Tid för ansvar för sjukvården i Västerbotten


 

(Denna debattartikel är publicerad i dagens VK)

Den 17:e oktober presenterade den nya landstingsmajoriteten bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt förslag till sparpaket för att få ekonomin i balans. Ett åtgärdspaket som fick Vänsterpartiet att lämna samarbetet.

Sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade som huvudfokus att avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt att antalet minskas i Skellefteå.

Ett bärande inslag, som Alliansen delar med majoriteten, är att flytta över sjukhusvård till primärvården som är närmare medborgarna och mer kostandseffektiv. Men vi tycker det är orealistiskt att flytta över 15 000 läkarbesök till en redan ansträngd primärvård. Vi föreslår en halvering.

Behovet av kostnadsreduceringar är omfattande för att både på kort och på lång sikt klara av de utmaningar som finns med att erbjuda sjukvård av hög kvalité och god tillgänglighet även i framtiden. För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder men det finns tydliga skiljelinjer mellan majoriteten och Alliansen när det gäller besparingar på antalet vårdplatser på sjukhusen samt i inlandssjukvården.
Alliansen har till skillnad från majoriteten valt att främst göra besparingar på sådant som inte är sjukvård. Men för en ekonomi i balans krävs tyvärr även besparingar inom vården. I Alliansens förslag värnas de grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka. Alliansen vill ta detta ansvar, även då ekonomin skakar som mest.

Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutsjukvårdsplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. Det innebär att i Alliansens förslag till sparpaket blir Ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar.

Landstinget måste bli bättre när det gäller ekonomi- och målstyrning samt effektivitet. Här finns stora vinster att göra för patientsäkerheten och för ekonomin. Exempelvis behövs ett intensifierat arbete med att minska de onödiga kostnaderna för vårdrelaterade infektioner och vårdskador. I Alliansens förslag till besparingar väljer vi att göra besparingar på sådant som inte är sjukvård som exempelvis administration, centrala anslag och projektmedel. Samtidigt som interna förbättringsarbeten behöver ske finns det kapacitet att kunna sälja högkvalitativ och världsledande vård till övriga landsting och världen. Det skulle kunna ge nödvändiga intäkter och samtidigt säkra att delar av spetssjukvården på Norrlands universitetssjukhus blir kvar i Västerbotten.

Trots att det går att spara och effektivisera på sådant som inte är sjukvård finns tyvärr ett behov av besparingar inom sjukhusvården. Ett exempel är att satsa mer på dagkirurgi vilket innebär att färre patienter behöver en sängplats. I Alliansens sparpaket minskas antalet vårdplatser men bara med hälften av det majoriteten föreslår. Det sker med rimlighet och med fokus att flytta över vård från sjukhusen till primärvård och egenvård. Det krävs ett bättre och tydligare samarbete och samverkan mellan kommunerna och landstinget för att säkerhetsställa god vård och kostnadseffektiv sjukvård och omsorg för våra länsbor.

Nu har landstinget nått vägens ände genom majoritetens konsekventa linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. För att nå en ekonomi i balans krävs stora förändringar med ett tydligt politiskt ledarskap. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.

Det är tid för ansvar. Alliansen står redo att axla det ansvaret för att leda sjukvården i Västerbotten.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
Olle Edblom (C)
Gruppledare
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.