Vinterbilder

Av , , 2 kommentarer 3

Fotade några bilder ikväll som jag tänkte dela med mig av:

2 kommentarer
Etiketter:

Rätt och fel väg att gå för att få bukt med smutsen på sjukhusen

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Från och med årsskiftet kommer landstinget i Västerbotten att förändra sin budgetmodellen för verksamheterna. En del av budgeten kommer att avsättas och öronmärkas till några få utvalda och relevanta kvalitetsindikatorer. Endast då indikatorerna är uppnådda får verksamheten del av de extra resurserna. En modell som skapar tydliga incitament att nå de uppsatta målen. Ett av de målen kommer att till exempel för många verksamheter vara att följa uppsatta hygienrutiner. En mycket bra och relevant sätt att styra mot mål som kommer att ge effekt inte bara på ekonomi utan även på bättre hygien som i sin tur ger minskade vårdrelaterade infektioner (VRI). En modell som Moderaterna tillsammans med Alliansen föreslagit under lång tid. Det är rätt väg att gå framåt.

 
Fel väg att gå är hur Socialdemokraterna i Stockholm som i veckan lanserade tanken att läkare och sjuksköterskor måste vara beredda på att städa när som helst under dygnet och smutsiga sjukhus ska bestraffas ekonomiskt. Första problemet är att många läkare kan mycket men jag är övertygade om att de saknar goda kunskaper i hur vårdutrymmen, det finns det utbildad personal som kan det mycket bättre. Det är dock ett litet problem i sammanhanget utan det största problemet med förslaget är det gigantiska resursslöseriet i att ha läkare som ska nyttja sin arbetstid till att städa istället för att ta emot patienter. Tycker utspelet är mycket märkligt och visar på en stor oförståelse för hur situationen ser ut på sjukhusen. Socialdemokraternas förslag i Stockholm är fel väg att gå för att minska smutsen på sjukhusen och de vårdrelaterade infektionerna.

Välbesökt öppet möte om S och MP neddragningar av äldresjukvården

Av , , 5 kommentarer 3

 

 
I går kväll anordnade Allians för Västerbotten ett öppet möte kring de av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade neddragningarna inom äldresjukvården. Kvällens gäst var professor Yngve Gustafsson som på ett förträffligt sätt belyste vikten av att ha god geriatrisk kompetens såväl inom sjukvården men även inom äldreomsorgen för att vården av de äldre ska ske på bästa möjliga sätt. Att då som S och MP vill göra med att ta bort en hel vårdavdelning på Geriatrisk centrum och ta bort läkarstödet för Umeå kommuns äldreboende känns som ett mycket märkligt beslut. Särskilt då underlag visar att det blir såväl sämre för patienterna som att det blir dyrare för landstinget.

 

Besök på Kemlabb

Av , , Bli först att kommentera 0

Tubert (maskinen) tar emot all rörpost med prover som sedan ska analyseras.

 

I förmiddags var jag och praoade på Klinisk kemi (kemlabb). De tar emot varje dag ungefär 3 500 stycken prover som det ska göras kemiska analyser på. Det kan vara alltifrån blod-, urin- till allergianalyser med mera.
 
Utvecklingen av ny teknik inom området har varit dramatiskt de sista åren. Förr så gjordes de flesta proverna manuellt medan nu sker i stort sett allt med maskiner som gör proverna automatiskt. Med utvecklingen har det även följt att det görs mer och mer prover. Verksamheten blir oerhört central i hela vårdkedjan då mycket av diagnossättningen sker utifrån prov som det måste ske en analys på. Många gånger måste en sådan analys ske mycket snabbt då patienter kommer in akut.
 
För att NUS ska fortsätta att ligga i framkant och vara ett universitetssjukhus krävs det även att det sker fortsatta investeringar i sådan analysutrustning så att fler diagnoser kan ställas bättre och mer forskning kan ske.
 
Avslutningsvis vill jag tacka all personal på Kemlabb som så snällt visade mig runt.
 
 
 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Stark strokevård i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 1

För en vecka sedan presenterade Socialstyrelsen sin rapport där de gjort en utvärdering av storkevården i Sverige. Mycket glädjande gör Västerbotten mycket bra ifrån sig. Undersökningen visar att Västerbottens läns landsting har kortast mediantid mellan ankomst till sjukhus och påbörjad trombolysbehandling (propplösande medicin) av samtliga landsting. Antalet strokepatienter som får trombolys inom 30 minuter efter ankomst är högst i landet.

 
Stroke är en av de stora folksjukdomarna och drabbar varje år omkring 30 000 svenskar. Det är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död. Stroke är en av de sjukdomar som kräver flest vårddagar med stora samhällskostnader som följd.

Jag Praoade för en kort tid sedan på en av vårdavdelningarna där strokepatienter vårdades och förstår att många patienter tycker den vård de får är mycket bra. Även om rapporten visade att det även finns delar som Västerbotten kan bli bättre på så är det riktigt kul att vi gör så bra ifrån oss.

 
 
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Händelserik prao på urologen

Av , , 1 kommentar 4

I går så Praoade jag en heldag på urologen och följde en av läkarna där på en vanlig dag på jobbet. Jag fick verkligen följa på en händelserik dag som bjöd på stor variation och bredd.

En av de stora diagnosgrupperna på urologen är prostatacancer. En cancersjukdom som många män känner en stor oro inför och är även den vanligaste cancerdiagnosen med cirka 9 000 fall årligen. Tyvärr är den även den cancerdiagnos som flest män dör i.
 
Annars var det självfallet många patienter som hade problem med ”kisseriet” som hade ärendet till urologen. För många var det påfallande vilka problem i vardagen som de hade. Symptom som orsakade ständiga problem med att snabbt behöva komma toaletten som medförde ett stort handikapp.
 
Som tur var kan sjukvården erbjuda många patienter bot och lindring. Även om jag tror det går att göra mer för att upptäcka prostatacancer tidigare. Än så länge är nationell screening för tidigt kommet men det kanske är något som kommer att kunna erbjudas på sikt och på det viset minska antalet patienter som behöver sätta livet till.  
 
Avslutningsvis vill jag rikta ett mycket stort tack till (K.T) som var den läkare som jag följde med under dagen. Hon gav en mycket bra bild av hur vardagen som legitimerad läkare är men planerna inställd på specialisttjänstgöring.
 
 
1 kommentar
Etiketter: ,

Besök av landstingsledningen i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I fredags besökte landstingsledningen för Stockholm läns landsting Västerbotten för att diskutera framtidsfrågor med landstingsledningen här. Från Stockholm deltog bland annat det moderata landstingsstyrelseordförande Torbjörn Rosdahl, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Filippa Reinfeldt, ledande oppositionsföreträdaren från Socialdemokraterna Dag Larsson samt deras landstingsdirektör Toivo Heinsoo.
 
Även om relationen mellan Stockholm och Västerbotten är som storebror och lillebror fanns det en rad olika beröringspunkter som vi ser samma gemensamma utmaningar i.
 
Dagen avslutades med rundvisning på Barnkliniken där bland annat neonatalvården (för tidigt födda barn) visades upp som är ett av Västerbottens profilområden.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Överbeläggningarna inom psykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 4

I går praode jag på psykiatris fyra vårdavdelningar samt rättspsykiatrin på NUS. Min heldag gav en mycket stor inblick i den dagliga verksamheten och gav på många insikter men även många kontraster. Kontrasterna består i hur stor skillnaden det är på psykiatrisk vård och övrig sjukhusvård (somatisk vård). Inom tex kirurgin går det med ett ingrepp ta bort det som gör ont men inom psykiatrin  går det inte alla gånger att ”fixa” utan det handlar om ett helhetssyn på patienten inom överskådlig tid framöver.
 
En annan viktig inblick jag fick är hur skriande behovet är av nya lokaler samt det underskott det är av vårdplatser. Varje avdelning jag var på var det redan idag överbelagt och det går inte förstå hur det ska bli bättre med majoritetens (S + MP) förslag att ta bort fem vårdplatser. Det är inte konstigt att Socialstyrelsen slår ner på Psykiatrin på NUS konstatera att det finns stora problem att åtgärda. Jag ser fram emot att få läsa den åtgärdslistan.