Debatt med (S) om förslaget till ev ny skatteutjämning

Av , , 2 kommentarer 5

Igår så debatterade jag och landstingsstyrelsen ordförande Peter Olofsson (S) i P4 Västerbotten kring vad konsekvenserna skulle bli om förslaget till ny skatteutjämning skulle bli verklighet. Förslaget innebär att landstinget tappar 320 miljoner kronor. En enorm utmaning att klara av i en redan idag mycket tuff situation. I det läget har jag sagt sen tidigare att en skattehöjning inte går att utesluta, detta i kombination med fortsatt översyn hur det går att göra sjukvården mer kostnadseffektiv. Förhoppningsvis blir konsekvenserna av förslaget inte 320 miljoner men det finns all anledning att ha beredskap för det. En dialog som jag gärna har över blockgränserna. 

Besök på Kardiologen

Av , , Bli först att kommentera 1

I går gjorde jag ett verksamhetsbesök på Kardiologen där jag möttes upp av den medicinska chefen Krister Lindmark. Under min förmiddag fick vi tillfälle att prata igenom många intressanta frågeställningar om vilken skillnad ett gott ledarskap gör i vården. Ett gott ledarskap skapar delaktighet i förändring och gör så att vården ständigt utvecklas där utgångspunkten är att vården är till för medborgarna.

Kardiologen som är en del Hjärtcentrum har under många år jobbat med hur vården kan utvecklas och hur patienten ska hamna i fokus vilket var mycket intressant att få lyssna och lära mig mer om. Så ett stort tack till Krister som delade med sig av det goda arbetet som bedrivs på Kardiologen och Hjärtcentrum!

Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?

Av , , 1 kommentar 3

I dag har jag lämnat i en interpellation till nästa landstingsfullmäktige där jag vill ha svar från Peter Olofsson (S) om hur han tänkt lösa läkarbristen inom primärvården. I dag är var tredje distriktsläkartjänst vakant vilket är ett mycket stort problem för verksamheten men även något som drabbar den enskilde patienten med sämre kontinuitet.

 
Här nedan är pressmeddelande och interpellationen:
 
Pressmeddelande 120827: Sandström (M): Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Moderata oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström lämnade idag in en interpellation där han vill ha svar på frågor om hur läkarbristen i primärvården ska lösas. För tillfället är var tredje distriktsläkartjänst inte tillsatt. Problemet är något som måste få en lösning på annars är det något som i slutändan påverkar den enskilda patienten med risk för sämre vård säger Sandström (M) i en kommentar.
 
Interpellationen kommer att besvaras på landstingsfullmäktige 18 september av landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S).
 
 
Interpellationen i sin helhet
 
 
Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Under lång tid har läkarbristen inom primärvården varit ett mycket stort problem. De senaste åren har vakanserna av distriktsläkartjänster legat runt 25-30 procent. De senaste åren har siffran stigit ytterligare och nu är var tredje läkartjänst inom primärvården är vakant. Problemet är som störst i inlandet men problem finns även i Skellefteå.
 
Många av vakanserna löser vårdcentralerna med dyra stafettläkare. En kostnad som även den har ökat det senaste året vilket urholkar vårdcentralernas budget ännu mer. Många stafettläkare innebär även stor risk för försämrad vårdkvalitet då kontinuitet blir sämre.
 
Primärvårdens situation blir inte lättare av att 15 000 nya besök ska flyttas över från slutenvården inom ramen för Projekt balans, en ytterligare pålaga som ökar arbetsbördan ännu mer.
 
 
 
Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
Hur ska läkarbristen i primärvården lösas?
 
Vilka konsekvenser ser du att den stora läkarbristen innebär för patienterna och för primärvården?
 
Är det rimligt att primärvården ska klara av 15 000 nya besök då var tredje läkartjänst inte är tillsatt?
 
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
 

Mycket bra träff med Regionledningen i Skåne

Av , , Bli först att kommentera 2

I torsdag och i fredags förra veckan besökte jag tillsammans med en delegation från landstinget i Västerbotten Skåne för en träff med deras sjukvårdsledning. Under träffen fick vi till bra diskussioner bland annat om kring kritiska framgångsfaktorer för regionen, hur en annorlunda resursfördelning för primärvården fungerar i Skåne samt bra exempel på Lean-arbetet på SUS.

 
Besöket var ett återbesök då Skåne var på besök i Västerbotten i början av året. Att ha ett fungerande samarbete och dialog mellan de olika sjukvårdsregionerna är viktigt för att lära och byta erfarenheter mellan varandra. Utmaningarna som sjukvården står inför är trots allt rätt lika även om storleken skiljer dem åt.

Ny tandakut i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Den 1 september öppnar Folktandvården Västerbotten en akutklinik i Umeå, Tandakuten Umeå. Mottagningen håller till i ombyggda lokaler i Tandläkarhögskolan vid Norrlands universitetssjukhus. Kliniken bemannas av personal från Folktandvårdsklinikerna i Umeå. Syftet med Tandakuten är att akuttandvård ska vara enkelt att nå och att patienterna ska slippa långa köer. Kliniken är öppen för alla vuxna med akuta tandbesvär och tanken är att det ska gå att komma samma dag som man har besvär. Jag tycker det är en bra satsning som ökar tillgängligheten för tandvården så jag kommer att följa den här satsningen med stort intresse.
 
För mer information se www.vll.se/folktandvarden

Tillslut är även landstinget i Västerbotten på banan

Av , , Bli först att kommentera 8

Sedan 2002 har fackförbundet Vårdförbundet drivit frågan om att införa vårdchocaher som ett stöd till de patienter som behöver stöd utanför sjukvården för att undvika regelbundna inläggningar. Tanken är att specialutbildad vårdpersonal ska hjälpa till och lotsa och identifierade patienter som behöver särskilt mycket stöd eller vård. Det kan till exempel vara så att patienten ringer till denna vårdlots och frågar om något istället för att komma in genom akuten och bli inlagd. Det tas helt enkelt ett helhetsgrepp om patienten dels sjukdomen men även kontakt med kommunerna. Allt handlar om att undvika onödiga kontakter med sjukvården och icke nödvändiga inläggningar på sjukhuset.
 
Under förra året motionerade jag om att även landstinget i Västerbotten borde införa den här modellen.  Även sedan tidigare har det väckts förslag om att ta lärdom av den här modellen som funkat mycket bra.
 
När försöket prövades i Stockholm läns landsting kunde de se att på bara 6 veckor ökade den skattade livskvalitet med 30 procent. Andra erfarenheter från försöket i Stockholm var att kostnaderna för denna vårdgrupp sjönk med 57 procent. Kostnaderna för akutvård sjönk med 40 procent.
 
Nu 10 år senare kommer så landstinget i Västerbotten på banan och ska införa vårdsamordnare. Det är exakt samma sak som vårdcoacher. Självklart är det glädjande att den Socialdemokratiska majoriteten i landstinget valt att lyssna på andra som lyft fram det här exemplet som mycket bra.
 
För landstinget i Västerbotten handlar det om cirka 1 500 patienter per halvår som omfattas av de kriterier som ställs upp. Av dessa har 170 patienter erbjudits extra stöd av de hittills sex anställda vårdsamordnarna. En mycket bra början.
 
I de utvärderingar som måste ske om något år tror jag att det här kommer visa sig enormt positivt av såväl patienter som sjukvården.
 

Landstingets personalpolitik måste bli bättre

Av , , Bli först att kommentera 8

Personalen inom sjukvården är helt avgörande för att kunna erbjuda god och patientsäker vård. Bristen på läkare och sjuksköterskor är redan idag ett stort problem såväl på länets sjukhus men även inom primärvården. Länet har dessutom ett universitetssjukhus för hela Norrland som ska ansvara för den högspecialiserade vården för hela regionen. Detta ställer givetvis extra krav.

Den personalpolitik som den Socialdemokratiskt styrda majoriteten fört under en mycket långt har inte fokuserat på att ta tillvara på den kompetens som finns och inte heller lyssnat på kritik. Idag känner många medarbetare att de har ett för högt arbetstempo, stress, oro samt en löneutveckling som är minimal över tid samt att specialistutbildning lönar sig dåligt. De senaste månaderna har även sjukskrivningarna ökat vilket visar på att situationen blivit värre. Även om de flesta älskar sitt jobb och känner att man gör skillnad är känslan trots allt att inte orka med.

Att situationen ser ut som den gör idag är resultatet av en negativ utveckling som pågått under en längre tid. En utveckling som måste brytas. Personalen är den viktigaste resursen som sjukvården har för att kunna erbjuda en god och patientsäker vård. Frågan är om de styrande Socialdemokraterna ser allvaret i situationen.

(denna text publicerades som en insändare i lördagens Folkbladet)

Verksamhetsbesök på Ögonkliniken

Av , , Bli först att kommentera 5

Produktionsflöde på Ögonkliniken
 
I veckan besökte jag för andra gången den här mandatperioden Ögonkliniken vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) för att ytterligare lära mig mer om verksamheten där men framför allt studera hur de det senaste året jobbat med att utveckla verksamheten. Ögonklinken vid NUS har trots att de är i sammanhanget är en liten klink har de runt 30 000 patienter och utför 3 300 operationer varje år. Hälften av remisserna kommer från primärvården den andra hälften från optiker. Ögonklinken är en verksamhet som de senaste 10-15 åren har mångdubblat sin effektivitet och produktivitet samtidigt som den medicinska kvaliteten ökat.
 
Att jag gjorde ett återbesök på Ögonkliniken var främst för att studera och lära mig mer om hur de jobbat med sin verksamhetsförbättring genom Lean. Lean som i grunden handlar om ständig verksamhetsförbättring genom flödesförbättringar är lika aktuell för industrin som den är för sjukvården. Alla företag och organisationer har processer de jobbar med och genom att studera dem och se hur de går att förbättra är något som leder till högre kvalité och ökad produktivitet. Mitt perspektiv som politiker handlar lika mycket om patienten hamnar i centrum i den processen som att genom en verksamhet som jobbar systematiskt med ständig verksamhetsförbättring blir bättre.
 
Ögonklinikens Lean-arbete ingång i arbetet med Lean var att få bättre flyt med operationerna. Det var något som uppnåddes med bättre flödesanalys före, under och efter operationerna i kombination med daglig styrning. Effekterna blev så positiv så att med samma flödestänk genomförde de även Lean-konceptet för mottagningsverksamheten som även det blivit väldigt positivt. En viktig framgångsfaktor har varit att visualisera och få översikt över planering och över operationerna som ska utföras. Riktigt kul att se allt det positiva!
 
Jag kände mig väldigt nöjd med mitt besök och det var väldigt kul att få ett mycket bra och positivt exempel på hur framgångsrikt Lean varit. Ett stort tack till verksamhetschef Mikael Andersson som berättade mer om Ögonklinkens framgångsrika arbete. 

200 dagar av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 8

 
I dag firas 200 dagar av ockupation av sjukstugan i Dorotea. Bakgrunden är som bekant S-majoritetens i landstingets beslut om att stänga ner akutvårdsavdelningen vid sjukstugan och avveckla ambulansen i Åsele. Ett beslut som väckte Doroteabornas ilska och ledde sedan till ockupationen av sjukstugan. Nu har ockupationen pågått i 200 dagar i oförminskad kraft. Från Moderaterna och Alliansen har vi visat vårt stöd för deras krav. Krav som i Alliansens budgetförslag inte var svårt alls att finansiera genom att spara på annat.
 
Just nu pågår en namninsamlingen för att få tillstånd en folkomröstning där det krävs att alla länsbor ska kunna få tillgång till sjukvård i hela länet. Hela rimliga krav som jag tycker att Socialdemokraterna i länet borde välja att hörsamma. Trist att de inte ens väljer att lyssna och faktiskt våga ändra och göra om ett felaktigt beslut.
 
 

Hyllning och morgonens goda skratt

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Dagens blogg tänkte jag dedicera till alla de som kämpar för mänskliga fri- och rättigheter och möjligheten för yttrandefrihet i Vitryssland. Ni gör ett fantastiskt och viktigt arbete!
 
De flesta har säkert uppmärksammat den diplomatiska kris som uppstått mellan Sverige och Vitryssland. Dels kring att den svenska ambassadören blev hemskickad på oklara grunder sen även PR-byrån Studio totals nallebjörnsbombning med budskap om yttrandefrihet. Något som retade upp den hårdföre diktator Aleksander Lukashenko något enormt. Denna diplomatiska konflikt har fått enormt internationell genomslag och intresserat alla de stora nyhetsbyråerna runt om i världen. Rätt kul att svenska nallebjörnar kan få så stor uppmärksamhet.
 
Så till ett humoristiskt inslag i denna konflikt. Här nedan är det brev som Studio total skickat till svar på KGB inbjudan att inställa sig för förhör:

 

A letter to Aleksander Lukashenko

Dear Aleksander Lukashenko

It’s been a month since we flew over your capital to drop teddybears and weeks since our last letter to you, so we thought it’s time we got in touch again. A lot has happened. You have fired two of your highest ranking Generals, talked a lot about us on Belarusian TV and even invited us to visit your KGB in Minsk. Flattering as it is for a small advertising agency to get this kind of attention from a real live dictator (especially since there are not so many of you bona fide dictators left) there are some details we need to discuss.

* Firstly, the invitation from KGB only tells us to come to Minsk "within 10 days" or we’ll "face two years correctional work". It doesn’t say why we are summoned. Actually, threatening someone with correctional work if they don’t accept your invitations is considered bad manners. But we get it. You and your KGB are old fashioned. I mean, you’ve been summoning people for like a hundred years without reasons. Hell, you’ve executed people without reasons. Anyway. This is actually not a major issue, just a suggestion for next time.

* Secondly, we have the question of were we should meet. We’d planned on the swedish embassy. Neutral ground, diplomatic immunity, all that. Then, in a sudden spat of bad temper, you deported our ambassador and shut down the embassy. Again Alexander- it’s ok! Everyone can have a bad day. But then you changed the meeting place to KGB headquarters- "Amerikanka" as the Belarusians call it. We do not want to fuzz, but to change the location from the cozy back garden of an embassy to a concrete bunker where people have been tortured for a hundred years does not seem a fair replacement.

* Thirdly there is the issue of our demand for immunity. Your response to this has been that we shall be treated with the "same justice that KGB treats all suspects, witnesses and victims." Might we guess that is your sense of humor? Anyway it sure sounds funny to assure to be treated at all by a police force that is ranked as Europe’s most corrupt and brutal by organizations such as Amnesty International. "That’s equal treatment for you" as Stalin said when he burned down the entire village.

* Fourthly, and this is actually sort of serious, we have received a number of threatening mails and phone calls. There has been hacking attacks on our email system and all the trails leads to…the KGB. Of course, again, you will think "whats the problem?". Isn’t that normal procedure to threaten or torture someone when they badmouth the dictator? Yet however crazy this might seem, this is all new to us. In Sweden the police is not allowed to either threaten, kill or torture people.

To sum it up, all these small issues have made us lose our  appetite to come and visit you. Still we DO feel bad for making people laugh at you and your super-expensive air defense. So what could we do? Then it hit us. Why don’t YOU come and visit US? So:

Studio Total hereby proudly invites the Dictator Aleksander Lukashenko to our house in Skåne, Sweden. We will arrange and pay for lodging,  food, taxis and all that. We will also, as we promised, tell you everything you want to know on how to cheat your expensive air defence systems.

Our only demands is that you behave as politely as you can. (No threats of torture and the likes) and that you release all the political prisoners in Belarus. We’ve enclosed a list of 15 of them below this letter. There are of course many more of them, but we’l sort that out later.

We’ve also spoken to the swedish foreign office about sponsoring your air ticket. They couldn’t promise anything- "It normally doesn’t work that way" they said, and of course you’ll agree. But Hey! How about forgetting how things normally work for once. I mean, you’ve been dictator now for what, 20 years? And what did that bring you? A lot of sweaty handshakes, people laughing at you and the serious possibility to go down like Kadaffi if you continue threatening and jailing everyone that disagrees. Anyway, if the foreign office doesn’t pay up, we will. That’s our promise! Now I’m sure people will say that we try to make fun of you. That’s not true, and anyway, you are much better at that than we could ever be. So what do you say? Will you come and see us?

Best Regards
Studio Total

PS. Notice how we didn’t use any threats at all. No "putting you in a camp if you don’t respond within five days". And that’s although our crime consists of dropping some cuddly teddybears while yours are  oppressing a country for 20 years. And finally, be sure to like us on Facebook well in time before the meeting!