Situationen på IVA allt mer besvärande

Av , , 2 kommentarer 6

Den senaste tiden har det varit mycket skriverier i media om personalsituationen på Norrlands universitetssjukhus Operationscentrum. Inom Operationscentrum finns intensivvårdsavdelning (IVA) och stora delar av NUS operationsverksamhet. Det har rapporterats om massuppsägningar som bottnat i att sjuksköterskor inte trivs på arbetsplatsen, dåligt betalt för det extra ansvaret det innebär att jobba där i kombination av ett väldigt högt arbetstempo. Det är inte heller bara på sjuksköterskesidan som det varit och finns problem utan även med bemanning av narkosläkare som har varit ett återkommande problem.
 
Jag har själv vid ett flertal tillfällen varit såväl och pryat på IVA och operationsavdelning, med sjuksköterskor och läkare, dessutom har jag vid flera tillfällen besökt och pratat med chefer och ledningen. Jag vill framhålla att allt inte alls är lika dystert som det framhålls i tidningarna. Mycket som sker är väldigt bra och det finns många som verkligen gillar och trivs på sin arbetsplats. Inte för att den andra bilden är mindre felaktig, det som speglas i media är lika mycket sann. Det som främst sjuksköterskepersonal berättar för mig är just det som står i tidningarna om extremt högt arbetstempo och känslan att inte orka med. Något som inte är något nytt nu utan som pågått under en längre tid. När jag hör på de berättelserna kan jag verkligen förstå att då man känner så leder det till att man väljer att byta arbetsplats.
 
Det är inte min roll som förtroendevald politiker att komma med pekpinnar om hur arbetet ska vara eller inte vara på en arbetsplats. Det är en ledningsfråga och något för berörd arbetsplats. Som politiker skapar vi förutsättningar främst i form av ekonomi och långsiktig personalpolitik med karriärvägar och även attraktiv löneutveckling som uppmuntrar till specialistutbildning. Det är här som jag ser den stora bristen i det Socialdemokratiska styret. Under ett flertal mandatperioder har man inte lyckats göra de nödvändiga prioriteringarna som kunde ha skapat bättre ekonomiska förutsättningar och en personalpolitik som gjort att personal vill stanna i högre utsträckning inom Västerbottens läns landsting men även vidareutbilda sig. Då jag ser hur det fungerar på IVA känner jag att det att det i mångt och mycket är ett symptom av den S-politik som rått de senaste 12 åren. Om inte den negativa utvecklingen snart bryts börjar situationen bli riktigt bekymmersam inte bara för Operationscentrum utan även för hela NUS och regionsjukvården i Norrland!

Tillbaka efter semestern med fokus på en intensiv höst

Av , , Bli först att kommentera 5

 
Efter en härlig semester så känns det riktigt skönt att vara tillbaka efter semestern. Ska bli kul att komma igång med arbetet igen. Efter en intensiv vår i landstingspolitiken med bland annat Projekt balans, budget 2013-2015 och folkomröstningsfrågan så tror jag att hösten kan bli lika intensiv. Från Moderaterna och Alliansen sida kommer vi enträget fortsätta vårt arbete att visa på att det finns ett tydligt alternativ till dagens S-styre där vi politiskt vill skapa förutsättningarna för en bättre och mer rättvis sjukvård i hela länet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Ständigt nya framsteg inom sjukvården

Av , , 2 kommentarer 4

Något som är kännetecknade för sjukvården är den snabba och ständiga utvecklingen av nya mediciner och behandlingsformer. En utveckling som gör att vi idag kan bota sådant som vi förr bara drömde om. I dag behöver vi inte till exempel stanna fler veckor på sjukhus för en förhållandevis enkel åkomma utan kan på bara någon dag få åka hem.
 
Ett av de områden där utvecklingen gått väldigt snabbt de senaste 20 åren är inom mediciner för reumatiker. De nya biologiska läkemedlen kan göra att sängliggande patienter kan återgå till sitt jobb och har ett fungerande liv. Nu senast kom en nyhet att patienter med ledsbesvärsjukdomen reumatoid artrit får hopp om ett nytt piller som gör att hälften av den testgrupp som prövat den nya medicinen fått lindrigare symptom och därmed ett bättre liv. För de cirka 60 000 medborgare i Sverige som har reumatoid artrit kan den här medicinen gör stor skillnad i vardagen.
 
Den enda baksidan med den fantastiska utvecklingen av nya mediciner och behandlingsmetoder är den kostnad som finns kopplat till den. För många av de nya läkemedlen som kommer är de tio gånger bättre men samtidigt tio gånger dyrare. De pengarna måste på något sätt komma fram, vilket i sig är en jätteutmaning med återkommande prioriteringar och behov av ständiga effektiviseringar och förbättringar.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Västerbotten bäst i landet

Av , , 2 kommentarer 3

 

 
Västerbottens län har flest blodgivare i hela landet, visar siffror som TT tagit fram. Där finns mer än dubbelt så många blodgivare (41) per 1 000 invånare som i Västernorrlands län (19), som hamnar i botten i blodgivarrankningen. Det är väldigt glädjande att så många länsbor är blodgivare. Det har en oerhörd stor betydelse för sjukvården att det finns tillgängligt blod för exempelvis operationer.
 
Jag är själv blodgivare och har varit det i över 10 år. Trots att Västerbotten är bäst i landet behövs det ständigt fler blodgivare. Du gör skillnad. För mer information om hur du kan bli blodgivare klicka här.
 

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Spelberoende klassas snart som en beroendesjukdom

Av , , 4 kommentarer 4

 
Socialstyrelsen är nu på väg att ändra så att även spelberoende räknas som en sjukdom. I dag uppskattas cirka två procent av befolkningen lida av spelmissbruk. Den siffran kan jämföras med att cirka fyra procent av befolkningen beräknas lida av alkoholism. Förändringen innebär då att spelberoende kommer att få rätt till samma vård enligt socialtjänstlagen. Även i sjukvården kommer spelmissbruket att behöva få ett nytt fokus.
 
Moderaterna har sedan tidigare drivit på för att även NUS som enda universitetssjukhus som inte har ett beroendecentrum ska inrätta ett sådant. Även spelmissbruk passar utmärkt att behandla inom en sådan centrumbildning.

4 kommentarer
Etiketter: ,

Hårt slag mot Röda korsets frivilligverksamhet

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Socialstyrelsen gör nu nya tolkningar av regelverket för möjligheten för medicinsk utbildad personal att delta i Röda korsets frivilligverksamhet för första hjälpen. Förr har det gått bra att första hjälpen inte räknas som sådan sjukvård som måste journalföras om den getts av utbildad personal. Nu vill Socialstyrelsen att detta omprövas. Detta innebär ett hårt slag mot t.ex. Röda korset som erbjuder frivillig första hjälpen vid t.ex. idrottsevenemang eller festivaler då de måste tacka nej till att utbildad vårdpersonal deltar.
 
Visst är det rimligt att den vård som ges av utbildad vårdpersonal ska journalföras men det är viss skillnad att ge första hjälpen eller lätt omplåstring vid en fallskada på en festival jämfört med att stå och ta emot en patient vid akutmottagningen. Frivilliginsatser som t.ex. Röda korset erbjuder är sådant som måste uppmuntras och inte försvåras.