Synen på privat driven vård i länet är sämst landet

Hösten 2011 genomförde Svenskt Näringsliv en enkätmätning med syftet att undersöka företagsklimatet bland de olika landstingen. Frågorna som ställdes handlade om vilka förhållningssätt allmänheten och tjänstemännen hade gentemot företagande, upphandling samt hur konkurrensen tycktes fungera i den privata sektorn. Totalt tillfrågades 940 landstingspolitiker, varav 39 var från Västerbotten.
 

Dem tillfrågade landstingspolitikerna i riket, ansåg att 31 % av tjänstemännens attityd mot företagarkonceptet inom ett landsting var dåligt och 36 % bedömde att deras egna landsting inte var bra nog i upphandlingsprocessen. Däremot tyckte 83 % av landstingspolitikerna att allmänhetens syn på den privata sektorn och företagande var god.
 
Västerbottens resultat från enkätmätningen visade tyvärr att länet fick sämst betyg än rikssnittet på samtliga områden. Inte minst när det gällde attityd till företagandet. Hela 13 % av politikerna i Västerbotten ville minska den privata sektorn inom landstinget. Trettiosex procent tyckte att det nuvarande privata inslaget inom landstinget vara bra. 48 % ville utöka det privata företagandet och locka fler enskilda utförare. De främsta argumenten för en sådan respons, handlade om att fler länsbor skulle få mer valfrihet i vården men också att kvalitén och utförandet skulle bli bättre när omfattningen av privata utförare blev fler.
 
Som en av enkätfrågorna fick landstingspolitikerna besvara i hur stor utsträckning som landstingets verksamhet tränger undan privata företag. Svaret var att 44 %, vilket motsvarar nästan varannan politiker, ansåg att landsting tränger undan privata företag.
 
Slutsatsen som kan dras från denna mätning är att landstingspolitikerna i Västerbotten måste bli mer företagsvänliga för att landstinget i fortsättningen ska kunna utvecklas och ge en god och säker vård med fler valmöjligheter på plats.  

2 kommentarer

  1. Jan-Erik Vahlström

    Jag förstår en moderats slutsats över att landstingspolitikerna inte anses vara tillräckligt företagsvänliga. Andra kan dra en annan slutsats. En del privata bolag som anlitats av landstingen har ju inte visat sig fungera särskilt bra. Namnen på en del av dom är ju väl kända så dom behöver inte nämnas här. Vissa verksamheter fungerar bäst i egen regi, andra i privat. Privatisering skall inte vara ett självändamål.

  2. Nicklas Sandström

    Svar till Jan-Erik Vahlström (2012-01-21 12:02)
    Håller med om att det inte finns ett självändamål i att ha privat driven verksamhet. Viktigaste är kvalité. I det bidrar, stimulerar och utvecklar privat driven verksamhet den ständiga utvecklingen av offentligt verksamhet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.