Studieresa till Tyskland

I dag åker jag ned till Tyskland och staden Essen för att studera den protonkanon de är i slutfasen av att bygga upp där. I Sverige uppförs just nu en liknande anläggning i Uppsala under namnet Skandionkliniken. Där är det tänkt att alla medborgare i Sverige som har behov av protoncancerbehandling ska skickas i framtiden för att få sin behandling. Uppförandet sker i samverkan med alla åtta universitetssjukhuslän.
 
Resan gör jag tillsammans med direktionen för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling och det tillhörande tjänstemannarådet. Det ska bli spännande att få lära sig mer om de patientprocesser de jobbar med där hur de ska samverka och tänkt kring flöden i anläggningen. Det ska bli minst sagt mycket lärorikt.