Snabbspår för flyktingar med vårdkompetens

Moderaterna föreslår idag att ett snabbspår för flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens, likt det Kalmar har, införs även i Västerbotten. Det skriver Nicklas Sandström, oppositionslandstingsråd (M), och Andreas Löwenhöök som är vice ordförande (M) i nämnden för folkhälsa och primärvård för Skellefteå/Norsjö i dagens VK:

– Moderaterna vill att Sverige ska vara ett öppet och inkluderande land som tar tillvara på alla människors kunskaper. Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa integrationspolitiken säger oppositionsrådet Nicklas Sandström i en kommentar.

Debattartikeln i sin helhet:

Bristen på läkare har under en lång tid varit ett stort problem i Västerbottens läns landsting. Detta har medfört negativa konsekvenser i form av dyra hyrläkarlösningar, dålig kontinuitet och tillgänglighetsbrister för patienterna. Situationen har varit särskilt ansträngd i primärvården, där läkarvakansgraden på vissa hälsocentraler är så stor som 70 procent.

Problemen med personalförsörjning i hälso- och sjukvården inom Västerbottens läns landsting har även spridit sig till andra personalkategorier än läkare. Sjuksköterskor, och framförallt olika typer av specialistsjuksköterskor, är ett annat exempel där landstinget har problem med att locka till sig personal. Exempelvis så är antalet distriktssköterskor i Västerbotten lägst i landet.

 

För att råda bot på den tuffa situationen, med personalbrist och dyra hyrlösningar, har landstinget satsat mycket tid och resurser på olika kampanjinsatser för att locka personal till länet.

 

Dessa har till exempel gått ut på att locka personal från övriga landet och/eller personer som utbildat sig i andra europeiska länder till Västerbotten. Det har också gjorts särskilda insatser för att sjukhusläkare i länet ska välja att jobba viss tid på de hälsocentraler som har störst brist på primärvårdsläkare.

 

Samtidigt som landstinget har en tuff situation med personalbrist inom olika verksamhetsområden så finns en, hittills, nästan helt outnyttjad resurs. Det handlar om de människor, med lång utbildning och stor kompetens, som kommer till länet som asylsökande eller på annat sätt är invandrade Västerbotten. Aktuell rapportering visar att det finns många sysslolösa läkare, tandläkare, sjuksköterskor och andra typer av vårdpersonal på asylboendena i länet.

 

Landstinget i Västerbotten har inte, till skillnad från fler andra landsting, gjort några särskilda insatser för att ta tillvara dessa människors kompetenser.

 

I kontrast till detta kan man titta på grannlänet Norrbotten, där landstinget har upparbetat ett samarbete med Migrationsverket som medfört att myndigheten tipsar landstinget om hälso- och sjukvårdsutbildad personal. Landstinget erbjuder därefter praktik och hjälper till med valideringsprocessen.

 

Det socialdemokratiskt styrda landstinget i Kalmar är ett annat exempel där man har jobbat strategiskt för att tillvara ta hälso- och sjukvårdskompetens hos asylsökande och nya svenskar.

 

Redan vid det tillfälle då de asylsökande genomför sin första hälsokontroll kartläggs deras sjukvårdserfarenhet. Därefter erbjuds sjukvårdskunniga personer informationsträffar och svenskutbildning arrangerat av landstinget.

 

Vid sidan av utbildning i sjukvårdssvenska genomförs studiebesök och praktik. De studerande får träna sin svenska och på plats lära känna olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Målet är att de ska bli framtida medarbetare i landstinget. Kalmar kallar detta ”snabbspår för flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens”.

 

Moderaterna vill att Sverige ska vara ett öppet och inkluderande land som tar tillvara på alla människors kunskaper. Vi anser att arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället och att en individanpassad introducering som bygger på människors tidigare utbildning och erfarenheter är rätt väg in på den svenska arbetsmarknaden.

 

Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa integrationspolitiken. Insatser ska göras för att ytterligare stärka möjligheterna att tidigare etablera sig på arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att nyanlända ska få jobb, kunskaper i svenska och om hur samhället fungerar.

 

I den andan föreslår vi att ett snabbspår för flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens, likt det Kalmar har infört, ska skapas i Västerbotten.

 

Det skulle bidra till att landstinget bättre kan tillvarata den resurs som finns hos de människor som kommer till vårt län. Det kan minska problem som dyra hyrlösningar, dålig kontinuitet och tillgänglighetsbrister. Det skulle också bidra till att snabbare ge dessa människor möjligheten att etablera sig i det svenska samhället.

 

Det finns alltså mycket att vinna på att införa ett snabbspår i Västerbotten.

 

Nicklas Sandström Andreas Löwenhöök

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.