Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp?

 

Runt om i landet pågår en satsning på att börja bygga upp och stärka upp den geriatriska (sjukvård för äldre/läran om ålderdomens sjukdomar) kompetensen inom sjukvården. I Västerbotten som har haft en välfungerande verksamhet med många vårdplatser sker däremot en kraftig nedmontering från den styrande sosse-majoriteten. Från Alliansen drev vi på att den här kraftiga försämringen drabbade de mest sjuka äldre alldeles för hårt. Moderaterna och Alliansen ser hur förändringen sker i samhället med allt fler äldre ställer högre krav på en välfungerande sjukvård för äldre. Därför ter sig den omvandling som sker nu inom sjukvården för äldre i Västerbotten som en konstig omställning sett till hur resten av landet satsar och hur demografin förändras med tiden. Utifrån detta ställer nu Allinasen i Västerbotten följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
 
 
Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp?
 
 
Geriatrik omfattar en bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid akuta och kroniska sjukdomar samt rehabilitering. I Västerbotten är det geriatriska sjukvårdsarbetet samlat under Geriatriskt centrum. Centrumet arbetar med att vara en del i det akuta och planerade flödet för patienter mellan akuten, övrig specialiserad sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Insatserna omfattar diagnostik, behandling, omvårdnad samt rehabilitering i slutenvård och i öppenvård. Arbetssättet är huvudsakligen teambaserat och har patientens individuella behov i fokus.
 
Geriatrisk kunskap är extra viktig i all vård för äldre för att få en god sammanhållen sjukvård av hög kvalité
 
Det senaste året har den geriatriska slutenvården kraftigt reducerats i antalet vårdplatser. Även det ansvar geriatriker hade för vissa särskilda boenden har försvunnit. I resten av landet sker däremot en kraftig uppbyggnad av den geriatriska vården. Satsningen sker utifrån den förändrade demografin som gör att befolkningen lever allt längre.
 
  • Varför nedmonterar landstinget i Västerbotten sin geriatrik då stora delar av landet rustar upp?
  • Då befolkningen i Västerbotten blir allt äldre är det då rätt att minska den geriatriska vården?
  • Hur blir vården för de äldre bättre då geriatriken minskar?

 

Etiketter: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.