(M) – inrätta en primärvårdskommission

Moderaterna vill ha svar om förslaget till en primärvårdskommission

Idag har Andreas Löwenhöök (M), vice ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård, lämnat in en interpellation till Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, där han frågar hur landstingsrådet ställer sig till Moderaternas förslag om att inrätta en primärvårdskommission för att hantera den allvarliga situationen i länets primärvård.

Det var vid senaste landstingsfullmäktige, i april, som Andreas Löwenhöök (M) presenterade Moderaternas förslag om att inrätta en primärvårdskommission för att hantera den rådande situationen i länets primärvård, som partiet anser är allvarlig.

I interpellationen lyfter Andreas Löwenhöök (M) fram de problem som primärvården i Västerbotten brottas med:

”Tillgänglighetsbrister för patienterna, hög arbetsbelastning för personalen samt stora svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor, är några av de problembeskrivningar som primärvården brottas med.”

Moderaterna föreslår att primärvårdskommissionen ska bestå av några politiker, primärvårdschefen, några verksamma distriktsläkare och distriktssjuksköterskor. Syftet med kommissionen är att brett politiskt ta tag i den rådande situationen.

Moderaterna är ödmjuka inför att vi inte har alla politiska svar på hur primärvårdens problematik ska lösas, men vi konstaterar att primärvården är i ett så allvarligt läge att det nu krävs politisk samling kring frågan. Därför är förslaget kring en primärvårdskommission allvarligt menat och vi är beredda att ta ansvar och på ett konstruktivt sätt delta i kommissionens arbete för en bättre och mer tillgänglig primärvård i Västerbotten.

Nu vill Andreas Löwenhöök (M) ha svar på tre frågor, som han har ställt till Peter Olofsson (S):

– Anser du att det finns ett värde av att samlas och söka breda politiska lösningar på det allvarliga läge som Västerbottens primärvård befinner sig i?

– Hur ser du på Moderaternas förslag till en primärvårdskommission?

– Kommer du att ta initiativ till att inrätta en primärvårdskommission?

Etiketter:

En kommentar

  1. Pingback: Förslag på en primärvårdskommission inom vården | I min lilla värld…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.