Alliansen kräver svar på varför BUPs samarbete med Elevhälsan i Umeå havererat

Alliansen kräver svar på varför BUPs samarbete med Elevhälsan i Umeå brakat samman.

Elevhälsocheferna i Umeå kommun meddelar på kommunens intranät att man slutar skicka remisser till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) då man menar att det i dagsläget är lönlöst för att eleverna ständigt bollas tillbaka av BUP.

Nu kräver vi i Alliansen en rad svar från hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S) om varför samarbetet med Elevhälsan brakat ihop och om man tar Elevhälsans kritik på allvar.

Det är dags för Socialdemokraterna att lägga alla korten på bordet gällande Barn- och ungdomspsykiatrin. Elevhälsans åtgärd är otroligt allvarlig och väcker en rad frågetecken kring BUP. Det måste Socialdemokraterna svara på ,säger vi Alliansens gruppledare i ett gemensamt uttalande.

 

Interpellationen i sin helhet:

Varför är det lönlöst för elevhälsan att skriva remisser till BUP?

2014 tog landstingsfullmäktige i Västerbotten beslut om att införa remisskrav till barn och ungdomspsykiatrin. Elevhälsan fick då genom dialog med landstinget mallar och information kring hur Elevhälsan ska skriva remisser.
Nu har Umeå kommuns elevhälsochefer, i samråd med utbildningsdirektören, beslutat att inte längre skriva remisser till specialistpsykiatrin. Elevhälsan menar att det är lönlöst i dagsläget då eleverna bollas tillbaka av Barn- och ungdomspsykiatrin trots stora vårdbehov hos eleverna. Detta enligt Umeå kommuns intranät.

 

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

 

  1. Hur ser du på att elevhälsocheferna menar att det är lönlöst att skicka remisser till BUP och därför kommer sluta med det?
  2. Är du nöjd med hur remissförfarandet hanteras på BUP?
  3. Har vårdköerna till BUP visat på bättre uppfyllelse av vårdgarantin på grund av att verksamheten bollar tillbaka barn och unga med svåra psykiska besvär?

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)               Ewa-May Karlsson (C)

Oppositionslandstingsråd            Gruppledare

 

 

Marianne Normark (L)                Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                         Gruppledare

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.