Gott nytt år!

Av , , Bli först att kommentera 5

 
Detta år har minst sagt varit ett händelserikt år för sjukvården i länet. Socialdemokraternas genomförande av tuffa sparpaket utan konsekvensanalyser har minst sagt fått upp intresset för sjukvårdsfrågor i länet.
 
Jag tänker inte minst på Doroteauppropet som fått ihop över 24 000 namnunderskrifter för att genomföra en folkomröstning under nästa år om vården i länet. I Skellefteå har över 35 000 skrivit på listor emot de nedskärningar som sker där. På NUS har året som varit visat att en redan pressad personal har svårt att orka med ytterligare förändringar. Inte minst visar den personalsituation som varit på intensivvårdsavdelningen (IVA) under den här hösten på det. Under året har även landstingsdirektören slutat och en ny tar vid efter årsskiftet. Detta för att lyfta fram några av alla de händelser som skett under året.
 
Självklart har det hänt mycket positivt inom vården under det gångna året då tänker jag framförallt på all personal som finns i landsting. Personal som varje dag uträttar stordåd. Det är händelser i det små som gör stor skillnad i alla de runt 2 miljoner vårdtillfällen under ett år har skett inom sjukvården och tandvården.
 
En dag som denna går det dels att blicka bakåt men framförallt finns det skäl att skåda framåt. Nästa år väntar nya utmaningar men framförallt möjligheter.
 
Jag vill avsluta med att önska alla bloggläsare ett riktigt Gott nytt år! 
 

 

Märkliga begränsningar för akutbilen och brist på sunt förnuft

Av , , 1 kommentar 11

 

 
VK skriver idag om en händelse med en äldre farbror boende i Doroteabyn Riset som fick vänta i närmare två timmar på ambulans efter att ha ramlat ned från ett tak och skadat ryggen. Tanken var att ambulansen i Dorotea skulle komma till undsättning men fick dessvärre motorhaveri och en ambulans från jämtland fick istället rycka in. Den händelse visar rätt tydligt på hur orimlig sjukvården har blivit.
 
Om ambulansen hade funnits kvar i Åsele hade den fått ta den körningen men nu gör den ju inte det efter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tagit bort den. Ersättningen som ska täcka upp den är den rikskända akutbilen vid sjukstugan i Åsele. I det nyss nämnda enskilda fallet så hade man kunna tycka att akutbilen hade kunnat komma till undsättning då inte ambulansen kunde det. Nu har det av någon mycket konstig och märklig anledning införts kommunarrest på akutbilen. Helt orimligt enligt mig. Det skulle ha varit önskvärt att lite sunt förnuft hade funnits och akutbilen fick ta körningen till grannkommunen.  Bästa hade förstås varit om sele fick tillbaka sin ambulans hade den här diskussionen aldrig uppstått. 

 

Oerhört sorgligt besked med Britt-Maries bortgång

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag kom beskedet att Britt-Marie Lövgren har gått bort efter en tids sjukdom. Ett oerhört sorgligt och tråkigt besked. Under förra mandatperioden då jag jobbade som politisk tjänsteman i Umeå kommun lärde jag känna Britt-Marie. Jag kom att lära känna henne som en passionerad och engagerad politiker som brann för sin sak. Det är med stor sorg som hon nu har gått bort. Mina tankar går till Mats och hennes barn. 

360 miljoner mindre till sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4
 
I går kom så förslaget från regeringen kring den nya skatteutjämningen. Grunden till förslaget var den politiskt eniga utredning som föreslog de förändringar som nu ska genomföras. Den största förändringen för landstingen är att ersättning för vårdtunga grupper i kostnadsutjämningen försvinner vilket i det stora förklarar att landstinget i Västerbotten tappar 360 miljoner kronor. Pengar som idag inte finns att spara i vården.
 
Sett till Öppna jämförelser (SKL 2010-2011) är vården i Västerbotten 340 miljoner dyrare än riksgenomsnitt. Där sjukhusvården står för den största andelen av det. Så i jämförelser med andra landsting är vården i Västerbotten dyrare och det är svårt att hävda att allt handlar om att det skulle vara bättre kvalité i Västerbotten. För så är det inte. Att vården är så pass mycket dyrare än andra landsting är något som den Socialdemokratiska majoriteten får bära ansvar för då de inte tagit tag i ekonomin utan bara skjutit problemen framför sig. En av de förändringar som måste till nu i landstinget i Västerbotten med det nya förslaget till skatteutjämning är en omställning i kostnadsnivå som ligger i nivå med andra landsting. 

Frågan i den kommande folkomröstningen?

Av , , 3 kommentarer 8

I måndags presenterade Doroteaupproret sitt förslag till frågeställning inför den kommande folkomröstningen. De föreslår att frågan ska formuleras enligt följande:
 
"Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?"
 
Jag tycker spontant att frågan är bra och välavvägd till det medborgarinitiativet samlat ihop namn för. Den är inte helt olik den som vi från Moderaterna och Alliansen lyfte fram förra veckan. Det står i den lag som möjliggör en folkomröstning att frågan ska ske i dialog med initiativgruppen och det har vi från Alliansen mycket gärna. Frågan är hur socialdemokraterna tänker göra och hur de ser på den kommande frågeställningen?

Länsstyrelsernas framtid?

Av , , Bli först att kommentera 5
I dag presenterade utredaren Mats Sjöstrand sitt förslag om ny statlig regional förvaltning till regeringen. Sjöstrand föreslår att det ska finnas elva Länsstyrelser i Sverige från och med den 1 januari 2015.
 
Det jag kan bedöma av det jag hunnit läsa i utredningen så är den problemanalys som görs rätt välgrundad. Att det  mycket breda uppdraget som dagens 21 stycken länsstyrelser har leder till att många av dessa har för liten verksamhetsvolym inom ett stort antal områden. Utredningen lyfter fram att flera verksamhetsområden är så små att de sysselsätter betydligt färre än en årsarbetskraft på enskilda länsstyrelser. Liten omfattning innebär också svårigheter med att upprätthålla kompetens.
 
En av de mer allvarliga delarna som finns idag är det att då det finns 21 stycken olika myndigheter uppstår en rad olika tolkningar och beslut som står i strid mot varandra. Precis som utredningen lyfter fram måste det finns enhetlighet mellan de olika besluten i de olika länen annars hotas medborgarnas möjlighet till förutsebarhet och likabehandling inom rättstillämpningen.
 
Däremot slutsatsen att slå ihop dagens 21 till 11 finns det en rad olika problem med. Om inte annat geografin är en rätt stor faktor i det hela. Jag ska ner till Stockholm under morgondagen för att höra mer om utredningen och även då bilda mig en bredare uppfattning om hela förslaget. Ska bli intressant. 

Vården mer tillgänglig genom Internet och e-tjänster

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag lanseras en ny version av e-tjänsten Mina vårdkontakter med ett helt nytt utseende. Tjänsten mina vårdkontaker kommer därmed att fungera bättre i både mobiltelefoner och surfplattor. Till exempel kan man beställa tid, av- och omboka tid eller förnya recept hos sin mottagning eller tandvårdsklinik. Mina vårdkontakter används av fler än en miljon invånare runt om i Sverige. I Västerbotten har 15 % av befolkningen skaffat sig ett användarkonto och målet är att tjänsten ska växa ännu mer.

Att vården blir mer tillgänglig genom att e-tjänster på Internet utvecklas är mycket välkommet. Många gånger frågar jag mig varför den här utvecklingen kommer nu och inte för 5 år sedan men till slut så kommer det även till sjukvården vilket är mycket bra. Den här utvecklingen måste få fortsätta då den gör det enklare för den enskilde och ökar tillgängligheten

Det finns bättre lösningar för vården i Dorotea

Av , , 1 kommentar 8

I dag har landstingstyrelsen haft sammanträde och ett av ärende var ett avtal med Dorotea kommun angående tjänsteköp med landstinget. Avtalet handlar i korthet om att landstinget betalar för två äldreboendeplatser vid Bergvattengården (BVG) som är ett av äldreboenden i Dorotea. Detta har vi från Moderaterna och Alliansen tyckt varit en dålig lösning då det hade varit bättre att haft kvar akutvårdplatserna vid sjukstugan istället. Det hade möjliggjorts om Alliansens budgetprioriteringar hade blivit verklighet. Tyvärr blev det inte så och det skulle gå att finna betydligt bättre lösningar för vården i Dorotea. En nyhet för dagen var att Vänsterpartiet numera bytt sida och röstade för avtalsförslaget.
 
Yrkanden i sin helhet som Alliansen föreslog vid sammanträdet:
  
 
Yrkande
 
Punkt 4 avtal med Dorotea kommun om tjänsteköp
 
Motiv
 
Allians för Västerbottens hade i sitt förslag till landstingsplan och budget 2013-2015 en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan så görs andra prioriteringar och satsningar. Omfördelningar som skulle ha gett andra förutsättningar för landstingstyrelsens verksamhetsplan med budget.
 
De förutsättningarna hade medfört att de fyra akutvårdplatser som fanns vid sjukstugan kunde ha funnits kvar med en jourläkarkedja. Med Alliansens politik hade detta avtal aldrig behövts upprättas där nu vårdplatserna nu övergår till ett äldreboende och innebär en försämring av den vård som ortsborna erbjuds än vad som fanns tidigare.
 
Alliansen yrkar i och med detta avslag på upprättat förslag då vi inte anser något avtal med den här inriktningen behövs.
 

Uttalande om nya landstingsdirektören Anders Sylvan

Av , , 2 kommentarer 6

I dag har det presenterats Anders Sylvan föreslås bli ny landstingsdirektör. Anders har lång bakgrund i landstinget i Västerbotten främst som chef för kirugcentrum. Jag känner mig övertygad om att Anders med den bakgrund han har såväl tidigare inom landstinget samt den han nu har skaffat sig som sjukvårdschef på Gotland kan ta över stafettpinnen efter Jonas Rastad på ett mycket bra sätt. Det som har lyfts fram om honom är hans framgångsrika ledarskap och förmåga att hitta fungerade lösningar som håller på lång sikt. Jag vill önska honom stort lycka till i det nya jobbet där han har många stora utmaningar framför sig med bland annat kompetensförsörjningen av personal samt kunna få ordning på landstingets ekonomi.