Alliansen tar ansvar för sjukvården

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott Anna Kinberg Batra om att Alliansen tar ansvar för finansieringen av sjukvården. Detta till skillnad mot Socialdemokraterna som ställer ut löften utan täckning för dem. Läs hela artikeln här.

Alliansen tar ansvar för sjukvården

Socialdemokraterna Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Peter Olofsson skriver i Folkbladet om sjukvården och lovar nya miljarder från nationell nivå. Men vad de undviker att skriva om är att deras löften står utan täckning. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har Socialdemokraterna skapat ett löftesgap där två av tre löfteskronor saknar finansiering. Samtidigt saknar de besked om den framtida finansieringen av sjukvården, eftersom deras samlade politik hotar mellan 70 000 och 140 000 jobb, och den förlust av skatteintäkter som detta innebär, samt riskerar att ge Sverige betydligt sämre tillväxt.

 

Tack vare ordning och reda i ekonomin har Sverige stått emot finanskrisens verkningar jämförelsevis väl. Sverige väntas som enda EU-land sänka sin statsskuld mellan 2006 och 2014. I dag har över en kvarts miljon fler personer ett jobb att gå till jämfört med 2006. Varje arbetad timme bidrar till att skapa de resurser som behövs för att vi ska kunna fortsätta förbättra svensk sjukvård. Sammantaget har resurserna till sjukvård och hälsovård ökat med omkring 10 procent sedan 2006.

 

Det har möjliggjort ökade resurser till skola, vård och omsorg. Idag arbetar över 5000 fler sjuksköterskor och över 3000 fler läkare i svensk sjukvård. Över 190 nya vårdcentraler har tillkommit sedan 2006, och allt fler känner ett stort förtroende för sjukvården. Det går snabbare att få tid på vårdcentralerna och antalet personer som väntar på ett besök eller en behandling inom specialistvården har minskat kraftigt. Fler uppger också att de har tillgång till den vård de behöver.

 

Men mer behöver göras. Under perioden 2015-2018 vill Alliansregeringen satsa totalt 2 miljarder kronor på att stimulera kortare väntetider inom cancervården. I Västerbotten är de viktigaste satsningarna att göra sjukvården mer trygg, rättvis och jämlik. Det behövs satsningar på primärvård och personal. Vi står för satsningar som är på riktigt och finansieras krona för krona, inte löften och luftslott.

 

Grunden för att kunna fortsätta investera i stärkt sjukvård är att ekonomin och jobben fortsätter växa fram och komma fler till del. Vi behöver fortsätta jobba för att jobben ska bli fler så att fler kan vara med och bidra till att göra svensk sjukvård ännu bättre. Därför går Alliansen till val på en aktiv och fullt finansierad reformpolitik som sänker trösklarna in till arbetsmarknaden och lägger grunden för mer kunskap i skolan. Så tar vi ansvar för jobben och för finansiering av trygg sjukvård som håller hög kvalitet.

 

Anna Kinberg Batra (M)

Gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.