Landstinget ligger nästan sist i landet i ny mätning

Av , , 6 kommentarer 4

I en artikel från Läkartidningen har man presenterat en mätning om andel ”utlokaliserade/satelitpatienter”. Västerbotten placerar sig som fjärde sämst i landet av landets 21 landsting. Det kan till exempel vara att en ortopedpatient som läggs in på en vårdavdelning för kirurgi. Det är en nödlösning som ofta tas till vid vårdplatsbrist. Det finns en stor enighet i att det innebär en förhöjd patientsäkerhetsrisk, stress för personal samt totalt sätt risk för sämre kvalitet på vården

Att Västerbotten har så hög andel utlokaliserade patienter innebär en risk för patientsäkerheten och ger en ökad arbetsbelastning för personalen, något man måste komma tillrätta med.

Lena Riedl som är en av moderaternas landstingsfullmäktigeledamöter vill få svar av den S-styrda majoriteten vad man tänker göra för patienterna och personalen som drabbas av det här problemet.

 

Interpellationen i sin helhet

Hur kommer det sig att Västerbotten har så många patienter utlokaliserad?

 

En ”utlokaliserad/satelitpatient” är en patient som läggs in på annan avdelning än vad det motsvarar den medicinska åkomman. Det kan till exempel vara att en ortopedpatient som läggs in på en vårdavdelning för kirurgi. Det är en nödlösning som ofta tas till vid vårdplatsbrist. Alla är överens om att det innebär en förhöjd patientsäkerhetsrisk, stress för personal samt totalt sätt risk för sämre kvalitet på vården.

 

I statistik som läkartidningen presenterar är nedslående för Västerbotten. Vi är inte sämst men vi är fjärde sämsta i landet[1].

 

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S)

 

–     Varför är Västerbottens läns landsting bland de sämsta i landet i andelen utlokaliserade patienter?

 

–     Vilka åtgärder tänker den politiska majoriteten vidta för att minska antalet utlokaliserade patienter?

 
Lena Riedl (M) 

Landstingsfullmäktigeledamot 

 

Vårdköerna har fördubblats med (S)-tyret

Av , , 4 kommentarer 4

Vårdköerna har fördubblats med (S)-tyret

 

Sverige är det land i Europa som tillsammans med Irland har Europas längsta vårdköer. Sedan valet i september 2014 har vårdköerna fördubblats och sämst till ligger Västerbotten. Västerbottens läns landsting har i den senaste statistiken från vantetider.se längst vårdköer i Sverige. Socialdemokraternas högtidliga vallöfte om att ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor på en cancerbehandling är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.

 

De senaste månaderna har Socialdemokraterna vaknat upp och påstår att de aldrig kan försvara en vårdkö (Folkbladet 14/2). Från Moderaternas sida är det glädjande att Socialdemokraterna själva inser det egna stora misslyckandet för sjukvården i Västerbotten, nämligen vårdköerna. Verkligheten är att människor dör i väntan på vård. Det misslyckandet får Socialdemokraterna stå till svars för vare sig de vill eller inte.

Moderaterna har tillsammans med alliansen kortat vårdköer förut och vi tänker göra det igen. Därför föreslår Moderaterna en tredubblad kömiljard som ska halvera vårdköerna på samma sätt som vi gjorde under Alliansregeringen.

 

Men det räcker inte med enbart införa en kömiljard. Moderaterna är det parti som satsar mest för att göra omställningen från en dyr sjukhustung vård till en mer kostnadseffektiv primärvård. Med en kraftigt utbyggd primärvård som finns tillgänglig under dygnets alla timmar skapas betydligt bättre förutsättningar för att ta ett helhetsansvar för patienten. En vård med fast kontakt till en läkare med tillhörande vårdlag. Detta leder till en tryggare och bättre sjukvård med kortare köer.

 

Kömiljard och en omställning av sjukvården är något som är absolut nödvändigt. Men för att lyckas med det måste personalens situation kraftigt förbättras. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, fler karriärvägar, förändrad arbetsfördelning, fler vidareutbildningsplatser samt stimulera till att fler vill specialisera sig med en tillhörande löneutveckling.

 

En röst på moderaterna i september är en röst för kortare vårdköer. Vi har gjort det förr och kommer göra det igen.

 

Nicklas Sandström

Oppositionslandstingsråd (M)

Publicerad på dagens Folkbladet debatt.

Het fullmäktigedebatt om de växande vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 3

Under gårdagens landstingsfullmäktige var huvudfrågan de allt växande vårdköerna. Inte så konstigt då Sverige är det land i Europa som tillsammans med Irland har Europas längsta vårdköer. Sedan valet i september 2014 har vårdköerna fördubblats och sämst till ligger Västerbotten. Västerbottens läns landsting har i den senaste statistiken från vantetider.se längst vårdköer i Sverige.

Den politiska rödgröna majoritetens försök att släta över och bortförklara var tämligen märkliga. Det var som att det plötsligt inte fanns några köer. Ett bevis på ett svagt politiskt ledarskap.

 

Moderaterna har tillsammans med alliansen kortat vårdköer förut och vi tänker göra det igen. Därför föreslår Moderaterna en tredubblad kömiljard som ska halvera vårdköerna på samma sätt som vi gjorde under Alliansregeringen.

 

Men det räcker inte med enbart införa en kömiljard. Moderaterna vill på allvar göra en omställning från en dyr sjukhustung vård till en mer kostnadseffektiv primärvård. Med en kraftigt utbyggd primärvård som finns tillgänglig under dygnets alla timmar skapas betydligt bättre förutsättningar för att ta ett helhetsansvar för patienten. En vård med fast kontakt till en läkare med tillhörande vårdlag. Detta leder till en tryggare och bättre sjukvård med kortare köer.

Kömiljard och en omställning av sjukvården är något som är absolut nödvändigt. Men för att lyckas med det måste personalens situation kraftigt förbättras. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, fler karriärvägar, förändrad arbetsfördelning, fler vidareutbildningsplatser samt stimulera till att fler vill specialisera sig med en tillhörande löneutveckling.

 

 

Vårdköerna i Västerbotten har fördubblats sen valet!

Av , , 2 kommentarer 5

Sedan valet i september 2014 har antalet som väntat över 90 dagar på vård fördubblats. Den här utvecklingen beror på ett svagt och kortsiktigt politiskt ledarskap av Socialdemokraterna som undvikit att ta ansvar för att leda hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Ett politiskt maktinnehav i närmare 40 år har skapat en trötthet, avsaknad av idéer och vilja att pröva nya lösningar.

Västerbottningen förtjänar bättre och därför föreslår vi moderater en tredubblad kömiljard som ska halvera vårdköerna.

Moderaternas landstingslista för norra valkretsen klar

Av , , Bli först att kommentera 0

Moderaterna har hållit valkretsstämma för att fastställa valsedeln till landstingets norra valkrets. Valsedeln toppas av Andreas Löwenhöök och andranamn är Elin Segerstedt Söderberg. Båda sitter idag i landstingsfullmäktige. 

Valsedeln består av 45 namn från olika delar av området och den är nästan helt varvad mellan kvinnor och män. Det är fler kvinnor. Moderaterna väljer också att föra fram flera nya namn bland de fem översta kandidaterna. MUF Skellefteås ordförande, Gustav Lindström, 19 år (20 år på valdagen), står på tredje plats, följt av Viktoria Sundin och Peter Nilsson. 

De fem topp-kandidaterna vill alla sätta patienten i centrum, säkerställa en trygg hälso- och sjukvård med hög kvalitet i hela länet och efterfrågar ökad mångfald och valfrihet. De har också särskilda fokusfrågor: 

– Mitt politiska fokus ligger på att korta vårdköerna och att det ska finnas fasta läkare på våra hälsocentraler. Det är 64 procent av läkartjänsterna i vårt område som inte är bemannade. Det är en ohållbar situation. Vi måste göra något åt hälsocentralernas uppdrag för att minska arbetsbelysningen och förbättra arbetsmiljön, säger Andreas Löwenhöök.

– Personer med funktionsnedsättningar är ofta i behov av hjälpmedel för att få vardagen att fungera. Det måste finnas hjälpmedel som möter varje individs behov. Vi moderater vill därför öka brukarnas inflytande vid val av hjälpmedel och införa ett system med fritt val av hjälpmedel, säger Elin Segerstedt Söderberg.

– Som tidigare elitsimmare har jag stort intresse för hälsofrågor, säger Gustav Lindström. En god hälsa börjar med att man själv tar eget ansvar. Till exempel genom att motionera. Jag menar att landstinget och länets kommuner kan göra mer för att uppmuntra barn och ungas till rörelse i skolan. Det är en fråga jag vill driva.

Hospice och en platschef på lasarettet

– Vi måste stärka vården för våra äldre. Som sjuksköterska inom äldreomsorgen ser jag två stora behov, läkare med geriatrisk kompetens och förbättrad landstingsvård i livets slut. Det behövs ett hospice i Skellefteå, säger Viktoria Sundin.

– Jag har varit engagerad i Skellefteåuppropet för att värna om vården i vårt område och Skellefteå lasarett. För att jag ska kunna påverka i större utsträckning så har jag beslutat mig för att engagera mig politiskt, säger Peter Nilsson. Min målsättning är att Skellefteå lasarett ska utvecklas. Vi behöver bland annat en platschef på Skellefteå lasarett, återöppna läkarmottagningen för Öron-Näsa-Hals och avveckla länsklinikerna, som flyttar lokalt beslutsmakt från lasarettet.

Livsviktig samverkan med Vasa

Av , , 2 kommentarer 2

Under flera år har jag arbetat med att få tillstånd ett utökat samarbete med Vasa Sjukvårdsdistrikt. Det har inte alla gånger varit så lätt men det har gått sakta framåt. En viktig milsten i arbetet var nu i fredags då en första provflygning med en patienttransport ägde rum mellan Vasa och Umeå. Patienten var en misstänkt stroke och behövde urakut vård. När det gäller stroke är varje minut viktig för att snabbt kunna sätta in rätt behandling.

Från Vasa ligger det närmaste universitetssjukhuset i Tammerfors nästan 25 mil bort. Till det ”egna” universitetssjukhuset i Åbo är det 34 mil. Försöket visade att det går att transportera en patient med flyg ungefär 1 timme snabbare än till deras annars närmaste universitetssjukhus. Hela transporten tog två timmar och 55 minuter enligt Helge Brändström, medicinsk chef för ambulansflyget.

Det känns otroligt glädjande att vi kommit så långt som vi gjort nu. Nu hoppas jag att samarbetet kan resultera i att riktiga patienter även får vård i Umeå.

 

På bilden ser ni mig och Hans Fransson styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt vid ett av mina besök till Österbotten.

(M)ycket kritisk till långa köer till hälsocentralerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Västerbottens läns landsting innehar topplacering i botten i landet när det gäller långa vårdköer till hälsocentralerna. Samtidigt har regeringen nyligen kommit överens med Sveriges alla landsting om att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Nu ska du som patient få en medicinsk bedömning inom tre dagar istället för en läkarkontakt inom sju dagar.

Nu kräver jag svar från den socialdemokratiskt ledda majoriteten om hur man tänker sig att man ska korta köerna. Som det ser ut nu kommer Västerbotten inte kunna leva upp till den förstärkta vårdgarantin.

Västerbotten har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör att efterfrågan på slutenvården minskar samt att köerna totalt sätt blir kortare. I detta har Socialdemokraterna misslyckats med att få att vården att bli mer sammanhållen.

Västerbottningen förtjänar bättre tillgänglighet och en del av det är att primärvården måste stärkas, något Moderaterna satsar på i sin budget.

 

Mer om överenskommelsen:

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/regeringenochskloverenspafyraviktigavardomraden.14345.html
Köstatistik

Telefontillgänglighet
76% uppnås inom vårdgarantin i VLL (Bottenplaceringen i landet)
89 % inom vårdgarantin är rikssnittet

Läkarbesök

82 % uppnås inom vårdgarantin i VLL (Endast två landsting har sämre tillgänglighet)

89 % inom vårdgarantin är rikssnittet

Källa: vantetider.se

Interpellationen i sin helhet

Lång väntan för att nå primärvård

Att snabbt få kontakt och kunna besöka primärvården vid behov är något som gynnar både patienten och hela sjukvårdssystemet.

Västerbotten har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör efterfrågan på slutenvården minskar samt att köerna totalt sätt blir kortare.

I den senaste statistiken från vantetider.se ligger Västerbottens läns landsting sämst till i landet när det kommer till telefontillgänglighet inom primärvården och endast två landsting har sämre tillgänglighet när det kommer till läkarbesök inom 7 dagar.

Regeringen har nu kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skärpa vårdgarantin i primärvården där patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal. I överenskommelsen ingår också att landsting och regioner ska under 2018 säkerställa att man har rutiner för att erbjuda patienter fast vårdkontakt samt se till att patienter i högre grad kan få en tid till nästa vårdkontakt direkt i handen och få tider anpassade till egna önskemål och behov.

 

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)

  1. Vad avser du vidta för åtgärder så att Västerbottens läns landsting inte längre ska ha en av landets sämsta tillgänglighet till primärvård?
  2. Kommer Västerbottens läns landsting att kunna uppfylla den nya vårdgarantin inom primärvården – medicinsk bedömning inom 3 dagar?
  3. Vilka åtgärder avser du vidta för att Västerbottens läns landsting ska kunna säkerställa att varje patient får en fast vårdkontakt inom 3 dagar


Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Sjukvård som en av (M) prioriterade frågor

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag presenterade Moderaterna sina prioriterade områden inför valet. Det är totalt fyra sakområden som kommer att särskilt lyftas i valrörelsen. Det är ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration samt sjukvård och skola. Det känns väldigt glädjande att sjukvård kommer vara ett av de områdena. Vi ser mycket stora utmaningar för sjukvården kommande åren.

 

Moderaternas fyra prioriterade områden inför valet 2018:

Ekonomi och jobb

För att stärka arbetslinjen föreslår Moderaterna sänkt skatt för alla som arbetar. Det ska även löna sig att ha arbetat och skatten för pensionärer ska sänkas. Men inte bara arbetslinjen behöver stärkas, utan också de offentliga finanserna – det rustar vårt land för sämre tider. Det krävs nationella reformer för att kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska kunna hållas nere. Det är särskilt viktigt i ett läge där ett omfattande antal nyanlända inom kort kommer att lämna etableringsfasen och övergå till kommunernas i många fall redan ansträngda ansvar.

Lag och ordning

Det behövs fler poliser med höjda löner och utökade befogenheter för att ta krafttag mot kriminaliteten. Särskilt viktigt är att bekämpa gängen och återta kontrollen i utsatta områden. Det behövs även skärpta straff för bland annat sexual- och våldsbrott. Ett nationellt tiggeriförbud bör införas.

 

Invandring och integration

Sveriges migrationspolitik ska vara stram och utgå ifrån förutsättningarna för integration. För att integrationen ska fungera krävs reformer som skapar förutsättningar för fler att komma i arbete, såsom inträdesjobb och tredubblat RUT-avdrag. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb – därför behövs bland annat ett bidragstak. Den som är ny i Sverige ska samtidigt mötas av tydliga krav på att lära sig språket och delta i samhällsorientering. Medborgarskapet måste uppvärderas.

 

Sjukvård och skola

Sedan 2014 har vårdköerna fördubblats och Moderaterna satsar därför på en utvecklad kömiljard för att återigen korta dem. I skolan behövs mer kunskap, bland annat genom fler undervisningstimmar i matematik och svenska. För att vården och skolan ska fungera måste både medarbetare, patienter och elever känna sig trygga. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav inom välfärden och samtidigt värna mångfald och valfrihet.