Nyårsreflektioner

Av , , Bli först att kommentera 6

Då vänder vi blad återigen för ett år som varit. Politiskt har det varit ett minst sagt minnesvärt år i landstinget Västerbotten. Det jag tänker särskilt på är den folkomröstning som vi har haft om sjukvården i länet. En folkomröstning som Ja-sidan vann med en jordskredsseger. Trots det så har Socialdemokraterna inte velat backa kring sina beslut kring inlandssjukvården.

En annan stor händelse under året har varit att de styrande socialdemokraterna tvingats att genomföra en stor skattehöjning med 50 öre och aviserat ytterligare en till på 50 öre. Att bara höja skatten för att tillföra mer pengar kommer inte att lösa alla de utmaningar som sjukvården står inför. Arbetet med att få vårdkedjorna att hänga ihop bättre mellan primärvård och sjukhusvård och samverkan mellan landsting och kommun är stora pusselbitar som måste komma på plats för att långsiktigt klara ekonomin.

Nästa år är det valår och då blir det upp till väljarna att avgöra hur de ser på hur sjukvården ska styras politiskt framöver. Något som de styrande Socialdemokraterna hittills inte lyckats med är att lyssna på medborgarna i länet samt att lyckats lösa ut hur vården ska hänga ihop bättre så patienten hamnar i centrum.

Självklart har det hänt mycket positivt inom vården under det gångna året då tänker jag framförallt på all personal som finns i landsting. Personal som varje dag uträttar stordåd. Det är händelser i det små som gör stor skillnad i alla de runt 2 miljoner vårdtillfällen under ett år har skett inom sjukvården och tandvården.

Jag har under året gjort massor av besök runtom i länet och träffat många anställda i landstinget som gör dessa stordåd möjliga. Besök som inspirerat mig massor och budskap som jag tar med mig då Moderaterna och Alliansen ska forma sin valplattform att gå till val på. Jag ser verkligen fram emot nästa år med valår då väljarna ska få ansvarspröva den sittande och styrande landstingsmajoriteten och få möjlighet att rösta fram ett nytt alliansstyre av sjukvården i länet.

Med dessa ord skulle jag vilja önska alla bloggläsare ett riktigt Gott nytt år!

 

Resa till Vietnam

Av , , 1 kommentar 6

I dag åker jag till Vietnam för lite semester. Även om det är en privat semesterresa hade jag tänkt besöka Uong Bi som ligger 12 mil utanför Hanoi. Där byggde det upp ett sjukhus i slutet av 70-talet och fram till början av 80-talet upp ett sjukhus med hjälp av Sida-pengar. Leif Persson som är före detta primärvårdschef i landstinget som hjälpt mig med kontakter var själv en av de som var på plats under den tiden och bistod i uppbyggnadsfasen. Sjukhuset har runt 700 sängplatser så det är ett stort sjukhus. Där ska jag bland annat träffa sjukhuschefen vilket ska bli intressant.

 

Annars blir det mest back-packing upplägg av resterande del av resan. Ska bland annat upptäcka Hanoi, gamla Saigon samt Ha Long Bay som är en del av världsarvet. Så det ska bli minst sagt intressanta dagar i Vietnam. Jag kommer som vanligt att kunna nås genom mejl.

Specialistutbildning för sjuksköterskor är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 4

Olyckligtvis har antalet specialistsjuksköterskor under en längre period varaktigt minskat. I Västerbottens läns landsting är det knappt 50 procent som har specialistutbildning. Alla patienter har rätt till en säker vårdmiljö och sjuksköterskor till en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att landstinget som arbetsgivare tar vara på medarbetarnas kompetens på bästa sätt och hela tiden erbjuder till möjlighet för en vidareutveckling av sig själv och i sitt yrke. Specialistkompetens är viktig och medför bättre vårdutnyttjande, omhändertagande, välbefinnande, symptomminskning och högre överlevnad hos patienter. Specialistutbildning för sjuksköterskor måste helt enkelt prioriteras för att inte denna brist ska hota verksamheter och patientsäkerhet. Landstinget måste ständigt pigga upp sjuksköterskor till att specialistutbilda sig. Idag finansieras utbildningen bara till 60 procent. Allianens målsättning är att det vid utgången av 2018 ska det inte råda någon brist på specialistsjuksköterskor.

God jul!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag skulle vilja önska alla min bloggläsare en riktigt god jul! För min egen del blir det ett traditionellt julfirande med familjen vilket ska bli riktigt trevligt. Julen ger om inte annat tillfälle för en stund eftertanke och vila något som kommer att behövas inför ett mycket intensivt nästa år med två val.

Världsledande hjärnkirurgi

Av , , 1 kommentar 6

I veckan har jag gjort totalt fem verksamhetsbesök på Norrlands universitetssjukhus. Jag återkommer framöver med rapporter från dessa. Ett av dessa verksamhetsbesök var på neurokirurgen där jag var med under en operation. En upplevelse vilket är svårt att i ord beskriva. Jag fick se på då en mycket duktig kirurg opererar inuti en hjärna(!). Att dessutom kunna se skillnad på frisk och sjuk vävnad var otroligt fascinerande.

 

De stora operativa behandlingar som genomförs på neurokirurgen är: epilepsi, tumörer, intrakraniella blödningar, hydrocefalus (vattenskalle), trauma mot hjärna och ryggmärg, ryggmärgsbråck samt torticollis och funktionell stereotaktisk kirurgi. Kliniken har även ett regionuppdrag i Norrland för patienter som inte går att operera på regionens övriga sjukhus.

 

Jag fick en minst sagt ofrånglömlig dag och skulle vilja rikta ett stort tack till Richard som guidade mig runt under dagen.

Utred konsekvenserna av slopad AT

Av , , Bli först att kommentera 4

I senaste numret av läkartidningen skriver jag tillsammans med elva andra landstingsrådskollegor om att konsekvenserna av en slopad AT(allmäntjänstgöring) för läkare måste utredas. Här nedan är artikel:

 

I flera artiklar i Läkartidningen har frågan ställts vart utredningen »Framtidens hälsa – en ny läkarutbildning« (SOU 2013:15) tagit vägen. Utredaren och rektorer undrar vad som hänt och varför förslaget inte skickats på remiss.

Som aktiva hälso- och sjukvårdspolitiker i landsting och regioner anser vi att det är viktigt att förnya och utveckla läkarutbildningen så att vi har en utbildning som dels är jämförbar med den som finns i andra EU-länder, dels kan möta morgondagens behov. Det är av allra största vikt att frågan kan lösas så snart som möjligt och att ett förslag kan förverkligas så att även Sverige får en läkarutbildning anpassad till Bolognaprocessen.

Centralt för oss som representerar landstingen och regionerna är hur förändringen av AT-systemet kommer att påverka vår hälso- och sjukvård och på vilket sätt effekterna av detta finns belysta i utredningen. I dag är AT-läkarna en mycket viktig del av hälso- och sjukvården. Vi har också varit stolta över den praktiska erfarenhet som våra läkarstudenter generellt har jämfört med läkarstudenter i många andra länder. I Sverige finns det en lång tradition av att utbildningen och lärandet har sin grund i mötet med patienter.

AT-läkarsystemet ger läkaren en bred kompetens att stå på som grund för fortsatt specialisering. Vi kan se att fokuseringen på allt fler smala specialiteter inte alltid är det som bäst möter patientens behov. Många patienter är i behov av en bred kompetens där det finns en god erfarenhet från olika områden. Som läkare måste man ha en förståelse för helheten och också ha en kunskap om sina »vårdgrannar« för att kunna fatta bra beslut för den enskilda patienten.

Effekterna av att minska på denna breda ingång i yrkeslivet för läkarkåren måste belysas innan vi kan genomföra en ny läkarutbildning.

En förändring av läkarutbildningen måste även ta hänsyn till att många läkare i Sverige har utbildat sig i and-ra länder. I dag har många av dem inte rätt att söka AT, vilket skapar en ojämlikhet. Här måste det finnas en likvärdig modell över landet.

Ett viktigt och bra fokus i utredningen handlar om hälsa. Men även här är en bred kunskap en viktig pusselbit för att kunna möta patientens behov på bästa sätt.

I dag matchar inte antalet AT-platser antalet utexaminerade läkarstudenter. Detta är självklart ett stort problem, och landstingen och regionerna har ett viktigt ansvar för att inrätta fler AT-tjänster. I samband med en förändring av AT-systemet måste landstingen göra stora förändringar. Detta måste belysas och analyseras för att landstingen och regionerna ska veta vilka förändringar som krävs.

Det måste även finnas ett väl genomarbetat förslag om hur vägen till specialistutbildning ska se ut. Här finns i dag många frågor, och vi riskerar att få ett nytt system, där landsting och regioner skapar sina egna modeller för att läkaren ska få de praktiska erfarenheter som krävs innan man väljer specialitet.

Vi anser att det finns många goda och angelägna intentioner i utredningen och att det är viktigt att förändra läkarutbildningen. Men vi kan inte göra det utan en god analys och genomarbetade konsekvensanalyser, exempelvis när det gäller kostnader.

Vi föreslår därför att utredningen kompletteras med en analys av vad förändringen av AT-systemet innebär för den enskilde läkaren, men även för hälso- och sjukvården.
Efter det ser vi med tillförsikt fram emot en bred remiss i frågan, så att Sverige kan skapa en läkarutbildning som på ett bra sätt möter morgondagens utmaningar.

Marie Morell (M), landstingsråd, Landstinget i Östergötland

 

Martin Andreasson (M), oppositionsråd, Västra Götalandsregionen

 

Carl Johan Soneson (M), regionråd, Region Skåne

 

Erik Weiman (M), landstingsråd, Uppsala läns landsting

 

Håkan Jansson (M), landstingsråd, Landstinget i Jönköpings län

 

Fredrik Larsson (M), landstingsråd, Landstinget i Värmland

 

Per Vahlberg (M), landstingsråd, Landstinget i Västernorrland

 

Suzanne Frank (M), landstingsråd, Landstinget i Kronoberg

 

Ola Karlsson (M), oppositionsråd, Örebro läns landsting

 

Magnus Leivik (M), oppositionsråd, Landstinget i Sörmland

 

Nicklas Sandström (M), landstingsråd, Landstinget i Västerbotten

 

Alexander Wendt (M), oppositionsråd, Landstinget i Blekinge

Förbättringspotential för sjukvården i länet

Av , , Bli först att kommentera 3

I början av månaden kom den åttonde upplagan av öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting producerar. Huvudsyftet med rapporten är att kunna skapa förutsättningar att kunna jämföra sjukvården i landet. På övergripande nivå har sjukvården förbättrats över tid. Det gäller även till exempel dödlighet i hjärtsjukdomar och cancer. När det gäller resultaten för Västerbotten så har vi Sveriges tredje dyrast sjukvård och bland den sämsta tillgängligheten. Däremot när det gäller de medicinska resultaten så är rätt många goda och inom vissa områden finns det förbättringspotential. Rapporten är ett viktigt underlag att kunna jobba vidare med att förbättra sjukvården i länet genom att lära av goda exempel och våga jämföra med andra.

Nationellt centrum för samisk hälsa

Av , , 2 kommentarer 2

I tisdags den 10:e december beviljade landstingsstyrelsen en ansökan om att inrätta av ett nationellt samiskt hälsocentrum i Västerbotten skickas vidare till regeringen för att denna ska kunna följa de nödvändiga åtgärder som krävs för att få till stånd ett sådant centrum.

Samernas hälsosituation skiljer sig inte mycket från andra medborgare med undantag inom vissa hälsoområden. Främst handlar det om samer som sköter om renarna där forskningen har funnit en ökad ohälsa kopplad till arbetsförhållandena. Detta arbete har visat sig ge arbetsrelaterade olyckor och ett psykiskt påfrestning. Vidare har det konstaterats att renskötandesamer löper större risk att drabbas av ångest och depressioner och en överrepresentation när det gäller självmord än majoritetsbefolkningen.

Behovet av ett nationellt samiskt hälsocentrum har framhållits av flera olika organisationer och myndigheter under de senaste åren och den 11:e mars 2013 ställde sig också det samiska samrådet bakom ett initiativ om att landstinget i Västerbotten skulle ansöka hos regeringen om inrättandet av ett samiskt nationellt hälsocentrum.

Viktigt med utökade satsningar till primärvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Pressmeddelande 131210: Allians för Västerbotten: Utökade satsningar till primärvården

 

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

 

 

Under dagens sammanträde med landstingsstyrelsen föreslog Allianspartierna andra prioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar för nästa år. Omprioriteringarna skulle innebära att primärvården och därigenom de förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser skulle få totalt 40 miljoner i ytterligare resursförstärkning.

 

Totalt skulle primärvården få 46 miljoner mer och resurserna för fler AT/ST-platser 17 miljoner ytterligare nästa år med Alliansens förslag till prioriteringar för nästa år säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

 

 

Yrkande i sin helhet:

 

Allians för Västerbotten                               YRKANDE

2013-12-10

 

 

Västerbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

 

 

 

Landstingsstyrelsens verksamhetsplan med budget 2014

 

Motiv

Allians för Västerbotten hade i sitt förslag till landstingsplan en annan färdriktning för landstinget. I Alliansens landstingsplan görs andra prioriteringar och satsningar som skulle ha gett bättre förutsättningar för landstingsstyrelsen att kunna omfördela i sin verksamhetsplan med budget. Fullmäktige valde att höja skatten vilket medförde att landstingsfullmäktige kunde öka ramarna till landstingsstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor.

 

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med andra landsting en resurseffektiv vård med en låg kostnad per vårdinsats. Landstingets har däremot stora problem med att konsumtionen av vården är stor, särskilt inom slutenvård. Det medför en hög totalkostnad för sjukvården även om produktiviteten och kostnadseffektiviteten är god. Att arbeta med att flytta över vård från dyr sjukhusvård till billigare primärvård och vidare från primärvård till egenvård är centralt för att minska kostnaderna.

 

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för seniorer och för de som står inför ett yrkesval. Alliansen är övertygad om att många skulle orka jobba längre om landstinget har en god arbetsmiljö och en väl fungerande personalpolitik. Detta skulle dessutom underlätta personalförsörjningen. Landstinget har idag en personalpolitik som inte uppmuntrar personal till att jobba kvar längre. Alliansen vill möjliggöra för dem som är över 65 år att genom kortare arbetstid eller ökad ekonomisk ersättning fortsätta sitt arbete. Landstinget har idag lägre kostnader när det gäller arbetsgivaravgifter för personal som är äldre än 65 år.

 

Årsprognosen för landstingsstyrelsen pekar på ett underskott. Alliansen ser därför stora behov av att pröva nya lösningar för att få en ekonomi i balans, något som Projekt balans misslyckades med. Konsekvenserna av projekt balans har bl.a. orsakat att Västerbotten var det första landstinget att någonsin genomföra en folkomröstning om att länet ska ha en rättvis, jämlik och trygg sjukvård. I folkomröstningen vann JA-alternativet som Alliansen förespråkade en jordskredsseger med nära 90 procent. Resultatet av folkomröstning är något som Alliansen har med sig i de prioriteringar som vi vill göra i landstingsstyrelsens budget.

 

Det går att få mer sjukvård för skattepengarna genom att göra väl avvägda satsningar och rätt prioriteringar. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling.

 

 

Allians för Västerbotten vill göra följande omprioriteringar inom landstingsstyrelsens budgetramar:

 

Kostnadsreduceringar (Mkr)
Centrala anslag inom lts (LT- dir – ej fördelat budget, Marknadsföring/informations samt LTS – ej fördelad budget. Totalt 30,8) -20
Halvering hälsa 2020 -6
Minskad administration -6
Konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -4
Kvarvarande strukturbidrag (ej fördelat inom befintlig ram) -4
Totalt 40 miljoner
Utökade satsningar
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet 25
Glesbygdsmedicin 5
Utökade AT/ST-platser 10
Totalt 40 miljoner

 

Under åren 2012 och 2013 har fullmäktige ökat primärvårdens ram med 28 miljoner kronor. För 2014 har fullmäktige utökat ramen med ytterligare 10 miljoner kronor för ökad beställning för att förbättra den psykiska ohälsan samt förstärkningar inom barnhälsovården. Vidare ska denna utökning användas till fortsatta satsningar för utveckling av glesbygden genom utökade vårdplatser i Dorotea och Sorsele samt resurser för utökade rekryteringsinsatser av bl. a. allmänläkare. Fullmäktige har i sin budgetplanering för 2014 också beaktat fattade beslut under 2013, bland annat beslut om preventivmedelssubvention med 2 miljoner kronor. Förutom denna utökning av primärvårdens ram med totalt 12 miljoner kronor har ramen också indexerats för förväntade pris- och kostnadsökningar.

 

En fortsatt satsning på ST-läkare finns även med i budgetramarna för att klara den framtida läkarförsörjningen. Det totala rekryteringsanslaget har utökats med 7 miljoner kronor

 

Genom Allians för Västerbottens omprioriteringar utökas satsningarna för primärvården och därigenom förebyggande folkhälsoarbete, förbättrad psykiska ohälsan, utveckling av glesbygdsmedicin samt fler AT/ST-platser.

 

Totalt blir satsningarna enligt följande:

Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet (inkl bl a minskad psykisk ohälsa/första linjens BUP, förebyggande folkhälsoarbete) 46
Utökade resurser för akutvårdsplatser i glesbygd samt glesbydsmedicin 7
Utökade AT/ST-platser 17

 

Allians för Västerbotten yrkar att följande punkter läggs in i landstingsstyrelsens verksamhetsplan

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Dorotea kommun återinföra minst fyra akutvårdplatser.

 

  • De resurser som regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften ger, ska tillfalla den enskilt anställde som sjukvården bedömt ha behovet av efter att denne fyllt 65 år. Det kan handla om att ge den enskilt anställde sänkt arbetstid eller högre lön.

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till hälso – och sjukvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner samt att få betald specialist sjuksköterskeutbildning och tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.

 

  • Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över ambulansresuserna i hela länet

 

 

 

Allians för Västerbotten

 

 

 

 

Nedläggning av geriatrikens dagrehabilitering

Av , , Bli först att kommentera 6

Förra veckan blev det känt att det S-styra landstinget ska lägga ned geriatrikens dagrehabilitering. Jag har själv varit där och besökt verksamheten och vet att det görs ett mycket gott arbete med rehabilitering så att patienterna snabbare kan få tillbaka sitt dagliga liv.

 

Jag kan inte ekonomin i det enskilda fallet då det aldrig varit uppe för något politiskt beslut. Däremot tror jag att det här ett exempel på där sjukvården på ett ställe optimerar sin budget utan att se till helheten och vad som blir bäst för den enskilda patienten. Nu blir det säkert så att kostnaderna vältras över till kommunen och de särskilda boenden då patientens funktionalitet är lägre och vårdtyngden således högre. Att rehabilitera patienten skulle innebära att vårdtyngen blev lägre och personalen på de särskilda boendena fick en lägre vådtyngd och patienten ett högre välbefinnande. Den kostnaden tar nu landstinget och kommunen blir vinnare. Tyvärr ett gott exempel på där patienter faller mellan stolarna för att det inte finns fungerande ersättningsmodeller och helhetssyn för vad som blir bäst för den enskilda människan.