S och MP stora ovilja att lyssna och ompröva

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår var det landstingsfullmäktige och Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle svara på Alliansen frågor om vilka konsekvensanalyser som är gjorda och hur de tänkt genomföra de presenterade besparingarna inom vården. Tyvärr blev det få svar. Det blev om stundom en het debatt men med få nyheter. Från Alliansen hoppas vi nu att S och MP väljer att ta till sig av kritiken och backa på en rad områden som t.ex. neddragningarna av ambulanserna i inlandet, akutsjukstugeplatser och geriatriken.

 
 
Här nedan är det anförande jag hade i min första debattrunda igår:
 
 
Fru ordförande, Ledamöter och åhörare
 
Nu har det blivit tydligt för denna fullmäktigeförsamling och alla länsbor vad konsekvensen av ett 20-årigt långt Socialdemokratiskt maktinnehav får för konsekvenser. Att ständigt ha skjutit problemen framför sig och blunda inför framtiden får sitt pris.
 
Nu föll det på Peter Olofssons lott att städa upp efter sina partikamraters brist på styrning och känsla för ekonomiskt ansvar. Trots allt är det glädjande att Sossarna nu tillsammans med miljöpartiet väljer att ta det ansvaret. Ett ansvar som vi från Moderaterna och Alliansen efterlyst under väldigt lång tid, senast vid förra fullmäktige.
 
Trots att nu Sossarna säger sig vilja ta ansvar riktas udden på sparförslagen mot dem som har de svårast. De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det tuffare då de blir av med ambulans och akutsjuktugeplatser.
 
De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer; i redan nu överbelagda lokaler. De som har det svårt får det svårare.
 
De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken ska monteras ned. De som har det skört ska få det skörare.
 
Jag kan bara konstatera att nu med Socialdemokratins nedmonteringspolitik för vården får de som har det tufft tuffare de som har det svårt svårare och för de som har det skört ska få det skörare.
 
Allt detta med ett underlag som saknas konsekvensbeskrivningar och rimlighet. För mig Moderaterna och Alliansen känns detta orimligt att sossarna väljer att gå vidare.
 
Från Alliansen har vi valt att göra andra prioriteringar och besparingar. Alliansen väljer att låta ambulanserna finnas kvar tillsammans med akutsjukstugeplatserna. Neddragningen av vårdplatser på sjukhusen halveras och den geriatriska kompetensen som nu är uppbyggd på NUS slås inte sönder.
 
Alliansens sparförslag går under arbetsnamnet Tid för ansvar. I dokumentet finns det preciserat hur vi ställt oss till de olika förslag som hittills har presenterats. Förslaget visar med all sin tydlighet hur lätt det varit att prioritera annorlunda.
 
Än så länge är det fortfarande mycket som är okänt av de 70 punkter som föreslagits. Så jag vill verkligen understryka att jag känner med alla er i denna fullmäktigesal som inte vet vilket beslut som är taget och vad det får för konsekvenser
 
Fru ordförande
 
Utifrån det svar som nu lämnats på de frågorna som vi i Alliansen ställt är det uppenbart att S tillsammans med MP väljer ett alternativ där de kommer att få till konsekvens en ökad otrygghet för alla länsbor som är i behov av vård.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 

Tuff debatt är att vänta om S och MP sparförslag i vården

Av , , Bli först att kommentera 5

 
På dagens landstingsfullmäktige kommer de sparpaket som Socialdemokraterna och Miljöpartiet att utgöra den stora frågan. Från Alliansen har vi tillsammans valt att få svar på en rad olika frågeställningar om vad konsekvenserna blir av de olika sparförslagen. Att döma av de svar vi fått är inga konsekvensbeskrivningar gjorda och inte heller kommer de att backa om delar av de beslutade förslagen.
 
De svar på frågor som vi i Alliansen vill ha från dagens debatt är:
 
1. Hur ska ambulanssjukvård tryggas på i Malå, Åsele och Robertsfors som nu blir utan ambulans?
 
2. Hur ska akutsjukvården kunna garanteras i Sorsele och Dorotea där sjukstugan nu blir utan akutplatserna?
 
3. Hur ska de svårt sjuka äldre tryggas geriatrisk kompetens då ansvaret flyttas över från specialistsjukvård till primärvård?
 
 
4. Hur ska psykiatrin kunna erbjuda god vård för de svårt psykiskt sjuka då platserna ska reduceras där det redan idag råder en mycket stor överbeläggning?
 
Det är påtagligt hur stor oviljan är hos S och MP att vilja och våga ompröva de beslut de nu har tagit. Om nu inte ni gör det är det min tillsammans med Alliansens ambition och målsättning att väljarna förkunnar den omprövningen vid nästa val 2014.

Umeå Pride

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I lördags gick Umeå Pride av stapeln för sjätte gången. Trots det småkyliga vädret blev det god uppslutning bland umeborna. Från Moderaterna och Moderata Ungdomsförbundet deltog vi för att visa vårt stöd och ta ställning mot den diskriminering som fortfarande finns av HBT-personer. En av de frågorna som hade lyft inför årets upplag var att lesbiska par måste betala 12 000 kr medan olikkönade par bara behöver betala 300 kr för insemination. En fråga som vi moderater valt att lyfta fram och vill ha förändring på.
 
 
 
 

Umeå Pride och reglerna för insemination

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag skriver ledande företrädare för RFSL i länet på insändarplats i dagstidningarna om landstinget i Västerbottens diskriminerande regler för insemination för lesbiska par. Precis som de skriver har landstinget de mest diskriminerande reglerna av alla landsting då lesbiska par måste betala 12 000 kr medan olikkönade par bara behöver betala 300 kr. Det här är något som Moderaterna har uppmärksammat och drivit på en förändring om. Till den linjen har även Centern och Folkpartiet anslutit sig till. Vi hoppas samfällt att fler ansluter sig till den linjen.
 
Detta är även en fråga som kommer att lyftas på helgens Umeå Pride som arrangeras för 6:e året i rad. Pridetåget har samling 12:30 och avgång 13:00 från Döbelnsparken. Jag hoppas att många umebor visar sitt stöd för alla homosexuella som fortfarande diskriminerande i Sverige. Själv kommer jag att gå i tåget.

Prao på Ortopeden och Barn

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Igår praoade jag på två vårdavdelningar på sjukhuset. Jag gick tillsammans med sjuksköterskor på Ortopeden och Barns vårdavdelningar. Intrycken var återigen mycket starka och många reflektioner att ta med sig vidare i det politiska arbetet.
 
På ortopeden tyckte personalgruppen unisont att jag skulle åka sängtransport från vårdavdelningen till gipsverkstaden. Efter en guppig färd genom hela sjukhuset kan jag konstatera efter att ha åkt över gupp och ner för branta backar kändes det mycket skönt att inte behöva ligga i sängen med en nyopererad nacke eller rygg. Underhållet av kulvertarna på sjukhuset är på många ställen under all kritik!
 
Efter lunch var jag på en av barnavdelningarna. Ett minisjukhus i sjukhuset. Barnen som vårdas där har allt ifrån medicinska till ortopediska komplikationer. 85 procent av alla barn mellan 0-17 år som kommer till avdelningen kommer in akut. Något som var riktigt kul var en ny nationell mätning som visade att avdelningen låg i topp i patientnöjdhet. Tror att nedanstående bild säger mer en tusen ord över hur det kan vara att jobba där:
 
 
 
 
 
 

 

Dialogträff med patientföreningar

Av , , 1 kommentar 3

Idag ska jag delta på en dialogträff med en rad olika patientföreningar i Skellefteå.  Några av de som ställt frågor till träffen är Hjärt- och lungsjukas förening, Prostatacancerföreningen, Parkinsonföreningen, HRF i Skellefteå  Skellefteå Strokeförening, Reumatikerföreningen, Skellefteå Demensförening, Bröstcancerföreningen, SPES lokalförening, Fibromyalgiföreningen, Personskadeförbundet. Jag hoppas att jag tillsammans med de andra i panelen kan svara på alla deras frågor. Det ska bli en mycket intressant dag.

Viktigt att inte stressa fram en ny regionbildning

Av , , 2 kommentarer 4

I går kom ett nytt utspel från Socialdemokraterna i Västerbotten, Norrbotten, Örnsköldsvik och Sollefteå om att de nu vill jobba för att bygga en region tillsammans. Jag kan inte tolka det som ett första förhandlingssteg till en bildande av en fyrlänsregion. Konsekvenserna av en sådan ny regionbildning blir att en ny region nedanför Västerbotten med Jämtland och halva Västernorrland kommer att bli för liten och inte på något sätt uppfylla ansvarskommitténs kriterier om ett hållbart befolkningsunderlag.
 
Det har varit rörigt i regiondebatt nu på sistone och det lär så fortsättningsvis förbli. Tycker att det är rimligt att faktiskt fundera några varv till på frågan om: vad är syftet med en ny region och vad är det man vill uppnå? För efter en sådan analys är det enda rimliga för det bästa för regionsjukvården i Norrland att tillskapa en fyrlänsregion. Att bilda något annat riskerar bara bli en halvmesyr som kostar pengar samt tid och kraft från att fortsätta att utveckla sjukvården. Till dess att tankearbetet har skett grundligt är det ingen vits att stressa fram okloka beslut med en ny regionbildning.
 

Träff med Socialminister Göran Hägglund

Av , , Bli först att kommentera 6

 
Idag gästade Göran Hägglund Umeå för att träffa landstingsledningen och gruppledarna från de politiska partier samt att svara från frågor från medarbetare i landstinget. På träffen med landstingsledningen och politiken så fick jag den ärofyllda uppgiften att hälsa Göran välkommen till Umeå. En mycket trevlig uppgift.
 
Dialogen som blev mellan oss som landstingsföreträdare och Hägglund kretsade kring frågor om tillgänglighet, patientsäkerhet, sammanhållen vård för äldre, psykiatri och vårdval. Samtalet blev riktigt bra där jag upplever att båda parter fick goda inspel i det fortsatta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. 

Prao på Strokeavdelning och IVA

Av , , Bli först att kommentera 7

 
Idag har jag varit på prao vid Strokeavledningen och intensivvårdsavdelningen (IVA). Jag har haft en oerhört intressant dag med massor av intryck. Jag har under dagen gått med sjuksköterskor och undersköterskor och tagit del av deras vardagliga sysslor. Har haft många bra och berikande samtal med dem om hur deras vardag ser ut och hur de ser på landstinget som arbetsplats och arbetsgivare. Mycket värdefulla intryck att ha med sig i det fortsatta politiska arbetet.
 
Kan särskilt uppmärksamma Strokeavdelningen som fått Riks-Strokes utmärkelsen ”årets strokeenhet 2010” för bästa strokevård. Sen kan jag avslutningsvis lyfta fram den nationella kampanjen om att upptäcka stroke i tid.
 
 

Replik: Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden

Av , , 2 kommentarer 7

I dagens VK skriver jag tillsammans med alliansen en replik på Socialdemokraterna och Miljöpartiets debattinlägg den 8 november.
 
Hur kan skylla på andra vara att ta ansvar?
 
Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Genom att utvecklingen att nya läkemedel och nya behandlingsmetoder ständigt utvecklas finns det ett behov av att ständigt söka förbättringar. Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin vid deras senaste 20 åren vid makten. Därför känns det glädjande att Peter Olofsson (S) och numera även Robert Winroth (MP) menar i sitt inlägg (8/11) att de nu börjat göra något åt saken. Tyvärr känns det egendomligt att Olofsson och Winroth ägnar mer kraft att kritisera regeringen än deras egen brist att tidigt tagit tag i åtgärder för att få en ansvarsfull vård och ekonomi i balans. Nu ser vi resultatet genom att det sparpaket som beslutats om skjuter från höften och som inte är genomtänkta och bara skapar frustration och stor oro hos befolkningen.
 
Totalt har kommun- och landstingssektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006. Ingen annan regering än Alliansregeringen har tillfört kommunerna och landstingen så mycket resurser. I Socialdemokraternas nationella förslag till budget så finns det dessutom mindre pengar till sjukvården. De föreslår att införa dubbla arbetsavgifter för unga vilket innebär att vårt landsting skulle förlora 21 miljoner kronor. Det är långt mer än vad hela besparingen på inlandssjukvården beräknas spara. Det är inte att ta ansvar.
 
Den viktigaste prioriteringen som landstinget måste ta som utgångspunkt är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur. Därtill måste de som arbetar i sjukvården få ett större självbestämmande och ansvar. Ekonomistyrningen måste bli mer kraftfull där de begränsade resurserna används på ett bättre sätt.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det som nu sker är inte en ansvarsfull politik och förhoppningsvis kommer väljarnas dom i valet 2014.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare