Ambulerande husläkare

Förra veckan i landstingsfullmäktige behandlade mina partikollegor Liv Granbom och Andreas Löwenhööks motion om ambulerande husläkare. De ville att läkare ska kunna kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskild boende. Landstingsfullmäktige beslutade, genom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (44 röster), att avslå motionen. Alliansen röstade för ett bifall (27 röster).

 
Trots goda erfarenheter från andra delar av landet samt att det skulle kunna ge högre kvalitet för de äldre valde den styrande majoriteten av avfärda förslaget.
 
 
Motionen i sin helhet:
 
Ambulerande husläkare
 
Landstinget i Uppsala län påbörjade år 2000 en försöksverksamhet med ambulerande husläkare. Det är en läkarresurs som på initiativ av distriktssköterskan kan kallas in för att behandla akut sjuka äldre i hemmet eller i särskilt boende.
 
Försöksverksamhen utvärderades efter en sexårsperiod, 2006, med mycket positivt resultat. Utvärderingen visade att den mänskliga vinsten för de äldre var betydande. Hjälp i hemmet, färre ambulanstransporter, färre besök på akuten, ökad trygghet samt ökad nöjdhet över omsorgen i stort är värden som lyfts fram.
 
Sett ur ett ekonomiskt perspektiv så sparade landstinget i Uppsala drygt 40 miljoner kronor under försöksperioden. Detta i form av minskade kostnader för ambulanstransporter, inläggningar och diagnostisering. Därtill sjönk belastningen på ambulanssjukvården och akuten.
 
Mot anledning av de goda resultaten av försöket inordnades funktionen med ambulerande husläkare i ordinarie verksamhet 2006.
 
En utredning kring akuta transporter i Västerbottens läns landsting, från 2010-12-01, visar att ambulansverksamheten i länet är underdimensionerad i förhållande till behovet. Sedan dess har omstruktureringar gjorts som ytterligare har försvagat ambulansverksamhetens kapacitet, i till exempel Åsele. Behovet av kompletterande och avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet har med detta ökat.
 
Vår mening är att ett system med ambulerande husläkare i Umeå och Skellefteå, som effektiviserar ambulans- och akutsjukvården på dessa två orter, kan resultera i att resurser på lång sikt frigöras för att upprätthålla en fullgod ambulansverksamhet i hela länet.
 
Mot bakgrund av de mycket positiva resultaten från Uppsala och behovet av avlastande insatser till ordinarie ambulansverksamhet i länet så vore det rimligt att påbörja ett försök med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
 
Att                uppdra till landstingsstyrelsen att inrätta en försöksverksamhet med ambulerande husläkare i Västerbotten.
 
 
 
Liv Granbom                      Andreas Löwenhöök
Moderaterna Moderaterna
 
Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.