S och MP krävs på svar om konsekvenser av sparpaketet

Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävs på svar kring konsekvenserna av deras sparpaket
 
Pressmeddelande 110809
 
Alliansen kräver idag svar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vid nästa landstingsfullmäktige den 29 november presentera vilka konsekvenser deras sparpaket innebär för sjukvården i länet. I det underlag som har föregåt beslutet saknas konsekvensbeskrivningar för vad de olika åtgärderna innebär. Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet vilket är något som Alliansens gruppledare ställer sig mycket kritiska till.
 
För att få svar på en rad frågor kring vilka konsekvenser sparpaketet får för inlandssjukvården och för de psykiskt sjuka och äldre har Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) tillsammans lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige.
 
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Vad blir konsekvenserna för sjukvården med Socialdemokratin och Miljöpartiets förslag till sparpaket?
 
 
Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.
 
Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin deras senaste 20 åren vid makten.
 
Alliansen har som utgångspunkt att den viktigaste prioriteringen som landstinget måste utgå ifrån är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur.
 
Nu har sparpaketet från majoriteten verkställts i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i landstingsstyrelsen. Från Alliansen sida har det efterlyst tydligare och bättre beslutsunderlag med rimliga konsekvensbeskrivningar. Något som fortfarande saknas. Därför anser vi det viktigt att få svar på följande frågor:
 
1.      Hur ska ambulanssjukvård tryggas på i Malå, Åsele och Robertsfors som nu blir utan ambulans?
 
2.      Hur ska akutsjukvården kunna garanteras i Sorsele och Dorotea där sjukstugan nu blir utan akutplatserna?
 
3.      Hur ska de svårt sjuka äldre tryggas geriatrisk kompetens då ansvaret flyttas över från specialistsjukvård till primärvård?
  
4.      Hur ska psykiatrin kunna erbjuda god vård för de svårt psykiskt sjuka då platserna ska reduceras där det redan idag råder en mycket stor överbeläggning?
 
 
 
Niklas Sandström (M)                               Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd                            Gruppledare
 
Olle Edblom (C)                                        Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                                              Gruppledare
 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.