vilket gör att studenterna måste invänta för att få en plats. Konsekvensen blir att den totala utbildningstiden förlängs helt i onödan.

 
Jag är öppen för att överföra ansvaret för AT-utbildningen/tjänstgöringen från landstingen till att ingå i grundutbildningen genom universiteten. Jag ser fram emot att få ta den av en fortsatt dialog mellan regeringen och landstingen i den här frågan.

 

Partistämma med Nya moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 4

 
Nu är jag nere i Örebro för att delta på Nya moderaternas partistämma. Har redan hunnit med att träffa massor av partikamrater och haft trevliga samtal. Bland det bästa med partistämmorna är att få träffa alla partikamrater igen.
 
En av de stora frågorna som ska behandlas under helgen är det nya idéprogrammet. Ett idéprogram som tydligare lyfter fram människans förmåga och vikten av frihet. En formulering som jag gillar är: Under rätt förutsättningar kan vi människor åstadkomma fantastiska saker, men människan gör också fel, mot sig själv och mot andra.
 
Ska bli en riktigt trevlig helg i Örebro.

Patienterna de stora vinnarna med vårdvalet

Av , , 1 kommentar 5

 
I dag har VK en uppföljning hur vårdvalet har fått för effekt i Västerbotten. Ett av de stora resultaten är runt 20 000 patienter valt att byta hälsocentral. Vad skälen har varit är varierande men det viktigaste är att man haft möjlighet att välja.  Det finns ett egenvärde i att faktiskt ha fått välja valmöjligheten.
 
Kritiken som lyfts fram är att det främst är unga och friska personer som har valt. Det kan ligga en del i det men det är även den grupp som hälsocentralen får minst ersättning för. ”vinsten” att locka över unga friska människor är betydligt mindre än någon som är äldre. Vid årsskiftet blir den skillnaden ännu större då det görs en justering i ersättningsdelen för läkemedel till hälsocentralen. Sen är det inte heller så att det är de nya etableringarna som lockat till sig de unga friska utan de har likt alla andra hälsocentraler en blandning av ålder och bakgrund.
 
När det kommer till att det skett få etableringar i inlandet har det främst att göra med konstruktionen av regelverket. Om det hade varit möjligt att starta upp mindre enheter till exempel en distriktssköterskemottagning hade länsborna haft betydligt fler möjligheter. Här vi i Alliansen drivit frågan hårt om att göra reglerverket mer tillåtande för fler aktörer som vill etablera sig i länet.
 
Sammanfattningsvis har vårdvalet varit en succé för alla patienter som fått välja vilken hälsocentral de vill gå till.