Inrätta ett beroendecentrum

Idag har jag tillsammans med partikollegor i Umeå kommun väckt frågan om att hitta en samverkanslösning mellan kommun och landsting för att inrätta ett beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Vi lyfter fram att Konsumtionen av narkotika och alkohol har ökat betydande. Nu på senaste året har missbruket av spice ökat lavinartat i Umeå. En bekymmersam utveckling som måste brytas.

 

Pressmeddelande 141219: Moderatförslag om Samverkan kring inrätta ett beroendecentrum

Moderaterna i Umeå och i landsting har idag gemensamt väckt frågan om att hitta en samverkanslösning mellan kommun och landsting för att inrätta ett beroendecentrum vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Moderaterna lyfter fram att Konsumtionen av narkotika och alkohol är betydande. Nu på senaste året har missbruket av spice ökat lavinartat i Umeå. En bekymmersam utveckling som måste brytas.

 

Moderaterna skriver i motionen att ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka. Ett beroendecentrum kan också jobba med andra beroendeformer. Spelberoende är ett uppmärksammat samhällsproblem. Behandling av spelberoende skulle kunna ingå.

 

Under 2012 motionerade Moderaterna i landstingsfullmäktige om att inrätta ett beroendecentrum. Den politiska majoriteten välkomnade motionen och Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsatte en utredning. Utredningen blev klar under 2013 där olika alternativ presenteras för att kunna jobba vidare i frågan. Tyvärr så har inget hänt sedan dess. I och med att ett nytt psykiatrihus ska byggas vid NUS skulle Umeå kommun kunna visa intresse att i den kommande förstudien hitta goda samverkanslösningar för missbruksvården skriver Moderaternas Nicklas Sandström och Igor Jonsson i ett pressmeddelande.

 

 

Motionen i sin helhet

 

Samverkan kring inrätta ett beroendecentrum

 

Konsumtionen av narkotika och alkohol är betydande. Nu på senaste året har missbruket av spice ökat lavinartat i Umeå. En bekymmersam utveckling som måste brytas.

 

Internethandeln med doger ökar lavinartat och det blir allt lättare att få tag på beroendeframkallande preparat av olika slag. Bara ett fåtal personer söker och lyckas erhålla hjälp för sitt destruktiva beteende. Mörkertalet är sannolikt stort när det gäller att bestämma antalet personer som är i behov av hjälp för att komma bort från sitt beroende.

 

Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka.

 

Ett beroendecentrum kan också jobba med andra beroendeformer. Spelberoende är ett uppmärksammat samhällsproblem. Behandling av spelberoende skulle kunna ingå. Likaså ser många dopning som ett problem i och med den växande gymmkulturen. En dopningsmottagning skulle kunna ingå. Idag finns dopningsmottagningar enbart i Örebro och Göteborg.

 

Örebros läns landsting har utifrån ett politiskt beslut sedan 1999 inrättat ett Beroendecentrum, som syftar till att erbjuda hjälp till länets invånare som är beroende av och missbrukar droger och alkohol, som lätt leder till psykisk ohälsa.

 

 

Detta Beroendecentrum bedriver akutverksamhet med läkarkompetens under kontorstid, under övrig tid finns det tillgång till sjuksköterskekompetens. Det ska vara enkelt att ta kontakt. En grundidé är att det ska finnas en ingång i form av ett team som alla nya klienter/patienter möter.

 

 

I Örebro län finns redan ett dag ett gott exempel på hur det går att samverka mellan kommun och landsting kring ett beroendecentrum.

 

Under 2012 motionerade Moderaterna i landstingsfullmäktige om att inrätta ett beroendecentrum. Den politiska majoriteten välkomnade motionen och Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsatte en utredning. Utredningen blev klar under 2013 där olika alternativ presenteras för att kunna jobba vidare i frågan. Tyvärr så har inget hänt sedan dess. I och med att ett nytt psykiatrihus ska byggas vid NUS skulle Umeå kommun kunna visa intresse att i den kommande förstudien hitta goda samverkanslösningar för missbruksvården.

 

 

Utifrån ovanstående yrkar jag:

 

Att Umeå kommun i samverkan med Västerbottens läns landsting påbörjar en fördjupad förstudie kring inrättandet av ett beroendecentrum.

 

 

Elmer Eriksson Igor Jonsson

Kommunfullmäktigeledamot Kommunfullmäktigeledamot

 

 

 

 

 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.