Politikerveckan i Almedalen

Av , , 2 kommentarer 4

I dag åker jag till Gotland och politikerveckan i Visby. Det är mitt tredje år som jag deltar och jag hoppas att året blir lika intressant som de två tidigare gånger jag varit på plats. Veckan är fullspäckad av olika intressanta seminarier, mötet, partiledartal och mingel.

 

Det är säkert runt två hundra seminarier som handlar om hälso- och sjukvård så det är svårt att hinna med alla men de som jag har möjlighet att delta på känns oerhört intressanta och relevanta. Veckan ger även möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter med intressanta människor som jobbar med bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor. Det ska bli riktigt spännande och intressant att åka ner.

Kommer en ambulans inom 20 minuter?

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter det att Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomfört Projekt balans med stora besparingar i akutsjukvården i hela länet men i synnerhet i inlandet går det att ställa sig frågan hur trygg man kan känna sig med att ha tillgång till akutvård inom rimlig tid. Kravet enligt Socialstyrelsens anvisningar ska 80 procent av kommunens invånare nås med ambulans inom tjugo minuter. I Åsele har en ambulans försvunnit vilket måste ha försämrat tillgängligheten. I Sorsele har nu läkaren Margareta Lööf-Johanson anmält till myndigheten för Inspektionen för vård och omsorg huruvida Sorsele kommun uppfyller denna norm. En granskning som ska bli mycket intressant att få ta del av när den är klar.

 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är i inlandet som tillgången till ambulans är långt ifrån tillräckligt. Även i Umeå som vuxit kraftigt de senaste 20 åren har ingen ny ambulans tillkommit. Till det så delar numera Skellefteå och Robertsfors på en ambulansresurs vilket innebär ytterligare försämringar av tillgänglighet av akutsjukvård i den delen av länet.

 

Hela länet förtjänar en rättvis akutsjukvård. Man ska helt enkelt känna sig trygg i vetskapen att det finns en ambulans där då man behöver det.

Debatt om situationen för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Förra veckan var det landstingsfullmäktige och fullmäktige fick årets första delårsrapport. Här kommer mitt anförande från fullmäktige:

 

Anförande: Delårsrapport nr 1 2013

 

Ordförande, ledamöter och åhörare
Fullmäktige har nu fått årets första delårsrapport som ska spegla hur det går för landstingets verksamhet mot fastställda budget och mål.

Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag. Det var en budget präglad av ansvarstagande och framåtanda. Allians för Västerbotten var och är övertygade om att resurser kan överföras från bland annat administration, projekt och centrala anslag till den direkta sjukvården.

Enligt delårsrapporten fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftigt underskott i sjukvårdens budget. Verksamhetens nettokostnader redovisar ett underskott på -33 miljoner kronor. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år. Projekt balans misslyckades. Budgeten är helt uppenbart inte i balans.

Prognosen för i år är trots allt ett överskott på 100 miljoner. Trots detta kommer inte landstinget att klara av att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning i år heller.

Kostnader för bemanningstjänster ökar med 10 miljoner kronor, en ökning på 50 procent jämfört med samma period 2012 något som är mycket oroväckande.

Situationen med överbeläggningar kvarstår där personal känner sig stressad och pressad över arbetsmiljön och patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket har i ett antal rapporter här på slutet påtalat brister som skyndsamt måste åtgärdas.

Tillgängligheten är fortsatt inte tillfredsställande även om situationen blivit en aning bättre. När det gäller målsättningen att nå stimulansmedlen för kömiljarden uppnås inte detta för åtgärd en enda månad. Situationen och tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att vara mycket problematisk – situationen har till och med försämrats under perioden vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. I dag väntar många barn på att få ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Landstinget behöver en ny färdriktning inför framtiden. Den första delårsrapporten för januari – april visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.

Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för såväl befolkningen i Västerbotten som för landstingets personal.

 

Jag vill avsluta med att yrka bifall till delårsrapporten samt alliansens särskilda yttrande.

 

 

Verksamhetsbesök på Hud- och STD-kliniken

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan besökte jag tillsammans med min moderata landstingsfullmäktigegrupp Hud- och STD-kliniken. Där möttes vi upp av verksamhetschefen Virgina och delar av verksamhetsledningen för att de skulle berätta mer om verksamheten och visa oss runt. Kliniken är en specialistmottagning såsom yrkes- och miljödermatologisk mottagning, vulvamottagning, mottagning för genital dermatologi, prick/tumörmottagning och DNS mottagning. Kliniken har även en ljusbehandlingsavdelning där olika hudsjukdomar, t.ex. psoriasis, eksem och klåda behandlas med UV-ljus. Avdelningen har även eksemskola för barn och ungdomar upp till 18 år som har atopiskt eksem. Förutom mottagningsverksamhet har de 3 slutenvårdsplatser för patienter med svårbehandlade hudsjukdomar.

 

Besöket med information och rundvisning var väldigt uppskattat och ett bra sätt för hela fullmäktigegruppen att få bredare insikt i bredden av all sjukvård som bedrivs inom landstinget. Ett stort tack till Virgina och resten av verksamhetsledningen!

Alliansen korta vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom ett vårdval

Av , , Bli först att kommentera 4

Pressmeddelande 130624: Alliansen korta vårdköerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom ett vårdval

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

Allianspartierna i landstinget har lämnat in ett förslag om att utreda ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Bakgrunden är den dåliga tillgängligheten under lång tid som allianspartierna vill komma till rätta med. I dag är tillgängligheten sämst i landet och var även så under föregående år. Länets ungdomar behöver alltså vänta längst av alla för att få vård.

Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet och kortare vårdköer säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

Motionen i sin helhet:

Motion
Utred Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga så oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbottens läns landsting har under en längre tid dragits med stora problem och är bland de sämsta i landet när det gäller tillgängligheten. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet.

Med anledning av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:
Att utreda vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Nya kostsamma medicinska behandlingar måste prioriteras rätt

Av , , 3 kommentarer 6

Vården står inför stora framtida utmaningar. En av dem är de allt ökade medicinska behoven då befolkningen blir allt äldre och sjukare. Här finns även en stor utmanande prövning att inte vårda eller försöka bota det som har med det naturliga åldrandet att göra.

En av de stora växande kostnaderna inom vården är alla de nya medicinerna som kommer. Nya mediciner kan vara 10 gånger bättre men på samma gång 10 gånger dyrare. Ett exempel på där utvecklingen av nya effektiva mediciner gått extremt fort är inom de reumatologiska sjukdomarna. Leukemi och njurcancer är andra sjukdomar där många blivit hjälpta tack vare läkemedlens landvinningar.

Ibland kan de nya läkemedlen vara lite av nyhetens behag och traditionella läkemedel kan fungera lika bra. Samtidigt finns all anledning att se över hur vi nyttjar våra läkemedel, varje år slängs läkemedel för 1 miljard kronor. Ett onödigt slöseri som inte bara är bortkastade pengar utan riskerar även att förstöra miljön och leda till andra negativa konsekvenser.

Ibland glöms tyvärr enkla metoder bort. Enkla råd och tips som har till ändamål att förändra livsstil kan vara till det som ger störst nytta. För en tid sedan publicerad vetenskaplig rapport ger evidens till att friskvård på recept ger en långvarig effekt. Om fler rörde sig mer skulle det vara det enklaste sättet för sjukvården att spara pengar.

Nya medicintekniska utrusningar utvecklas och behöver bytas ut. En utveckling som ständig sker är vidgade indikationsgränser för behandlingar. Till exempel kan riskfaktorer och förstadier till riskfaktorer lanseras som behandlingskrävande sjukdomar. Exempel på det kan vara förstadium till benskörhet och högt blodtryck. Det andra är indikationsglidning där tillstånd som liknar varandra behandlas lika trots att evidens saknas vilket leder till överbehandling.

De allt växande behoven och ökade förväntningar som finns på sjukvården måste prioriteras på rätt sätt. Här finns en enorm utmaning att lyckas fortsätta gasa men samtidigt även bromsa för att fortsätta hushålla skattebetalarnas pengar. Det krävs politiskt mod att våga välja det som är viktigt men även prioritera bort det som är mindre viktigt.

Trötta och visionslösa sossar under gårdagens fullmäktigedebatt

Av , , Bli först att kommentera 5

I går var det landstingsfullmäktige. Fullmäktige bjöd på många bra och tuffa debatter om viktiga frågor som bland annat hur landstinget ska minska problemet med kvarliggande patienter, sommarsituationen, hur personalen lättare ska kunna larma om missförhållanden och delårsrapporten för de fyra första månaderna. Som vanligt hade socialdemokraterna en rätt passiv inställning till det mesta och hoppades att allt skulle ordna sig på ett eller annat sätt. Särskilt tydligt blev det under debatten om delårsrapporten för de första fyra månaderna som visade att landstinget inte håller budget, tillgängligheten är fortsatt dålig och personalsituationen är långt ifrån bra.

 

Under gårdagens debatterades det förslag som jag har haft om att införa en visselblåsarmodell där personal kan larma om missförhållanden. Förslaget mottogs med avsaknad av probleminsikt om hur det tyvärr ser ute på golvet. Att kunna larma om missförhållanden avfärdades med att det redan idag fungerar bra som det är. Jag tycker det är en tråkig inställning. Många kommuner har kommit rätt långt med detta arbete med bland annat Göteborg i spetsen.

 

Behovet av ett annat politiskt ledarskap i landstinget är alldeles uppenbart efter gårdagens landstingsfullmäktige. Sossarna som styrt landstinget oavbrutet i 30 år börjar bli riktigt trötta och helt sakna idéer om vad man vill med sjukvården.

Hälsostyrning och vårdcoacher

Av , , Bli först att kommentera 3

I fredags besökte jag Stockholm läns landstings samordnare och ansvariga för vårdcoacher. Utgångspunkten är att en procent av befolkningen står för 30 procent av den totala vårdkonsumtionen. Inom denna grupp så har en patient i genomsnitt 8 olika diagnoser och 65 stycken vårdkontakter på ett år. Av dessa vårdkontakter resulterar det oftast på en sjukhusinläggning var tredje månad, oftast akut. 35 procent av dessa patienter är yngre än 65 år, vilket var en nyhet för många då de generellt finns en bild av att det är multisjuka äldre som är det största flertalet.

 
Satsning som skett i SLL har lyckats få mångbesökare till sjukvården att minska sin vårdkonsumtion genom ett uppsökande och systematiskt arbetssätt. Totalt har arbetet frigjort uppskattningsvis 45 vårdplatser och 90 miljoner kronor. Ambitionean kommande år är att skala upp satsningen för att nå fler och på så sätt kunna minska behovet av vårdplatser med 80-120 och 160-240 miljoner kronor. Det är mycket resurser som kan användas på ett bättre sätt.
 
För två år sedan kom jag med förslaget att även Västerbotten läns landsting skulle genomföra samma modell. Efter ett år funderande blev det ett halvt bifall då det skulle genomföras en motsvarande modell fast på ett annat sätt. Lite av att uppfinna hjulet igen men ett steg framåt. Arbetssättet att minska belastningen för sjukvården av patienter som kan omhändertas på lägre vårdnivå eller i egenvård är betydligt mer resurseffektivt och något som vi behöver bli bättre på.
 
 

500 dagar av ockupation

Av , , 1 kommentar 8
I dag uppmärksammas att sjukstugan i Dorotea har ockuperats i 500 dagar. En oerhört lång tid. En tid av kamp mot sossarnas ogenomtänkta beslut att ta bort akutvårdplatserna vid sjukstugan och ambulansen i Åsele men även en rättvis sjukvård i hela länet. Även om sossarna inte velat backa en millimeter så är åstadkommandet av en folkomröstning ett steg i riktningen att sätta press på att åstadkomma ett omtag.
 
Klockan 14.00 idag så uppmärksammas dessa 500 dagar med fika, underhållning och en rad andra aktiviteter. Kan vara nog att det inte är något firande utan ett uppmärksammande då det inte finns särskilt mycket att fira. För min egen del har jag inte möjlighet att närvara men jag hoppas att de närvarande på plats får en bra dag. 

Förvaltningsrätten säger nej till överklaganden om folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 6

I dag meddelade förvaltningsrätten att de avvisar de två överklaganden som inkommit kring den frågeställning som ska ställas i den kommande folkomröstningen om rättvis sjukvård i hela länet.

Jag har tidigare bloggat om att jag tycker den fråga som kompromissades fram är bra då den fångar in bakgrunden till folkomröstningen och även berör hela länet finns med då det handlar om rättvis sjukvård i hela länet. Om nu inte förvaltningsrättens dom överklagas till kammarrätten så går det börja fokusera på den kommande folkomröstning. En folkomröstning där sossarnas försämring av sjukvård i hela länet kommer att prövas med avveckling av ambulans och vårdplatser. Från Alliansen har vi drivit en annan politik där vi visat att det går att prioritera sjukvård framför sådant som inte är det.