Prao på cancercentrum

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan proade jag på Cancercentrum där jag fick ta del av arbetet i bedömningsenhet, inskrivningsteam, samverkan med kirurgen kring veckovårdsavdelning samt den patientnära vården. Det var väldigt glädjande att se hur positivt de lyckats förändra arbetssätt och skapat en god arbetsmiljö. En positiv nyhet var att de lyckats med bemanningen av sjuksköterskor. Cancercentrum var för stunden fulltaliga med sjuksköterskor, däremot fanns den en utmaning att rekrytera kvalificerade undersköterskor.

En mycket givande eftermiddag! Tack till Charlotta Hellström som planerade upp besöket samt all fantastisk personal jag fick träffa!

 

Bli först att kommentera

Psykiskt sjuka måste få vård i tid

Av , , 1 kommentar 1


En ny rapport från
 Socialstyrelsen visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna ökar. I ett land där ekonomin går på högvarv och där vården håller en hög kvalitet, är det oacceptabelt att unga och deras familjer möts av långa väntetider för att få ta del av den.

Tyvärr har vårdköerna fördubblats under denna regering och att man kan få vänta i månader för att komma i kontakt med psykiatrin.


Västerbottens läns landsting
 når under hela 2017 siffror som är allt annat än positiva. Vi ligger i botten i landet under de flesta av månaderna.

Omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män har någon form av psykisk ohälsa, enligt Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016. Motsvarande siffra för unga kvinnor är 15 procent.

Förra året slog även Barnens rätt i samhället (Bris) larm om att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. 39 procent av deras samtal berör numer psykisk ohälsa, ångest, uppgivenhet, oro, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar.

Den här utvecklingen behöver brytas – i tid. Regeringen pratar gärna vitt och brett om välfärd men tillåter samtidigt vårdköerna att växa i brinnande högkonjunktur. Svensk sjukvård, som håller mycket hög kvalitet, behöver vara tillgänglig för dem som behöver den allra mest.

I Moderaternas budget nationellt för 2018 gör vi tydliga prioriteringar för att stärka vården.

Vi satsar tre miljarder kronor för att halvera köerna till sjukvården och psykiatrin och vi gör även en satsning för att stärka primärvården. 500 miljoner kronor avsätts till förebyggande insatser inom psykisk ohälsa.

Under budgetperioden satsar Moderaterna sammantaget mer pengar på sjukvård än regeringen.

I vårt Sverige ska unga som mår dåligt snabbt få hjälp så att de kan komma vidare i livet. Det kräver prioriteringar. Våra satsningar på sjukvården och på psykisk ohälsa möjliggörs av att vi, till skillnad från regeringen, prioriterar med skattepengarna.

Till exempel prioriterar vi annorlunda än regeringen när det gäller ineffektiva byggsubventioner och arbetsmarknadsåtgärder.

Den frustration och vanmakt som finns hos de föräldrar som tvingas se sina barn må psykiskt dåligt dag in och dag ut, utan att möjlighet för diagnos eller hjälp ges, är svår att föreställa sig.

Kärnan i Moderaternas politik är att de som kan jobba ska vara med och bidra till det gemensamma. Då kan vi vara ett starkt land som kan ta hand om och skydda det vi håller kärt.

Inget kan vara viktigare än att våra barn och unga får hjälp och stöd att må bra och kliva in i vuxenlivet med hälsan i behåll.

Lena Riedl (M)
ledamot i landstingsfullmäktige

1 kommentar

Löfven och Olofsson har svikit löftet till cancerpatienterna

Av , , Bli först att kommentera 5

För fyra år sedan lovade Stefan Löfven att korta vårdköerna i allmänhet och fokusera på cancervården i synnerhet. Ingen skulle behöva vänta längre en fyra veckor på en behandling. Två miljard från staten för perioden 2015-2018 skulle säkerställa detta vallöfte i alla landsting.[1] Tittar man på kötider som går att hitta kan man konstatera att många patienter behöver vänta betydligt längre än fyra veckor på behandling.[2]

Det går efter en enkel genomgång av statistiken, att konstatera, att man är långt ifrån vallöftet om att ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än fyra veckor på behandling.  Löftet om max fyra veckors tid mellan remiss och cancervård är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.


[1] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialdemokraterna-presenterar-vardloften

[2] http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/

 

 

 

 

Bli först att kommentera