M vill införa karriärstjänster för undersköterskor i landstinget

Landstinget i Västerbotten står inför stora utmaningar att säkra personal till dagens och morgondagens sjukvård. Den utmaningen är vi inte ensamma om här i Västerbotten, den delar vi med resten av landet. Samtidigt går stora grupper i pension närmsta åren.

Likt karriärstjänster för lärare där hårt arbete och erfarenhet premieras vill nu moderaterna i landstinget införa en liknande modell för undersköterskor i landstingets verksamheter.

Lena Riedl som är landstingsfullmäktigeledamot för moderaterna i landstinget säger följande om sin motion

 – I undersköterskeyrket är det idag framförallt kvinnor som arbetar. En satsning på bättre karriärsutveckling skulle därför inte bara öka attraktiviteten till yrket det skulle också gynna jämställdheten i landstinget.

Här kan ni läsa motion i sin helhet:

Karriärstjänster för undersköterskor

Landstinget i Västerbotten står inför stora utmaningar att säkra personal till dagens och morgondagens sjukvård. Den utmaningen är vi inte ensamma om här i Västerbotten, den delar vi med resten av landet. En stor grupp människor ska under de närmaste åren gå i pension och trycket ökar på utbildad arbetskraft för landstingets verksamheter.

Alliansregeringen genomförde en lyckad satsning på karriärtjänster för lärare, där de skickligaste lärarna får ett lönepåslag om 5000 kronor i månaden för en förstelärartjänst och 10 000 kronor i månaden för en lektorstjänst. Det skickar en viktig signal till nuvarande och framtida anställda inom skolan för att visa på att hårt arbete och erfarenhet ska premieras.

En liknande modell för karriärtjänster för undersköterskor bör införas inom landstingets verksamheter. Att lyfta duktig personal i sjukvården skapar attraktivitet till yrket. Det finns oerhört kompetent personal som arbetar hårt med en dålig löneutveckling.

I mansdominerade branscher är det betydligt enklare att klättra på lönestegen och det i sig skapar klyftor mellan män och kvinnors löner.

Undersköterskeyrket är idag framförallt kvinnor som arbetar. En satsning på bättre karriärsutveckling skulle därför inte bara öka attraktiviteten till yrket det skulle också gynna jämställdheten i landstinget. 

Med anledning av ovanstående vill jag:

Att Västerbottens läns landsting utreder möjligheten att införa karriärtjänster för undersköterskor.

Lena Riedl (M), landstingsfullmäktigeledamot


2 kommentarer

  1. Caanita

    Bra idé. En uppgradering av undersköterske jobben skulle också underlätta för kommunerna att rekrytera personal till äldre- och handikappomsorgen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.