Det behövs en ny ambulans till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

 

 
Via tidningen Västerbottens folkblad kommer beskedet att den nya och fjärde ambulansen till Umeå dröjer. Visst är det tufft med landstingets ekonomi men en ny ambulans har stått bland de högst prioriterade nya satsningarna i sjukvården länge. Under vårens arbete med inrpio kom en ny ambulans högt.
 
I den undersökning som VF har gjort av väntetider är det förstås riktigt bra att över 50 procent av de högst prioriterade körningarna når fram inom sju minuter. Tyvärr är det bara hälften av gångerna. I våras rapporterades det om väntetider på uppemot 40-45 minuter för en akut körning. Väntetiden för ambulans är faktiskt sämst i Umeå av länets kommuner. Många gånger är det så att då ambulansen är underdimensionerad i Umeå får kranskommunerna rycka in och ta extrakörningar i Umeå vilket då givetvis försämrar tillgängligheten i Umeås kranskommuner.
 
Fast Umeå har vuxit kraftigt som stad sedan 90-talet har inga nya resurser till fler ambulanser tillkommit. Det börjar nå en smärtgräns nu och Umeå behöver verkligen en ny ambulans.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Omregleringen av apoteksmarkanden har blivit en succé

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Två år har gått sedan monopolet på apoteksmarknaden omreglerades den 1 juli 2009. Innan dess var det i princip endast Sverige, Kuba och Nordkorea som hade ett statligt apoteksmonopol. På apoteksmonopolets tid var bara ett enda apotek i Sverige nattöppet, Apoteket Scheele på Klarabergsviadukten i Stockholm. Söndagsöppet var ovanligt och flera apotek stängde helt under semesterperioden. Under apoteksmonopolet hade Sverige ungefär ett apotek per 10 000 invånare. De flesta länder inom EU hade dubbelt så många apotek per invånare.
 
Vilka fördelar har omregleringen inneburit för Sverige? Socialdemokrater och Vänsterpartister har argumenterat för att omregleringen skulle ha inneburit försämringar. De menar att priserna på medicinerna som med avregleringen var tänkta att sjunka, stigit istället. Att kunderna upplevt en svårighet att få tag på sina mediciner då inte alla apotek har de inne. 
 
Sanningen är, att Alliansregeringens beslut om monopolets avskaffande gynnat den svenska apoteksmarknaden. Fördelarna med beslutet har visat sig genom att flertal nya apotek kunnat etablera sig på marknaden och erbjuda kunderna ett större utbud av läkemedel och andra produkter, bättre priser och längre öppettider. Bara det senaste året har 200 nya apotek öppnat upp runt om i Sverige. Omregleringen har även inneburit att apoteken har ett större kundperspektiv med bättre kundfokus. I dagsläget har konsumenterna en ökad tillgänglighet på receptfria och receptbelagda läkemedel och en mångfald av många aktörer. Särskilt gäller det receptfria läkemedel där det skett en liberalisering av försäljningen. Numera går det att skaffa huvudverkstabletter en söndagsförmiddag på närmaste affär eller bensinmack.
 
Anledningen till att ingen större prispress har verkat på receptbelagda läkemedel handlar om att den delen är fortfarande reglerad av staten. Vad gäller mediciner, som en del apotek inte haft och kunderna blivit upprörda därefter handlar egentligen om att tillhandahållandet har tagits bort och därför finns inte alla läkemedel på alla apotek. Ett monopol är en organisation som i detta fall staten som bestämmer och köper in läkemedel och därefter skapar ett specifikt sortiment. 
 
Det finns läkemedel som kallas särläkemedel som används till att behandla mer eller mindre sällsynta sjukdomar i Sverige. Andelen som är i behov av dessa läkemedel har ökat samtidigt som det framkommit att vissa skulle ha blivit svårtillgängliga. Orsaken till detta påstådda fenomen handlar om att särläkemedel blivit dubbelt så dyra de senaste 5 åren och det oavsett försäljningsplats. Inget särläkemedel ingår idag i en överenskommelse inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en gemensam finansiering mellan landsting. Överenskommelsen sträcker sig till att endast hantera den särskilda ersättningen från staten för att landstingets ekonomi inte räcker till en sådan gemensam finansiering.
 
Statskontoret har fått i uppgift att utvärdera omregleringen och vilka effekter de fått. Deras slutgiltiga rapport väntas komma i under 2013. Hittills är effekterna dramatiska. Innan apotekets avreglering 1 juli, 2008 fanns det 980 apotek och 850 apoteksombud i landet. Nu finns det 1142 apotek och 6741 registrerade försäljningsställen (siffror från februari 2011). Siffrorna talar sitt tydliga språk på de vinster omregleringen inneburit för alla som har behov av recept- och icke receptbelagda läkemedel.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Var tionde får en vårdskada i vården

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Enligt en färsk undersökning på öron-, näsa- och halskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg fick var tionde patient som vårdades där en vårdskada. Granskningen omfattar 480 patienter som vårdats på kliniken under de senaste två åren. Av dem drabbades 76 personer, motsvarande 16 procent, av vårdskador på sjukhuset. En av de vanligaste vårdskadorna är en sårinfektion efter kirurgi. En annan var en blodpropp även det efter en infektion. Även om siffrorna är specifika för en klink vid ett sjukhus går de i linje med andra mätningar och uppskattningar.
 
I Västerbottens läns landsting (VLL) uppskattas vårdskadorna innebära merkostnader för vården med 225 mkr per år. Sett till jämförande statistik mellan landstingen ligger VLL fjärde högst och näst högst i vårdrelaterade infektioner. Det har vidtagits ytterligare åtgärder nu de senaste månaderna med bland annat patientsäkerhetssamordnare och förhoppningsvis ger de resultat. Här finns det stor potential att nå längre i arbetet och få ner det onödiga lidandet minska de onödiga kostnaderna.

 

Politiskt svar kring upphörande av pollenmätningarna?

Av , , Bli först att kommentera 4

 

I dag har jag lämnat in en interpellation där jag frågar landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) hur han ställer sig till att upphöra med pollenmätningarna. Interpellationen finns här nedanför:

Interpellation
 
Ska pollenmätningarna upphöra?
Pollenmätningarna har sedan 1979 utförts i Umeå och har varit till en enorm hjälp för alla pollenallergiker. Nu planerar landstingsledningen i Västerbottens läns landsting att sluta genomföra dessa mätningar. En sådan sparåtgärd skulle innebära att hela Norrlands ryggrad vad gäller pollenmätningar och prognoser kan komma att försvinna. I en enkät framtagen av Nationell miljöhälsoenkät 2007 visades att 26 procent av befolkningen är allergiska eller känsliga för pollen.
 
Skulle pollenmätningar och prognoser upphöra är det stor sannolikhet att den gruppen med stor överkänslighet skulle behöva stanna inomhus eller uppsöka en vårdcentral i onödan. Dessutom kommer sannerligen fler att inta högre doser av sin allergimedicin an vad som är nödvändigt för att vara på den säkra sidan.
 
Pollenprognoser är oerhört viktiga för allergiker som vill kunna planera sin vardag. Förslag riskerar att istället för att sänka kostnaderna för landstinget att bidra till högre kostnader.
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag min fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
Hur ställer du dig till förslaget om att Västerbottens läns landsting planerar att upphör med finansieringen för pollenmätningar?
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Moderaterna kräver att pollenmätningarna fortsätter

Av , , 2 kommentarer 10

Pressmeddelande 120115: Moderaterna kräver att pollenmätningarna fortsätter

Genom media har landstingsledningen i Västerbottens läns landstings planerade förslag om att upphöra med pollenmätningarna blivit känt. Ett sparförslag som kan riskerar att hela Norrland blir utan dagsaktuell information om pollenläget. För en stor grupp allergiker är denna information helt avgörande för hur de ska planera sin vardag. Om mätningarna upphör riskerar många att behöva stanna hemma helt onödan. Än värre kanske helt i onödan uppsöka en vårdcentral eller i värsta fall bli inlagd på sjukhus.

Bara några få onödiga vårdinläggningar medför att det förslaget skulle beräknas spara, endast 100 000 kr, äts istället upp av onödigt ökade kostnader säger oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström (M) i en kommentar.
 
         Sandström menar att förslag är rent dumt dels för att det kan leda till ökade kostnader men främst kan komma att begränsa många människors vardag helt i onödan.
 
Moderaterna vill nu att förslaget rivs upp och att pollenmätningarna fortsätter. Sandström önskar även besked från landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) om hur han ställer sig till förslaget.
 
 

 

2 kommentarer
Etiketter: ,

Prao på Vindelns hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 4

På bild: Nino Bracin
 
I onsdags praoade jag på Vindelns hälsocentral och följde med distriktsläkare och tillika Läkarförbundets ordförande i Västerbotten Nino Bracin under en vanlig dag på jobbet. Jag fick bland annat följa med på mottagningen som visade på den bredd av olika patienter och sjukdomar som en distriktsläkare får hantera. Det var nyttigt att få se och vara med om det för att få bättre förståelse för vardagen inom primärvården.
 
Åtagandet som hälsocentralerna ska hantera kommer bara att bli mer då åtgärder som idag åtgärdas på sjukhuset ska göras inom primärvården istället. Inte för att det rent kompetensmässigt kommer bli några problem utan det svåra är då det redan idag råder stor brist på distriktsläkare vilket kommer att göra det än tuffare att hinna med. Som det rapporterats mycket om i media den senaste tiden finns det en stor oro ute i primärvården hur de ska klara av 15 000 fler besök utan att få mer resurser. Detta med en grundfinansiering som redan idag är bland de lägsta i landet. Från Alliansen har vi därför valt att tillskjuta mer resurser till primärvården i vårt budgetalternativ.
 
Avslutningsvis vill jag tacka Nino samt all personal som jag fick träffa för en mycket trevlig och lärorik dag i Vindeln.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Positivt med fler transplantationer år 2011

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
Media rapporterar idag att aldrig förr har antalet organtransplantationer varit så många som för år 2011 enligt ny data från Socialstyrelsen. Ökningen från år 2010 är 20 procent, totalt genomfördes 744 transplantationer. Det som lyfts fram som bidragit till ökningen är Socialstyrelsens riktlinjer till vårdpersonal hur de ska hantera frågorna. Ett arbete som jag fick lära mig mer om bland annat då jag var på Prao på IVA. Västerbotten har sedan tidigare fått beröm för arbetet med organtransplantationer vilket inte förvånar mig.
 
Trots att fler organ har donerats är fortfarande köerna långa och fler behöver ta ställning till om de är villiga att donera sina organ vid sin bortgång. Om du inte redan idag har tagit ställning går det att göra det genom att anmäla sig till Donationsregistret. En enda person kan genom att donera sina organ rädda upp till sju andra människors liv.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ingen överklagan kring helikopterbullret

Av , , 2 kommentarer 4

Foto: VLL
 
Mark- och miljödomstolens beslut när det gäller bullret kring ambulanshelikoptertrafiken till och från Norrlands universitetssjukhus i Umeå har nu vunnit laga kraft. Detta då ingen berörd fastighetsägare valt att överklaga domen. Mycket glädjande då det innebär att domstolens beslut att gå på landstingets linje om att endast åtgärda buller som översteg 55 dBA i sovrummen. Inte de 50 dBA som hade krävts från början vilket skulle innebära kostnader för sjukvården för 20 miljoner. Ett krav som skulle ha fått orimliga kostnader. I och med att ingen valt att överklaga kan nu förhoppningsvis bullerfrågan från ambulanshelikoptrarna läggas åt sidan.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Gör omtag i nedskärningar inom vården

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår MBL-förhandlades Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till nedskärningarna i sjukvården med läkarförbundet i Västerbotten. Att döma av nyhetsrapporteringen var det ett rätt stormigt möte. Precis som Moderaterna  tillsammans med Alliansen påtalat saknas relevanta konsekvensanalyser av förslagen. Störst är bristen av analys och konsekvens när det gäller vårdplatsneddragningarna inom vården för äldre och för de psykiskt sjuka men även borttagandet och minskningen av akutplatserna på sjukstugorna. 

Precis som Läkarförbundet vädjar om krävs mer och större folklig opinion emot dessa förslag för att lyckas stoppa dem. För innan det går att gå vidare krävs relevanta konsekvensanalyser! Jag vill verkligen uppmana alla som blir upprörda av förslagen att höra av sig till den politiskt ansvariga, socialdemokraternas landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson och vädja om att göra omtag. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,