Har Lennart Holmlund siktet inställt på landstinget efter nästa val?

Av , , 4 kommentarer 20

 

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Umeå, Lennart Holmlund (S), gör ett tappert försök i sin söndagsblogg att försvara sina sossekollegor i landstinget. Inte så konstigt, de behöver all stöttning som bara går att få.
 
Från Moderaterna och Alliansen i landstinget har vi valt att stötta ockupanterna i Doroteas krav på akutvårdplatser på sjukstugan och ambulans i Åsele – helt enkelt Sjukvård för alla i hela länet. Vi har inget övrigt samarbete än att vi stödjer dem i deras krav. Vi är båda parter överens om att det bästa är att sossarna nu backar så de slipper en dyr folkomröstning.
 
Den lösning, som refereras till, som har presenterats för Dorotea är inte alls likvärdig med det som har varit innan. Inte heller får Åsele tillbaka någon riktig ambulans. Om Holmlund själv vill lära sig mer om detta är jag helt övertygad om att ockupanterna i Dorotea mer än gärna välkomnar honom att hälsa på dem.
 
Självklart ska landsting och kommun samverka och på det sättet skapas bästa möjliga förutsättningar för god vård som är kostnadseffektiv. Men att samverka är inte att landstinget ensidigt bestämmer sig för hur det ska vara, det måste till en konstruktiv dialog.
 
Så till att bemöta Holmlunds övriga påståenden. De skattesänkningar han pratar om handlar främst om jobbksatteavdraget som skapat 100 000 nya jobb. Dessa skattsänkningar är något som nu även sossarna anslutit sig till. Sossarnas hittills enda presenterade skattepolitik är ju att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga under 26 år, hur de nu ska skapa fler jobb? När det gäller statsbidrag har regeringen tillfört mest av alla regeringar. Holmlund gör precis som sin sossekollega i landstinget, Peter Olofsson (S), och som valt samma mantra att skylla ifrån sig och inte tar ansvar för den förda politiken.
 
Moderaterna har partistämmobeslut på att landstinget/regionerna ska finnas kvar som organisatorisk nivå att sköta sjukvården. Sen går det att diskutera organisationsformer mellan stat, regioner och kommuner men jag är av den övertygelsen att inget av detta skapar mer pengar. Om Holmlund hade läste mitt bloggsvar på hans förra försvarstal för sossekollegorna i landstinget den 1 februari 2012 så hade han vetat om detta.
 
Senast på regionfullmäktige i torsdags visade Lennart Holmlund stort intresse för landstingsdebatten så med det här inlägget så kan jag bara återigen hälsa honom välkommen över till landstingspolitiken efter nästa val då han pensionerat sig från kommunpolitiken i Umeå. Varmt välkommen Lennart! Det behövs fler profiler i sjukvårdsdebatten.  
 

 

Sossarna förstår inte vad Dorotea- och Åseleborna vill

Av , , 16 kommentarer 12

Nu har respons från Peter Olofsson (S) och sossarna börja komma på Dorotea- och Åselebornas krav på folkomröstning, de verkar inte förstå alls vad frågan handlar om. Om ortsborna hade varit nöjda med de förslag som sossarna presenterat sedan tidigare med akutbil i Åsele och vårdplatser på äldreboendet så hade de ju inte kravet kommit från första början om en folkomröstning. Då blir det mest fånigt att hävda att det som är presenterat är det enda och bästa lösningen.
 
För att slippa en dyr folkomröstning vore det bästa om S nu backar om nedläggningen av akutplatser i Dorotea och återinför en ambulans i Åsele. Fortfarande finns det tid för att göra om och göra rätt. I Allianens budgetförslag finns pengar prioriterat till en ambulans i Åsele och att vårdplatserna på sjukstugan i Dorotea kommer tillbaka.

16 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Enorm respons från Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 7

 

 
I går var jag tillsammans med mina Allianskollegor i Dorotea för att visa vårt stöd till deras namninsamling för att åstadkomma en folkomröstning om sjukvården i länet. Träffen var i ett fullsatt Medborgarhus med 270 stycken besökare. Responsen var enorm i kraven att få en god sjukvård i hela länet där Dorotea får tillbaka sina vårdplatser vid sjukstugan och Åsele sin ambulans. Förslag som vi från Alliansen stöttat hela vägen sedan det blev känt att Socialdemokraterna ville ta bort dessa. Det är viktigt att hela länet ska ha tillgång till god sjukvård.
 
Jag vill samtidigt vara tydlig med att en folkomröstning är i grunden helt fel väg att gå då det är dyrt och kräver en massa jobb. Det bästa är nu att Socialdemokraterna väljer att backa.
 
Här nedan lite länkar till nyhetsrapportering från träffen. Folkbladet här, VK här, Sveriges radio
här:

Lyssna: Lokala nyheter

 
VK här och sedan ett klipp från gårdagens Live-sänding i Västerbottensnytt:
 

 
 
 

 

En folkomröstning riskerar att bli oundviklig

Av , , 4 kommentarer 9

Pressmeddelande 120604: En folkomröstning riskerar att bli oundviklig
 
Under måndagskvällen träffades Allianspartierna i landstinget med ockupanterna i Dorotea för att diskutera hur vårdplatserna vid sjukstugan ska kunna räddas och hur Åsele ska kunna få tillbaka sin ambulans. Ett hundratal åhörare fanns på plats för att tillsammans diskutera frågan. Under kvällen togs startskottet för den namninsamling som ska samla ihop de runt 24 000 namn som behövs för att frågan om en folkomröstning ska kunna prövas i landstingsfullmäktige.
 
Allianspartierna uttalade att de stödjer ockupanterna i deras initiativ till folkomröstning och därmed kraven att sjukstugan ska få tillbaka vårdplatserna som de haft och Åsele sin ambulans. Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet har monterat ner grundtryggheten i Dorotea och i Åsele och måste backa menar alliansföreträdarna. En folkomröstning känns i grunden som fel väg att välja då det är dyrt och innebär mycket jobb; men vi ser nu ingen annan utväg än att stödja folkomröstningen säger Nicklas Sandström (M), Marianne Normark (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall i en kommentar.
 
Socialdemokraterna kommer att ha en sista chans nu vid nästa landstingsfullmäktige att ta ställning igen och ändra sig, vilket vi hoppas att de väljer att göra säger allianspartiernas företrädare en avslutande kommentar.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)
gruppledare
 
 
Birgitta Nordvall (KD)
gruppledare
 
 
 
 
 

Utan personal ingen vård

Av , , 4 kommentarer 2

I dag skriver jag tillsammans med mina Allianskollegor i Norran om vikten av en god politik för en bra personaförsörjning i framtidens vård. Hela artikeln finns även att läsa här nedan:

Utan personal ingen vård

Personalförsörjningen är den största strategiska frågan för Västerbottens läns landsting för att säkra vård för västerbottningen och norra regionens invånare. Den höga medelåldern hos många av landstingets medarbetare i kombination med en allt äldre befolkning kommer att öka trycket på sjukvården.

Bristen på specialistläkare och specialistsjuksköterskor är redan ett stort problem i många verksamheter. Landstinget har dessutom ett universitetssjukhus som ska svara för den högspecialiserade vården i hela norra regionen. Detta ställer givetvis krav på personal med hög kompetens. Personalens kunskap är patienternas vårdkvalité. Det handlar givetvis inte bara om rekrytering utan även om att behålla den kompetenta personalen genom att vara en god arbetsgivare.

Den lösning på problemet med personalförsörjningen som den socialdemokratiska majoriteten använt sig av är dyr stafettpersonal på en kostnad av över 50 miljoner per år. Denna lösning är varken kostnadseffektiv eller långsiktigt hållbar. Den innebär dessutom en bristande kontinuitet och tillgänglighet för länets patienter. Dessutom har landstingsmajoriteten inte satsat på specialistutbildningsplatser för läkare (ST) i tillräcklig utsträckning vilket är den huvudsakliga förklaringen till bristen på specialistläkare. Det råder även stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor vilket grundar sig på att vidareutbildning lönar sig allt för dåligt såväl under som efter utbildningen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle för länge sedan insett de kommande problemen. Alliansen har återkommande haft förslag på att öka resurserna till detta viktiga område.

Det är dags för (S) och (MP) att agera. Allians för Västerbotten har i flera år påpekat vikten av en långsiktig lösning på personalförsörjningen och att detta är en ödesfråga för att kunna driva sjukvård nu och i framtiden.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Ska Robertsfors få tillgång till en ambulans på helgerna?

Av , , 1 kommentar 5

 
 
I går lämnade min partikamrat och landstingsfullmäktigeledamoten Kenneth Isacsson in en interpellation om varför inte Robertsfors ska ha en ambulans även på helgen. Här nedan är pressmeddelandet och själva interpellationen.
 
 
 
Pressmeddelande 120601: Isaksson (M): Ska Robertsfors få tillgång till en ambulans på helgerna?
 
Kenneth Isaksson (M) lämnade idag in en interpellation till landstingsfullmäktige för att få svar från landstingsstyrelsens ordföranden Peter Olofsson (S) om han tycker att det är patientsäkert att boende i Robertsfors inte har någon ambulans på helgerna och om orten? Isacsson vill även veta om Socialdemokraten Olofsson kommer att agera för att få till en lösning för att Robertsfors ska ha även ambulans på helgen.
 
         Alla Robertsforsbor ska kunna känna sig trygga och säkra även på helgerna och veta att det finns en stationerad eller bemannad ambulans i närheten ifall något skulle ske, menar Kenneth Isaksson (M) i en kommentar.
 
 
 
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Ska Robertsfors få tillgång till en ambulans på helgerna?
Under hösten 2011 och våren 2012 har ambulansen i Robertsfors varit hotad av nedläggning och istället bemannas med en ambulans från Skellefteåstationen. Detta förslag väckte protester från Skellefteås sida. Resultatet blev att en ny uppgörelse mellan Västerbottens läns landsting och Robertsfors kommun trädde i kraft i april 2012. En ny ambulansorganisation gjorde att ambulansen fick finnas kvar efter att ha varit nedläggningshotad. Problemet är, att trots det nya avtalet får Robertsfors inte ha någon ambulans på helgerna, utan endast under veckodagarna. Det medför en stor otrygghet och osäkerhet för alla ortsbor.
Idag finns det 2 orter i kommunen som ambulansen åker ifrån. Som tidigare finns den ena ambulansen placerad på centralorten Robertsfors och bemannas från Umeåstationen och den andra finns nu i Ånäset och bemannas från Skellefteåstationen. 
 
Med hänsyn till ovanstående ställer jag mina frågor till landstingsrådet Peter Olofsson (S):
 
1. Tycker du att det är patientsäkert att boende i Robertsfors inte har någon ambulans på helgerna?
2. Anser du inte att boende i Robertsfors ska ha tillgång till ambulans även på helgerna?
3. Kommer du att agera så att Robertsfors kommer att få tillgång till ambulans även på helgerna?
 
 
Kenneth Isaksson (M)
Landstingsfullmäktigeledamot
 
 
 
 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Mer från Alliansbudgeten

Av , , 2 kommentarer 5

 

I går så presenterade Alliansens sitt budgetförslag. En budget för mer sjukvård i hela länet. Hela budgetförslaget finns att läsa här
 
 
Några mediaklipp från gårdagen:
I gårdagens Västerbottensnytt kommenterade jag Allianens budgetförslag:
 
 

 
 
 

Läs även i Folkbladet här om mina kommentarer till landstingets kommande ekonomiska utmaningar.