6 timmars arbetsdag är oansvarigt

Skriver på dagens Folkbadet debatt om att förslagen om sex timmars arbetsdag är oansvarigt. Läs hela artikeln här eller här nedan:

 

6 timmars arbetsdag är oansvarigt

 

Vänsterpartiet skrev i Folkbladet (17/9) att Umeå ska gå i bräschen för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, samt att majoriteten i landstinget med S och MP under denna mandatperiod ska förkorta arbetstiden inom sjukvården. Sex timmars arbetsdag anser de även bör vara en nationell norm. En uppenbar uppvisning i ekonomisk oansvarighet från Vänsterpartiet. Den svenska välfärden behöver fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar, inte färre.

 

I Konjunkturinstitutet analys av arbetstidsförkortningen menar man att det skulle leda till lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion m.m. Studier om sex timmars arbetsdag ger inte heller belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i sak. Vänsterpartiet skriver i sin egen interutredning från förra året med hänvisning till Arbetslivsinstitutet att: ”Slutsatsen är att det i stort inte finns någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättras utifrån de dittills genomförda försöken med arbetstidsförkortning.”

 

Förutom att förslaget saknar stöd gällande den medicinsk hälsa konstaterar IFAU att: ”en generell arbetsdelning inte en dålig metod för att sänka jämviktsarbetslösheten”. Många framförallt kvinnordominerande yrken skulle behöva utföra samma arbete fast på kortare tid.

 

Förslaget slår hårt mot tillväxten vilket gör att vi blir generellt fattigare som land och den offentliga sektorns ekonomi gröps ur. Vad vänsterpartiet föreslår nationellt skulle uppgå i hisnande 310 miljarder kronor. Kostnaden för hela landstinget överstiger en miljard kronor. Det utan att man har belägg för minskade sjukfrånvaro eller förbättrad hälsa. I det rådande ekonomiska läget skulle förslaget vara en ekonomisk katastrof. Trots det landar Vänsterpartiet i slutsatsen att man ska med hjälp av Socialdemokraterna och Miljöpartiet införa sex timmars arbetsdag.

 

Politiker har ett ansvar att förvalta de gemensamma resurserna på bästa möjliga sätt. Att då gå fram med ett förslag som för landstinget i Västerbotten skulle innebära en kostnadsökning på 1,1 miljard är ansvarslöst. Det är betydligt mer än vad det idag kostar att bedriva all barn- och ungdomsvård, röntgen, cancervård, hjärtsjukvård, all provtagningsverksamhet samt neurosjukvård under ett år.

 

Vänsterpartiet är med i majoriteten i landstinget tillsammans med Socialdemokraterna. Utspel av denna karaktär bör alltså vara förankrad, analyserat och finnas en tidsplan på. Min fråga till Peter Olofsson (S) är när kommer förslagen att genomföras, till vilka kostnader och hur kommer det hela att finansieras?

 

Vi moderater ställer oss starkt emot förslaget. Nya Moderaterna är övertygade om när fler jobbar tickar mer skattepengar in till vårt gemensamma. Vi ser det självklara i att när hela Sverige jobbar ger det möjligheter till framtida satsningar i välfärden. . Därför värnar vi arbetslinjen.

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

3 kommentarer

 1. Steppe

  Hej!

  Jag är nyfiken – ställer ni er mot 6-timmars arbetsdag helt och hållet eller bara mot just det här förslaget? Eller kanske snarare: anser ni att kortare arbetsdagar är något samhället bör sträva efter?

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   Hej!

   Jag tycker i grunden att längden på arbetsveckan och arbetsdagen är något som ska regleras mellan parterna på svensk arbetsbarknad. Precis som artikeln belyser är det ekonomiskt oansvarigt att gå fram med förslag kring sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. När det gäller sjukvården är jag övertygad att det inte kommer att lösa de probelm som finns med stress och press på arbetsmarknaden. Sett på längre sikt med förändrad demografi och försörjningskvott så kommer det att bli ohålbart att de som är i arbetsför ålder ska jobba mindre och mindre.

 2. Oberoende Politisk Bedömare

  I sammanhanget är det mycket viktigt att påminna alla om att Moderaterna var emot när Sverige gick från 6-dagars 48-timmarsvecka också. Med exakt samma argument då som nu.

  Ingen idag kan påstå att det gick speciellt dåligt.

  Finns absolut ingenting som säger att 6-dagarsveckan på sikt inte kan bli lika självklar som 40-timmarsveckan är idag. Även om Moderaterna är emot av enbart ideologiska själ nu också.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.