Alliansen tar ansvar för sjukvården

Den nya majoriteten (S+MP) i landstinget försöker i ett debattinlägg (29/10) att frånskriva sig ansvaret för deras egna besparingsförslag. Deras argument handlar om att Alliansen skulle ha orealistiska siffror. Alliansen och majoriteten vill båda minska vårdskadorna i landstinget men vi har högre ambitioner. I princip handlar det om ytterligare 20 miljoner kronor som Alliansen tror att det går att spara genom att jobba med ökad patientsäkerhet. Totalt sker vårdskador inom sjukvården i Västerbotten för ungefär 225 miljoner kronor per år. I jämförande statistik mellan landstingen ligger Västerbottens läns landsting på fjärde plats när det gäller vårdskador och näst högst i vårdrelaterade infektioner. Att inte ha en hög ambition här är inget annat en ett svek mot alla patienter som drabbas av onödigt lidande. 

Alliansen bedriver ingen kreativ bokföring i vårt förslag. Vi har olika syn på vad som är möjligt och vill ta ansvar för en trygg och nära vård för alla västerbottningar. Därför har alliansen mindre besparingar på vårdplatser och mer besparingar på centrala anslag och administration. För oss är vården viktigare än dyr byråkrati.
 
Fokus i debatten måste dock handla om innehållet i sparpaketet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De vill avveckla vårdplatser på länets sjukhus, ta bort akutplatserna helt i Sorsele och Dorotea samt minska antalet i Malå. Dessutom vill majoriteten dra in ambulanser i Åsele, Malå och Robertsfors samt minska med en ambulans i Skellefteå. Varför ska en strokepatient i Åsele eller Malå behöva vänta betydligt länge för att få en ambulans?
 
Till skillnad från majoriteten föreslår Alliansen att akutplatserna i Sorsele, Malå och Dorotea blir kvar. Ambulanserna är en av de viktigaste delarna i samhället för att befolkningen ska känna trygghet. I Alliansens förslag till sparpaket blir ambulanserna i Malå, Åsele, Skellefteå och Robertsfors kvar som i dag. Sammantaget i Alliansens förslag värnas de svaga grupper som har svårt att själva göra sin röst hörd; barnen, äldre och psykiskt sjuka.
 
Vi är övertygade om att en indragning av akutplatser och ambulanser inte sparar några pengar. Tvärtom blir följden ökade kostnader, fler inläggningar på dyrare vårdplatser, överbeläggningar och därigenom ökad risk för patientskador och än dyrare stafettlösningar på sjukstugor. För att inte tala om riskerna med så stora vårdplatsneddragningarna på sjukhusen som S och MP föreslår. Det kan komma att leda till svårigheter att klara kompetensförsörjningen och läkarutbildningen.  
 
Nu har landstinget nått vägens ände genom att socialdemokratin i landstinget haft en konsekvent linje av att skjuta nödvändiga besparingar framför sig. En god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att landstinget i framtiden ska klara av att betala ut pensioner och kunna göra nödvändiga investeringar men framför allt kunna erbjuda en god sjukvård av hög kvalité. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin. Alliansen står redo att axla det ansvaret.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
(Publicerad på VF-debatt sida idag) 
Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.