Nya regler för tvång inom vården

Av , , 2 kommentarer 6

 

Regeringen och Socialdemokraterna är överens om att införa en ny lag som gör det möjligt för vårdpersonal att ta till tvångsåtgärder i vården av dementa. En förändring som är välkommen då det inte är rimligt att personal i demensvården måste besluta om de måste bryta mot lagen eller inte för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att ta till tvång inom demensvården är inte bara nödvändigt emellanåt för att skydda personalen men även den enskilde brukaren som kan skada sig själv och sin omgivning. Även psykiatrin har samma etiska avvägning att hantera dagligen där liknande problematik finns. Som det fungerar idag är det inte hållbart därför känns den kommande lagförändringen välkommen som beräknas träda ikraft 1 januari 2014.

 

Läkarbristen i Sverige?

Av , , 6 kommentarer 3

Ny statistik från OECD visar på att Sverige ligger över Europagenomsnittet i läkartäthet. Men svenskarna går mer sällan till doktorn än andra européer. Statistiken visar att Grekland har överlägset flest läkare per invånare i Europa. Med 6,1 läkare per 1 000 invånare har Grekland nästan dubbelt så många som EU-genomsnittet, som är 3,4. Med 3,8 läkare per 1000 invånare ligger Sverige på delad tredjeplats i läkartäthet, och Sverige tillhör också de länder där antalet läkare har vuxit mycket under 2000-talet.
 
När det gäller antalet läkarbesök per invånare ligger Sverige däremot bland de lägsta i Europa. Med 2,9 läkarbesök per person och år ligger vi på mindre än hälften av EU-genomsnittet, som är 6,3. Endast Cypern redovisar en lägre siffra. I andra ändan av skalan ligger några östeuropeiska länder med 11–12 läkarbesök per person och år, följda av Tyskland och Belgien.
 
OECD:s statistik väcker många frågor kring hur sjukvården i Sverige är organiserad. Finns inga enkla svar eller slutsatser. Jag tycker att statistiken är ett viktigt inlägg i debatten hur framtidens sjukvård ska organiseras och hur behovet av fler läkare kommer att öka om konsumtionen av sjukvård blir mer likt Europa.

Vad ska det stå på valsedeln?

Av , , 7 kommentarer 8

I går hade Västerbottensnytt ett inslag där jag med fler landstingspolitiker kommenterade frågeställningen om vad det ska stå på valsedeln inför den stundande folkomröstningen. Det är ingen enkel fråga som kräver mycket eftertanke. Utifrån hur lagstiftningen är formulerad ska frågeställningen även kommuniceras med initiativtagarna. Däremot är det landstingsmajoriteten som med enkel majoritet kan fastställda den slutgiltiga frågan. Det som finns med i namninsamlingen handlar dels om rättvis sjukvård i hela länet men mer konkret är det formulerat kring vårdplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele. Jag tror att för att det ska bli en tydlig frågeställning som det går att svara ja eller nej på ska det vara så tydligt som möjligt. Då bör frågan handla konkret om huruvida akutvårdplatserna vid Dorotea sjukstuga ska återinföras en ambulans i Åsele.

Projekt balans ger inte effekt för ekonomin i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 5

 

I dag har VK en artikel där jag och landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) kommenterar den senaste ekonomirapporten. Vi har minst sagt olika bild på hur det går för landstinget. Sedan delårsbokslutet så har kostnaderna ökat med 40 miljoner för sjukvårdsverksamheten. Att siffrorna går åt det hållet blir extra anmärkningsvärt då det med alla besparingar inom Projekt balans ska gå åt andra hållet med en ekonomi i balans. Här behövs ett omtag för att börja på allvar att få ekonomi i balans. Som sossarna styr landstinget nu verkar inte ge den effekt som behövs.

 

Landstingets ekonomi försämras ytterligare

Av , , Bli först att kommentera 3

Trots alla förändringar inom ramen för projekt balans så förbättras inte ekonomin i landstinget. I senaste rapporten för oktober månad försämras ekonomin ytterligare mot tidigare prognoser. Det som är mest kritiskt är att den socialdemokratiska ledningen inte lyckas förändra sjukvårdens löpande kostnader vilket var det mest centrala i projekt balans. Nu pekar hela årets underskott för sjukvården på ett underskott på 121 miljoner. Det är en försämring mot delårsbokslutet som visade på ett underskott på 80 miljoner.

 
Från revisionen påtalades det innan sommaren att den politiska ledningen bör återkomma med ytterligare åtgärdspaket för att få rätsida på ekonomin vilket sossarna inte valde att lyssna på. Nu är den stora frågan hur S ska hantera att ekonomin fortsätter att försämras trots alla smärtsamma åtgärder inom projekt balans.

Äldre i fokus på landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var det landstingsfullmäktige där långt ifrån alla viktiga ärenden hann diskuteras men av dem som kom upp för debatt var frågan om vården för de äldre den som blev den tyngsta. Från Moderaterna och Alliansen hade vi ställt frågan till sossarna om varför de nedmonterar den geriatriska vården för de mest sjuka äldre medan resten av landet rustar upp. Från sossehåll hävdade man att det inte var antalet vårdplatser som var det viktigaste utan innehållet i vården. Förvisso sant men då situationen är den att det råder överbeläggningar på geriatriken samt att då inte den avdelningen kan ta emot patienter så skapar det flaskhalsar för andra vårdavdelningar. Exempelvis kan ortopedvårdavdelningen ha flera patienter som borde vårdas på geriatriken men blir kvar där. Något som i sin tur gör att ortopeden får svårt att klara sin ordinarie verksamhet.  På så sätt har antalet vårdplatser betydelse, så länge inte flödet av patienter fungerar som det ska på sjukhusen är det svårt att så kraftigt reducera vårdplatser. Från moderaterna och Alliansen tillför vi mer resurser till 5 % fler vårdplatser för att klara av att de flaskhalsar som uppstår och råda bot på överbeläggningarna som är av de vårdplatser som finns idag.

Vården för de mest sjuka äldre

Av , , 2 kommentarer 6

I dag är det gruppdag för alla fullmäktigegrupper inför morgondagens landstingsfullmäktige. Under dagen diskuteras ärenden inför morgondagen. En av många frågor som kommer att debatteras är Alliansens interpellation om varför sossarna nedmonterar geriatriken i länet då resten av Sverige försöker att rusta upp.
 
Det senaste året har den geriatriska slutenvården kraftigt reducerats i antalet vårdplatser. Även det ansvar geriatriker hade för vissa särskilda boenden har försvunnit. Att ha särskilt kunskap om äldres sjukdomar och sjukdomstillstånd är viktigt i en sjukvård där allt fler blir äldre i vårt samhälle. Därför ter sig den prioritering socialdemokraterna i länet valt att gjort som rätt märkligt. Det ska bli intressant att höra vad de har haft för grund för hur de prioriterat.    

Ett enda nummer till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag har jag lämnat in ett förslag om att införa ett enda nummer som kontakt med sjukvården i Västerbotten. Här nedan är pressmeddelandet och själva motionen där förslaget presenteras.

Pressmeddelande 121116: M: gör det enklare att komma i kontakt med sjukvården

Moderaterna Oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström har idag lämnat in ett förslag till landstingsfullmäktige där han vill göra kontakten med sjukvården i länet enklare. Han föreslår att sjukvården i länet får ett enda nummer att ringa då man som länsbo vill ha kontakt. I dag upplever många länsbor att det kan bli rätt krångligt vart man ska ringa, om det är tillexempel till sjukvårdsrådgivningen eller sin egen vårdcentral. Att inte sjukvårdsrådgivningen kan boka in på berörd vårdcentral är även det något som gör det krångligt och svårt att förstå som patient.  

Om all telefonkontakt med vården istället lades över till ett enda nummer, nämligen 1177, skulle krånglet minska och servicen öka. En stor samordningsvinst kommer att uppnås, eftersom nr.1177 ger samma vårdkonsultation som vårdcentralerna under sin telefontid. Såväl patient som landstinget skulle vinna i enkelhet och kostnad med en sådan lösning menar moderaternas Nicklas Sandström.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070-254 45 15

Motionen i sin helhet:

Ett enda nummer in till sjukvården – 1177

I dag har länsborna en rad olika telefonnummer för att söka kontakt med vården. Många länsbor söker i första hand upp numret till sin vårdcentral och ringer dit, andra ringer via landstingets växel eller provar att ringa direkt till önskad specialistläkare. Att hitta numret till sin vårdcentral är inte heller det enklaste då inte heller alla vet vart de ska gå.

En annan kontakt för att få vårdkonsultation som många länsbor känner till är sjukvårdsrådgivningens nummer 1177. De har idag inte möjlighet att boka in patienter till berörd vårdcentral.

Om all telefonkontakt med vården istället lades över till ett enda nummer, nämligen 1177, skulle krånglet minska och servicen öka. En stor samordningsvinst kommer att uppnås, eftersom nr.1177 ger samma vårdkonsultation som vårdcentralerna under sin telefontid. Såväl patient som landstinget skulle vinna i enkelhet och kostnad med en sådan lösning.

Akutnumret 112 kvarstår oförändrat med en sådan lösning.

Utifrån ovanstående yrkar jag:

Att     som enda ingång för telefonkontakt och tidsbokning med sjukvården i länet införs Sjukvårdsrådgivningens telefonnummer 1177
                                                  

 

SKL-beredning för Primärvård och äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag har jag sammanträde med SKL:s beredning för Primärvård och äldreomsorg.  Beredningen ska bland annat få information om det arbetet för stöd och riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. En av de mer intressanta punkterna är den utredning som SKL har gjort kring ersättningssystemet för vårdvalsmodellen. En gedigen genomgång som är en bra kunskapsöversikt över de olika modellerna som finns i de olika landstingen för ersättning för aktörerna inom primärvården. Rapporten finns att läsa här.

 

 

Utbildning för ”toppolitiker”

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I dag åker jag ner till Stockholm för att fortsätta min utbildning inom ramen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) för toppolitiker. Jag blev antagen till det nätverket i våras och nu arrangeras den andra och fyra träffar. Ska bli riktigt intressant och lärorikt att fortsätta utbildningen. Den här träffen har tema kommunikation och ska bli mycket givande.