S och MP stora ovilja att lyssna och ompröva

Igår var det landstingsfullmäktige och Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle svara på Alliansen frågor om vilka konsekvensanalyser som är gjorda och hur de tänkt genomföra de presenterade besparingarna inom vården. Tyvärr blev det få svar. Det blev om stundom en het debatt men med få nyheter. Från Alliansen hoppas vi nu att S och MP väljer att ta till sig av kritiken och backa på en rad områden som t.ex. neddragningarna av ambulanserna i inlandet, akutsjukstugeplatser och geriatriken.

 
 
Här nedan är det anförande jag hade i min första debattrunda igår:
 
 
Fru ordförande, Ledamöter och åhörare
 
Nu har det blivit tydligt för denna fullmäktigeförsamling och alla länsbor vad konsekvensen av ett 20-årigt långt Socialdemokratiskt maktinnehav får för konsekvenser. Att ständigt ha skjutit problemen framför sig och blunda inför framtiden får sitt pris.
 
Nu föll det på Peter Olofssons lott att städa upp efter sina partikamraters brist på styrning och känsla för ekonomiskt ansvar. Trots allt är det glädjande att Sossarna nu tillsammans med miljöpartiet väljer att ta det ansvaret. Ett ansvar som vi från Moderaterna och Alliansen efterlyst under väldigt lång tid, senast vid förra fullmäktige.
 
Trots att nu Sossarna säger sig vilja ta ansvar riktas udden på sparförslagen mot dem som har de svårast. De som redan idag har det tufft i inlandet ska nu få det tuffare då de blir av med ambulans och akutsjuktugeplatser.
 
De psykiskt sjuka ska få tränga ihop sig ännu mer; i redan nu överbelagda lokaler. De som har det svårt får det svårare.
 
De svårt sjuka äldre får sämre stöd då geriatriken ska monteras ned. De som har det skört ska få det skörare.
 
Jag kan bara konstatera att nu med Socialdemokratins nedmonteringspolitik för vården får de som har det tufft tuffare de som har det svårt svårare och för de som har det skört ska få det skörare.
 
Allt detta med ett underlag som saknas konsekvensbeskrivningar och rimlighet. För mig Moderaterna och Alliansen känns detta orimligt att sossarna väljer att gå vidare.
 
Från Alliansen har vi valt att göra andra prioriteringar och besparingar. Alliansen väljer att låta ambulanserna finnas kvar tillsammans med akutsjukstugeplatserna. Neddragningen av vårdplatser på sjukhusen halveras och den geriatriska kompetensen som nu är uppbyggd på NUS slås inte sönder.
 
Alliansens sparförslag går under arbetsnamnet Tid för ansvar. I dokumentet finns det preciserat hur vi ställt oss till de olika förslag som hittills har presenterats. Förslaget visar med all sin tydlighet hur lätt det varit att prioritera annorlunda.
 
Än så länge är det fortfarande mycket som är okänt av de 70 punkter som föreslagits. Så jag vill verkligen understryka att jag känner med alla er i denna fullmäktigesal som inte vet vilket beslut som är taget och vad det får för konsekvenser
 
Fru ordförande
 
Utifrån det svar som nu lämnats på de frågorna som vi i Alliansen ställt är det uppenbart att S tillsammans med MP väljer ett alternativ där de kommer att få till konsekvens en ökad otrygghet för alla länsbor som är i behov av vård.
 
Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 
Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.