S-styret orsakar underskott i sjukvården

Majoriteten i Västerbottens läns landsting, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör nu i delårsrapporten ytterligare försök att hejda kostnadsutvecklingen. Många av de förslag som presenteras har prövats förr och inte gett önskvärt resultat. Delårsrapporten visar att de åtgärdsplaner på sammanlagt 160 miljoner som togs fram i våras inte gett önskad effekt. Avvikelsen är som störst inom personalområdet där ett minskat behov av hyrpersonal inte visat någon effekt, utan tvärtom har kostnaderna ökat. (Bilaga 1)

Sammantaget när det gäller ekonomi indikerar årsprognosen ett underskott på 42 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor sämre än utfallet 2015 och 142 miljoner kronor sämre än budget.

Prognosen för verksamhetens nettokostnader pekar på en avvikelse med 220 miljoner kronor jämfört med budgeten eller 203 miljoner kronor jämfört med föregående år. Av avvikelsen avser Hälso-och sjukvårdsnämnden 150 miljoner kronor, Landstingsstyrelsen 67 miljoner kronor och Nämnden för funktionshinder och habilitering 3 miljoner kronor.

Följande säger samtliga ledande alliansföreträdare i ett gemensamt uttalande om den oroväckande utvecklingen i landstinget:

– Det kan konstateras att vårdköerna i Västerbotten är längst i Sverige, sjukfrånvaron ökar och att budget fortsätter att gå med underskott är oacceptabelt. Vi vill nu se åtgärder som på riktigt kan vända underskottet. Vi tror inte att åtgärderna som tidigare har presenterats är tillräckliga. Situationen kräver mer genomgripande reformer. Från de fyra allianspartierna har vi presenterat strategier och förslag för att möta upp de stora utmaningar som sjukvården står inför.

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

 

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.