M säger nej till den rödgröna skattehöjningen i landstinget

Av , , 2 kommentarer 6

Den rödgröna majoriteten fortsätter att urholka arbetslinjen. I dag har den rödgröna majoriteten i landstinget presenterat sitt förslag på landstingsplan och budget. Som väntat föreslås en skattehöjning med 50 öre vilket motsvarar 278 miljoner kronor. Jag menar att skattehöjning kommer slå hårt mot länet och jobben. Redan idag har många kommuner i länet landets högsta skatter, som nu kommer bli ännu högre. Nya Moderaterna i landstinget säger nej till skattehöjningen.

Jobben är den allra viktigaste frågan för att möte sjukvårdens utmaningar och finansering. När fler jobbar får vi mer resurser till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är alltså med fler arbetade timmar som vi skapar vårt välstånd och en bättre sjukvård. Vägen framåt går inte via höjda skatter utan sjukvården måste bryta med en sjukhustung struktur som ger onödigt höga kostnader och långa vårdköer.

 

Tar Peter Olofsson (S) strid för Västerbottens tre akutsjukhus i ett Stornorrland

Av , , 2 kommentarer 5

 

Det finns många frågetecken att reda ut kring en eventuell storregion i Norrland.

I Västernorrland har som många vet beslut som rör Sollefteå sjukhus upprört många och stora demonstrationer har anordnats. Den 30 april gick landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten, Maria Stenberg (S), ut i allehanda och sågade ledningen i Västernorrland, som hon menar saknar politisk ryggrad. I fallet Sollefteå sjukhus säger hon bland annat att ”högkvalitativ sjukvård för patientens bästa har väldigt lite att göra med var den fysiskt är placerad”. Med anledning av hennes uttalande har jag skrivit en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten Peter Olofsson (S). Ni kan läsa pressmeddelandet och min interpellation nedan.

Pressmeddelande 160510: Nicklas Sandström (M) vill veta om Peter Olofsson (S) tar strid för Västerbottens tre akutsjukhus i ett Stornorrland.

Landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten, Maria Stenberg (S) talade ut i Sundsvalls allehanda den 30 april. Där dömer hon ut den politiska ledningen som hon menar saknar politisk ryggrad. Genom sammanslagningar, stordriftsfördelar och centralisering menar hon att Norrbotten säkrat en patientsäkrare vård och hög kvalitet.

I fallet Sollefteå sjukhus menar Stenberg (S) att man hamnat i perspektivet om arbetstillfällen och inte i perspektivet om patienten. Hon säger följande ”högkvalitativ sjukvård för patientens bästa har väldigt lite att göra med var den fysiskt är placerad”.

Nicklas Sandström, oppositionslandstingsråd i Västerbotten (M), vill veta följande av Peter Olofsson lanstingstyrelsens ordförande i Västerbotten (S) i en interpellation:

1. Delar han sin kollega i Norrbottens uppfattning om att akutsjukvården i Sollefteå ska avvecklas 2. Om han anser att Norrbottens fem sjukhus är för många 3. Om han kommer ta strid mot sina partikollegor i Norrland vid en eventuell regionbildning om att Västerbotten får behålla sina tre akutsjukhus.

Mer information:

Nicklas Sandström
0702544515

Interpellationen i sin helhet

Är tre akutsjukhus för många i ett län?

I en artikel från 30 april i Sundsvalls allehanda dömer landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten, Maria Stenberg (S), ut den politiska ledningen i Västernorrland, som hon menar totalt har tappat patientperspektivet och saknar politisk ryggrad.[1] 

Anledningen enligt Stenberg är att Västernorrland inte genomfört de strukturomvandlingar som hon anser Norrbotten gjort sedan länge. Stenberg säger att Norrbotten har en fjärdedel av Sveriges yta men bara två akutsjukhus. Västernorrland som till ytan är ungefär fem gånger mindre än Norrbotten har tre akutsjukhus. Genom sammanslagningar, stordriftsfördelar och centralisering menar hon att Norrbotten säkrat en patientsäkrare vård och hög kvalitet. 

I fallet Sollefteå sjukhus menar Stenberg (S) att man hamnat i perspektivet om arbetstillfällen och inte i perspektivet om patienten. Då hon menar att ”högkvalitativ sjukvård för patientens bästa har väldigt lite att göra med var den fysiskt är placerad”.

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

1. Delar du din kollega i Norrbottens uppfattning om att akutsjukvården i Sollefteå ska avvecklas?

2. Anser du att Norrbottens fem sjukhus är för många?

3. Kommer du att ta strid mot dina partikollegor i Norrland vid en eventuell regionbildning att Västerbotten får behålla sina tre akutsjukhus?

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Bilaga:

Storlek på länen i kvadratkilometer:
Norrbotten: 97257
Västerbotten: 54672
Jämtland: 48945
Västernorrland: 21552

Akutsjukhus i Norrland:

Sunderbyn
Gällivare
Skellefteå
Lycksele
Norrlands universitetssjukhus
Örnsköldsvik
Sollefteå
Sundsvall
Östersund

Befolkningsprognos enligt SCB

 

  2007 2014 2030
Västernorrlands län 243 449 243 061 250 554
Jämtlands län 126 937 126 765 131 012
Västerbottens län 257 593 262 362 277 666
Norrbottens län 250 602 249 987 252 916
Totalt 878 581 882 175 912 148

 

Arbete och välfärd hänger ihop

Av , , Bli först att kommentera 3

Sjukvården står inför stora utmaningar: personalförsörjningen, skenande kostnader och en förändrad demografi med en allt äldre befolkning.

Jobben är den allra viktigaste frågan för att kunna möta dessa utmaningar för den gemensamt skattefinansierade sjukvården. När fler jobbar får vi mer resurser till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är alltså med fler arbetade timmar som vi skapar vårt välstånd och en bättre sjukvård.

En bra sjukvård och en god omsorg utgör grunden för ett fungerande välfärdssamhälle. Vägen framåt går inte via höjda skatter.

En offensiv satsning på sjukvården för att möta framtidens utmaningar förutsätter fler människor i arbete och lägre trösklar in på arbetsmarknaden – och då måste det alltid löna sig att arbeta.

Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting