Politiskt stöd för en kömiljard för att kunna korta vårdköerna?

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 190130: Politiskt stöd för en kömiljard för att kunna korta vårdköerna?

Kömiljarden har varit en hyllad reform från Alliansen och en utskälld reform från Socialdemokraterna. I M/KD-budget som riksdagen antog fanns det med en ny och utvecklad kömiljard för att snabbare få vård. Det var inte minst utifrån att vårdköerna fördubblades under föregående mandatperiod.

I och med den nya regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L finns det även ett löfte om en ”uppdaterad kömiljard”. Vidare i regeringsförklaringen finns det en formulering om ” vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin.”

Moderaterna i Region Västerbotten genom regionrådet i opposition Nicklas Sandström ställer nu frågan i fullmäktige om Socialdemokraterna tvärvänt och nu omfamnar kömiljarden som reform.

– Det är glädjande att det verkar finnas en bred politisk enighet hur vi ska korta vårdköerna och det är genom en utvecklad kömiljard. Men samtidigt är man ju intresserad hur resonemanget gått hos Socialdemokraterna som debatt efter debatt menat att kömiljarden satt ”vård efter behov” ur spel, säger Sandström (M)

– Nu när kömiljarden är tillbaka måste landstinget rusta och visa handlingskraft för att försöka komma i närheten av att lyckas korta köerna och få ta del av resurserna som kömiljarden innebär om man presterar, säger Sandström (M)

Mer information
Nicklas Sandström

Interpellationen i sin helhet:

Interpellation

Umeå den 30 januari 2019

 

Brett politiskt stöd för en uppdaterad kömiljard för att kunna korta vårdköerna? 

I den budget som riksdagen antog fanns det med en ny och utvecklad kömiljard för snabbare vård. Det var inte minst utifrån att vårdköerna fördubblades under föregående mandatperiod. Det är oacceptabelt att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har tredubblats de senaste fyra åren i Sverige. Utvecklingen måste brytas.

I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick stöd av riksdagen återfanns 2 miljarder kronor för att kapa vårdköerna. Det är en utveckling av den framgångsrika reform som genomfördes av den förra alliansregeringen, men som den rödgröna regeringen avskaffade.
I och med den nya regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L finns det ett löfte om en ”uppdaterad kömiljard”. Mycket glädjande att det nu finns en bred politisk konsensus om att kömiljarden varit framgångsrik och ska återkomma.

Vidare i regeringsförklaringen finns det en formulering om ” vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin.”


Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)

 

–       Delar du regeringens överenskommelse om behovet av en uppdaterad kömiljard för att kunna korta de fördubblade vårdköerna?

–       Hur ser arbetet ut med att förbereda organisationen om att kömiljarden är tillbaka?

–       Hur ser du på statsministerns förhållningssätt om att vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin?

–       Kommer den politiska majoriteten under denna mandatperiod att uppvisa större vilja och politisk handlingskraft att på allvar korta länets vårdköer, som är bland de längsta i Sverige?

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Kommentar med anledning av Dagens Medicins sjukhusranking

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag, onsdag, presenterar Dagens Medicin sin ranking över Sveriges bästa sjukhus 2018. Moderaterna konstaterar att det är både ris och ros till den västerbottniska vården och menar att åtgärder för att vända kökrisen nu måste sättas i verket.


Inom kategorin mellanstora sjukhus ligger både Skellefteå och Lycksele långt ifrån topp 10. Glädjeämnet är fortsatt NUS som ligger bra till men tappar dock förstaplatsen till förmån för universitetssjukhuset i Örebro. 

Det är fortsatt mycket goda medicinska resultat på NUS och vi ska vara mycket stolta över våra kompetenta medarbetare som jobbar hårt för de resultaten. Inom tillgänglighet har marginalen till den nya ettan Linköping ökat och flera andra sjukhus har rusat förbi. Det är dock inte förvånande att vi tappar första platsen när vi har så stora problem med tillgängligheten. Det konstaterar Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M).

 

Vi från Moderaterna har länge påpekat att vi måste ta den stora problematiken kring vårdköer och tillgängligheten på allvar och har under lång tid kommit med konkreta åtgärder för att vända krisen. Nu är det dags för den styrande rödgröna majoriteten att börja leverera, avslutar Sandström (M).