Moderaterna vill ha allmän vaccinering för rotavirus

Moderaternernas fullmäktigegrupp lämnade idag in en motion till landstingsfullmäktige om att de vill införa en allmän vaccination för rotavirus. Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka hos små barn, såväl i Sverige som globalt. Magsjuka, där en stor del är orsakade av rotavirus, är en av de vanligaste sökorsakerna inom barnakutsjukvården. Av barn yngre än 5 år som behöver slutenvård p.g.a. magsjuka står rotavirusinfektion för 50-70% av fallen.
 
Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström säger i en kommentar att en vaccination skulle minska behovet av sjukhusvård samt ge en ökad samhällsvinst med färre sjuka barn och föräldrar.

 

 
För mer information om rotavirus:
 
 
Hela motionen i sin helhet:
 
Inför vaccination för rotavirus
 
Rotavirus är den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka, s.k. gastroenterit (GE), hos små barn, såväl i Sverige som globalt. I Sverige är dödsfall ovanliga och mindre än fem barn har avlidit till följd av rotavirus under de senaste 10 åren.
 
Det finns många olika typer av rotavirus, men det är ett fåtal av dessa som står för huvuddelen av sjukdomsbördan.
 
Viruset är mycket smittsamt och i princip alla människor smittas tidigt i livet av denna infektion. Immuniteten efter genomgången infektion är ganska dålig och man kan därför drabbas av rotavirusinfektioner flera gånger under livet. Risken för svår sjukdom är dock störst första gången man drabbas, vilket ofta är under det första levnadsåret.
 
Magsjuka, där en stor del är orsakade av rotavirus, är en av de vanligaste sökorsakerna inom barnakutsjukvården. Av barn yngre än 5 år som behöver slutenvård p.g.a. magsjuka står rotavirusinfektion för 50-70% av fallen.
 
Sjukdomen påverkade också barnens familjer. Rotavirus utsöndrades hos minst en ytterligare familjemedlem i ca hälften av de undersökta hushållen. Familjemedlemmar eller andra vårdgivare till barnet var borta från sitt jobb i snitt fem dagar per barn, varav ca 4 dagar p.g.a. barnets infektion och 1 dag p.g.a. av vårdgivarens egen infektion.
 
Båda vaccinerna minskar risken för svår rotavirus-maginfluensa och behovet av sjukhusvård kan minska med hela 90%
 
Det viktigaste målet med vaccination är inte att utradera rotainfektioner från samhället utan att skydda mot måttlig till allvarlig rotainfektion och på så sätt minska behovet av sjukhusvård, komplikationer och dödsfall.
 
Kostnaden för vaccinet har uppskattats till ca 500 kr per dos.
 
 
 
Utifrån ovanstående yrkar vi:
 
Att Västerbottens läns landsting inför vaccination för rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
 
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)            Liv Granbom (M)
Oppositionslandstingsråd                    Fullmäktigeledamot
 
Göran Hahlin          (M)                   Andreas Löwenhöök (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Annica Nilsson (M)               Anna-Karin Jonsson Berg (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Isac Öberg (M)                   Lena Riedl (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 
 
Kenneth Isacsson (M)             Agneta Nilsson (M)
Fullmäktigeledamot               Fullmäktigeledamot
 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.