Träff med distriktsläkarföreningen

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår hade Västerbottens distriktsläkarförening bjudit in alla politiker för en dialog om primärvården och dess förutsättningar. Det blev en bra träff som inledes med en presentation av en fördjupad studie som är gjort av primärvården i en internationell jämförelse. Den visar att Sverige har väldigt många läkare per 1000 innevånare men att befolkningen gör jämförelsevis väldigt få läkarbesök såväl i primärvård som i slutenvård. Den efterföljande diskussionen kom till stora delar att handla om samsyn kring många utmaningar kring personalförsörjning och att primärvården har ett tufft uppdrag. Däremot så blev skiljelinjerna tydliga när det gäller synen på primärvårdens uppdrag och finansiering där Moderaterna och Allianspartierna vill se ett smalare uppdrag med ett tydligt bestämmande längre ner i organisationen och en utökad finansiering.

 

Alliansen tar ansvar för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott Anna Kinberg Batra om att Alliansen tar ansvar för finansieringen av sjukvården. Detta till skillnad mot Socialdemokraterna som ställer ut löften utan täckning för dem. Läs hela artikeln här.

Alliansen tar ansvar för sjukvården

Socialdemokraterna Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Peter Olofsson skriver i Folkbladet om sjukvården och lovar nya miljarder från nationell nivå. Men vad de undviker att skriva om är att deras löften står utan täckning. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har Socialdemokraterna skapat ett löftesgap där två av tre löfteskronor saknar finansiering. Samtidigt saknar de besked om den framtida finansieringen av sjukvården, eftersom deras samlade politik hotar mellan 70 000 och 140 000 jobb, och den förlust av skatteintäkter som detta innebär, samt riskerar att ge Sverige betydligt sämre tillväxt.

 

Tack vare ordning och reda i ekonomin har Sverige stått emot finanskrisens verkningar jämförelsevis väl. Sverige väntas som enda EU-land sänka sin statsskuld mellan 2006 och 2014. I dag har över en kvarts miljon fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2006. Varje arbetad timme bidrar till att skapa de resurser som behövs för att vi ska kunna fortsätta förbättra svensk sjukvård. Sammantaget har resurserna till sjukvård och hälsovård ökat med omkring 10 procent sedan 2006.

 

Det har möjliggjort ökade resurser till skola, vård och omsorg. Idag arbetar över 5000 fler sjuksköterskor och över 3000 fler läkare i svensk sjukvård. Över 190 nya vårdcentraler har tillkommit sedan 2006, och allt fler känner ett stort förtroende för sjukvården. Det går snabbare att få tid på vårdcentralerna och antalet personer som väntar på ett besök eller en behandling inom specialistvården har minskat kraftigt. Fler uppger också att de har tillgång till den vård de behöver.

 

Men mer behöver göras. Under perioden 2015-2018 vill Alliansregeringen satsa totalt 2 miljarder kronor på att stimulera kortare väntetider inom cancervården. I Västerbotten är de viktigaste satsningarna att göra sjukvården mer trygg, rättvis och jämlik. Det behövs satsningar på primärvård och personal. Vi står för satsningar som är på riktigt och finansieras krona för krona, inte löften och luftslott.

 

Grunden för att kunna fortsätta investera i stärkt sjukvård är att ekonomin och jobben fortsätter växa fram och komma fler till del. Vi behöver fortsätta jobba för att jobben ska bli fler så att fler kan vara med och bidra till att göra svensk sjukvård ännu bättre. Därför går Alliansen till val på en aktiv och fullt finansierad reformpolitik som sänker trösklarna in till arbetsmarknaden och lägger grunden för mer kunskap i skolan. Så tar vi ansvar för jobben och för finansiering av trygg sjukvård som håller hög kvalitet.

 

Anna Kinberg Batra (M)

Gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

EU påverkar din vardag

Av , , Bli först att kommentera 4

På söndag är det val till Europaparlamentet. Då bestämmer du vilken väg Europa ska ta de kommande åren. Din röst är viktig. Hur du röstar får konsekvenser för människors vardag i Sverige. EU finns överallt omkring oss, och de beslut som fattas påverkar nästan alla delar av vårt samhälle.

Samarbetet påverkar oss alla. Sedan vi gick med i EU har mat och resor blivit billigare, utbudet större och luften renare. Vi vill behålla ett öppet Europa och även riva handelshinder utåt. Med frihandel EU–USA skulle Österlenäpplen få säljas i New York och vi få köpa USA-jeans utan tullkostnad.

Sedan Sverige gick med i EU för snart 20 år sedan har samarbetet påverkat oss alla, på ett eller annat sätt. Vi har gått från att vara nästan nio miljoner svenskar då till att ingå i en gemenskap med mer än 500 miljoner européer i dag. Vi har fått tillgång till en inre marknad med 23 miljoner företag och fri rörlighet mellan EU:s länder. Det har öppnat stora möjligheter för människor och företag i Sverige och Europa.

Sverige är ett fantastiskt land. Sedan 2006 har jobben blivit över en kvarts miljon fler. Vi har högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU. Vi ligger dessutom i topp när det gäller hur stor andel kvinnor som jobbar.

Om vi ska behålla toppositionen i EU måste vi fortsätta ta ansvar för fler jobb och ökad tillväxt. Om vi vill fortsätta förbättra för människor i vardagen, då måste vi vara aktiva i Europaparlamentet. Nya Moderaterna tror på Europa. Vi vill ha gemensamma regler på områden där Europasamarbetet behövs och kan spela roll för människor i Sverige.

Så vad har EU någonsin gjort för dig? Det beror på hur noga du tittar. Nya Moderaterna har politiken för din vardag och för Sveriges framtid.Gå och rösta på nu på söndag.

Viktiga framtidsfrågor på sjukvårdsdebatt

Av , , Bli först att kommentera 2

Ikväll har jag tillsammans med representanter från de andra partierna som sitter i landstingsfullmäktige debatterat framtidsfrågor för sjukvården. Debatten arrangerades av Sylf (Sveriges yngre läkares förening). Debatten tog upp frågor om hur personalens inflyttande och delaktighet kan bli bättre, hur diskriminering kan motverkas och hur alla partier har för förslag om att lyckas rekrytera mer personal till sjukvården.

 

Under debatten betonande jag att jobben är den viktigaste frågan för den gemensamt skattefinansierade sjukvården. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. I dag har 250 000 fler människor ett arbete jämfört med 2006. Bara den som klarar jobben kommer att ha råd med en offensiv satsning på sjukvården förutsätter fler människor i arbete.

 

Från Moderaterna vi vill ge ett större inflytande till både patienter och medarbetare. Vill se en sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.  Det behövs fler karriärvägar för dem som jobbar inom vården. Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.

 

Länets tre sjukhus ska utvecklas och Norrlands universitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa. Vi vill säkra specialist- och akutvård genom att utveckla Skellefteå och Lycksele lasarett.

 

Vårdköer eller överbeläggningar på länets sjukhus ska försvinna. Ambulansen ska täcka hela Västerbotten. Ambulanser ska inte ersättas med akutbilar.

 

Tillsammans med mina vänner i Alliansen vill vi förbättra sjukvården i länet.

 

 

Nu är det blåljuset kvar så är ambulansen uppfunnen på nytt

Av , , 1 kommentar 11

Nu har den socialdemokratiska prestigebilen – akutbilen – kommit tillbaka från verkstaden. Nu har den fått en omlackering och liknar i stort sett en ambulans med enda skillnaden att det saknas en saftblandare vid användning vid blåljuskörning. Nu börjar skillnaden mot en riktig ambulans vara nästintill obefintliga. Frågan som kvarstår nu är varför man inte från den socialdemokratiska ledningen inte kan välja att backa från all kritik som varit och folkomröstningen och låta södra Lappland och Åsele få tillbaka sin ambulans? Från Moderaterna och Alliansen tror vi på riktiga ambulanser inte att man ersätter dessa med akutbilar som skett i Åsele.

Inspirerande Allians-kickoff med sikte inställt på maktskifte i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 3

I fredags samlades alliansens sjukvårdspolitiker i Umeå för en gemensam kickoff inför höstens landstingsval. Detta för att inspirera och ge bra argument. Under dagen talade Ulrica Bergström, Verksamhetschef, ortopedkliniken NUS med rubriken: Så kan NUS bli bättre! Anders W Jonsson, Ordförande i riksdagens socialutskott med rubriken Välfärden i valrörelsen 2014 samt Arne Björnberg, tidigare sjukvårdsdirektör, NUS som talade om

Har tant Agda det bättre idag? Dessutom blev det tid för gemensam allianskampanj på torget samt internt arbete inför budget och valrörelsen. En minst sagt mycket bra och givande dag. Nu är siktet inställt för ett maktskifte i landstinget vid kommande.

Väntan längst för sjukvård i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 6

Landstinget i Västerbotten är klart sämst i landet på att uppfylla vårdgarantin för patienter som behöver operation eller annan specialistbehandling. För årets tre första månader klarar Västerbotten endast en måluppfyllese på mellan 60-65% av alla patienter att få vård inom tre månader. Jämfört med andra landsting är detta sämst i landet. När så få får vård inom 90 dagar får inte landstinget ersättning för kömiljarden, något som inte heller kommit under hela förra året.

 

Jag tycker inte att det är rimligt att västerbottningarna ska behöva vänta längre än andra för att få tillgång till god hälso- och sjukvård.

 

Faktum är att det är fler som behöver vänta på sjukvård nu än tidigare. Det är idag fler som väntar på att få en operation eller åtgärd än för fyra år sedan. Det är inte acceptabelt och något som den styrande majoriteten fullkomligt misslyckats med.

Träff med Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Av , , Bli först att kommentera 2

I slutet av förra veckan jag var jag tillsammans med två andra politikerkollegor och träffade Riksförbundet Sällsynta diagnoser tillsammans med ett antal patient- och professionsföreträdare. De ville i dialog med oss hur diagnosbärare skall få bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg.

 

I dag har Riksförbundet Sällsynta diagnoser omkring 12 000 medlemmar fördelade på 46 diagnosföreningar. Med en sällsynt diagnos avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 1 person per 10 000 invånare.

 

Jag tyckte att det blev en bra och konstruktiv träff. Finns mycket som kan bli bättre men mycket är på gång i de här frågorna och att det inte är lätt alla gånger för sjukvården att göra rätt från början är inte så svårt att förstå när det är ibland väldigt få personer med mycket sällsynta diagnoser.

EU gör skillnad i vardagen

Av , , Bli först att kommentera 3

Valet till Europarlamentet närmar sig med stormsteg. Förra veckan lanserade moderaterna sitt valmanifest med våra viktigaste prioriteringar inför valet kring jobben, ansvar för ekonomin och fortsatt öppenhet i Europa. Det är de viktigaste områdena för ett fortsatt starkt europeiskt samarbete som lägger kraft på rätt saker.
I dag presenteras moderaterna sin nya valfilm, se den här.

Bra alliansträff i Lycksele

Av , , 1 kommentar 2

I går var jag i Lycksele tillsammans med mina gruppledarkollegor för att träffa Alliansen i Lycksele. Vi var där för att ge inspiration och pepp inför valrörelserna. Vi berättade om de viktigaste sjukvårdsfrågorna och vad vi i Alliansen hade tänkt göra för att sjukvården ska bli bättre. Vi presenterade förslag om hur vårdköerna kunde minskas, ekonomin förbättras samt hur vi kunde jobba för att få personalen att trivas bättre och underlätta för framtida rekrytering av ny personal. Det kommer att bli en spännande valrörelse.